• Hem
  • Gerlof Boumas hemsida
Webbkarta

Gerlof Boumas hemsida

Jag jobbar som postdoktor på Instutitionen för svenska språket vid Göteborgs universtitet. Jag är med i Språkbanken och medlem i Center for Language Technology. I min forskning svävar jag mellan teoretisk lingvistik och datalingvistik och jag har absolut blivit smittad av korpusbacillen. Tidigare har jag sysslat med ordföljdsvariation (i Nederländskan), tolkning av pronomer (i Nederländskan och Tyskan) och användningen av syntaktiskt annoterade (parallella) korpussar

Kontakt

Postadress:
Göteborgs universitet
Inst för svenska språket
Dr. G.J. Bouma
Box 200
405 30 Göteborg

Besöksadress:
Lennart Torstenssonsgatan 6, Rum K426

Electroniskt:
t: 031 786 2535
e: förnamn punkt efternamn snabel-a gu punkt se

Avhandling

Jag disputerade 2008 vid universitetet i Groningen. I min avhandling tittade jag på preferenser i fundamentplacering i nederländskt talspråk. Handledningen utfördes av prof:a Petra Hendriks, Jack Hoeksema och Henriëtte de Swart. En pdf på min avhandling går att ladda ner här i två versioner:

Tryck inte på 'skriv ut'-knappen av misstag, boken har 308 sidor... Det finns också en errata-lista:

Publikationer

2013

Bouma, Gerlof and Yvonne Adesam. 2013. Experiments on sentence segmentation in Old Swedish editions. I Eyþórsson, Borin, Haug, Rögnvaldsson (eds), Proceedings of the workshop on computational historical linguistics at NODALIDA 2013, Oslo, Norway. NEALT Proceedings Series 18

Två ytliga fel kring tabell 5, sida 22: Begreppet micro-average beskrivs felaktigt i fotnot 12, och på rad 9 i tabellen är fel antal ord angiven (ska vara 5972). Beräkningarna är däremot korrekta.

2012

Ahlberg, Malin and Gerlof Bouma. 2012. A best-first anagram hashing filter for approximate string matching with generalized edit distance. I: Kay & Boitet (red), Proceedings of COLING 2012: Posters, pp13–22, Mumbai, December. [local pdf]

Theiler, Nadine and Gerlof Bouma. 2012. Two for the price of one: an LFG treatment of sentence initial object es in German. I: Butt & King (red), The Proceedings of the LFG'12 Conference, pp603–623, CSLI.

Adesam, Yvonne, Malin Ahlberg and Gerlof Bouma. 2012. bokstaffua, bokstaffwa, bokstafwa, bokstaua, bokstawa… Towards lexical link-up for a corpus of Old Swedish. I Jancsary (red), Empirical Methods in Natural Language Processing: Proceedings of KONVENS 2012 (LThist 2012 workshop), pp 365-369, Vienna. [proceedings website]

Bouma, Gerlof. 2012. Real-time Persistent Queues and Deques with Logic Variables (Declarative Pearl). I Schrijvers and Thiemann (red), Functional and Logic Programming, Proceedings of the 11th International Symposium FLOPS 2012, LNCS 7294, pp. 62-72, Heidelberg: Springer. [doi] [local prepub pdf]

Bouma, Gerlof & Petra Hendriks. 2012. Partial Word Order Freezing in Dutch. Journal of Logic, Language and Information 21(1), pp53-73. [doi]

2011

Bouma, Gerlof. 2011. Production and Comprehension in Context: The case of word order freezing. I Benz & Mattausch (red), Bidirectional Optimality Theory, John Benjamins. [Draft pdf] (See also Ch. 5 of my dissertation.)

Vancoppenolle, Jean, Eric Tabbert, Gerlof Bouma & Manfred Stede. 2011. A German Grammar for Generation in OpenCCG. In Hedeland, Schmidt & Wörner (red), Multilingual Resources and Multilingual Applications, Proceedings of the Conference of the German Society for Computational Linguistics and Language Technology (GSCL) 2011 [pdf], pp145–151. Hamburg.

2010

Bouma, Gerlof. 2010. Collocation Extraction beyond the Independence Assumption. I Proceedings of the ACL 2010 Conference Short Papers, pp109–114, Uppsala. [pdf in ACL anthology]

Bouma, Gerlof. 2010. Syntactic tree queries in Prolog. In: Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop, ACL 2010, pp212–216, Uppsala. [pdf in ACL anthology]

Bouma, Gerlof. 2010. Querying Linguistic Corpora with Prolog. I Pinkal, Rehbein, Schulte im Walde & Storrer (eds), Semantic Approaches in Natural Language Processing: Proceedings of the Conference on Natural Language Processing 2010 (KONVENS 2010). Saarbrücken: Universaar. [Final draft with a slightly spacier layout.]

There's a small bug in the anaphora annotation transformation code in the paper. Fixed in the online code

Bouma, Gerlof, Lilja Øvrelid & Jonas Kuhn. 2010. Towards a Large Parallel Corpus of Cleft Constructions. In: Proceedings of LREC 2010, pp3585–3592. Malta. [abstract & link to pdf]

Parsed Europarl strata and Prolog code to query them, including definitions of cleft-like structures, can be found on the QPL page. The retokenized version of Europarl v3 that underlies the PCCC is here

2009

Bouma, Gerlof & Jonas Kuhn. 2009. On the split nature of the Dutch laten-causative. In: Butt & King (eds), The Proceedings of the LFG'09 Conference, pp167–187, CSLI.

Bouma, Gerlof. 2009. Normalized (Pointwise) Mutual Information in Collocation Extraction. In: Chiarcos, Eckart de Castilho & Stede (eds), Von der Form zur Bedeutung: Texte automatisch verarbeiten / From Form to Meaning: Processing Texts Automatically, Proceedings of the Biennial GSCL Conference 2009, pp31–40, Tübingen, Gunter Narr Verlag. [prefinal draft]

2008

Bouma, Gerlof, Jonas Kuhn, Bettina Schrader & Kathrin Spreyer. 2008. Parallel LFG Grammars on Parallel Corpora: A base for practical triangulation. In: Butt & King (eds), The Proceedings of the LFG'08 Conference, pp169–189, CSLI.

Bouma, Gerlof & Helen de Hoop. 2008. Unscrambled pronouns in Dutch. Linguistic Inquiry 39, pp669–677. [doi]

Bouma, Gerlof. 2008. Starting a sentence in Dutch: A corpus study of subject- and object-fronting. Groningen Dissertations in Linguistics 66, Center for Language and Cognition, University of Groningen.

Bouma, Gerlof. 2008. Gathering corpus evidence of word order freezing in Dutch. In: Pre-proceedings of the International Conference on Linguistic Evidence: Empirical, theoretical and computational perspectives, pp23–27.

2007

Bouma, Gerlof, Irene Krämer & Joost Zwarts (eds). 2007. Cognitive Foundations of Interpretation, Amsterdam: KNAW/Edita.

Bouma, Gerlof, Petra Hendriks, Helen de Hoop, Irene Krämer, Henriëtte de Swart & Joost Zwarts. 2007. Conflicts in Interpretation. In: Bouma, Krämer & Zwarts (eds), Cognitive Foundations of Interpretation, Amsterdam: KNAW/Edita.

Bouma, Gerlof and Holger Hopp. 2007. Coreference preferences for personal pronouns in German. In: Bittner & Gagarina (eds), Intersentential Pronominal Reference in Child and Adult Language, ZASPIL 48, pp 53–75, Berlin: Zentrum für Allgmeine Sprachwissenschaft.

2006

Bouma, Gerlof. 2006. Production and Comprehension in Context: The case of word order freezing. In: Sidner, Harpur, Benz & Kühnlein (eds): Proceedings of the Workshop on Constraints in Discourse 2006, pp35–43.

Bouma, Gerlof and Holger Hopp. 2006. Effects of word order and grammatical function on pronoun resolution in German. In: Artstein & Poesio (eds), Proceedings of the Ambiguity in Anaphora Workshop, pp5–12.

2005 och innan

Van der Beek, Leonoor and Gerlof Bouma. 2004. The role of the lexicon in optimality theoretic syntax. In: Butt & King (eds), The Proceedings of the LFG'04 Conference, pp167–187, CSLI.

Bouma, Gerlof. 2003. Doing Dutch pronouns automatically in Optimality Theory. In: Proceedings of the EACL 2003 Workshop on The Computational Treatment of Anaphora, Budapest.

Kod & Data

  • QPL: Prolog code and conversion scripts for querying linguistic corpora with Prolog.
  • We've retokenized and aligned some of the languages of Europarl v3. This is available for download. The code used for the retokenization etc is also in a seperate archive. The base corpus Europarl v3 is available from statmt.org.

© Göteborgs universitet 2009, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel +46 31 786 0000, Kontakt

Om webbplatsen

X
Laddar