Meny

Läs i Språkbanksbloggen om temamodeller - en av många metoder som finns för att utvinna kunskap eller information ur stora textmängder

2020-05-29
Temamodeller är vanliga inom digitala studier av stora textmängder och används flitigt inom digital humaniora, i detta tredje avsnitt om en data-intensiv forskningsmetodologi diskuterar vi möjligheterna och begränsningarna med denna metod som forskningsverktyg.

Till Språkbanksbloggen