Jubileumsarkivet: En ny datasamling om Göteborgsutställningen

I helgen drog Göteborgs 400-årsjubileum igång. Vi tar härmed tillfället i akt och gratulerar Göteborg genom att gå ett hundra år tillbaka i tiden för att lära oss mer om staden och tiden då 300-årsjubileum firades med en storslagen Jubileumsutställning. Jubileumsutställningen hade sin invigning den 23 maj 1923 och varade över fem månader. Den var den största utställningen i Europa efter världskriget och var därför ett frekvent inslag i dåtidens svenska dagstidningar under utställningens gång. Dagstidningarna arkiverades på Göteborgs universitetsbibliotek i hundra …

Allmänspråk och fackspråk i en ordbok över allmänspråket

Blogginlägget är skrivet av Hans Landqvist men det har diskuterats med andra medlemmar av forskargruppen som arbetar med Svenska Akademiens samtidsordböcker inom SBX. En kortare version av inlägget publiceras i GU Journalen. Det är antagligen få människor i Sverige som inte har noterat åtminstone en del av de starka reaktioner som ”snippa-domen” har väckt. Målet gäller misstänkt våldtäkt mot barn, och i domen från Hovrätten för Västra Sverige hänvisar domstolen till Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien – SO (2021). Detta sker när hovrätten i sina skäl för domen resonerar om vad …

Cassandra: a toolset for analyzing and visualizing language change

Within the Cassandra project we are using Korp to analyze numerous instances of language change: not one, not two, but dozens (and in the future, potentially hundreds). At this scale, it is impossible to perform searches (and process their results) manually. Fortunately, Korp has an API that makes an automatization of this process possible. We have created a set of scripts that can be easily used to generate tables and plots like the ones in Figure 1 with a few simple commands. …

Hur fångar vi upp svenskans nya ord med hjälp av Kubord? 

Krympflation, sugardejting, teckentolka och tyngdtäcke är några av alla de ord vilkas betydelser och användningar just nu analyseras av oss som ingår i forskningsprojektet Svenska Akademiens samtidsordböcker vid Språkbanken Text. Analyserna ska ligga till grund för innehållet i framtida ordboksartiklar i de två samtidsordböckerna Svenska Akademiens ordlista (SAOL) och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO). På senare tid har den relativt nyskapade datamängden Kubord, som finns tillgänglig via Språkbanken Texts samlingar och via forskningsverktyget Korps Kubordläge, kommit att spela en mycket …

Valmanifest 2022 – En språkteknologisk snabbanalys

En dryg vecka innan valet var äntligen alla riksdagspartiernas valmanifest på plats. Vi tänkte det vore intressant att göra några enkla analyser av texten och se vad vi kan ta reda på med språkteknologiska verktyg. Det första vi gjorde var att köra dokumenten genom Språkbankens annotationsverktyg Sparv. Detta gav oss bland annat läsbarhetsvärden och attitydanalys. Genomsnittslängden på manifesten är ca 6.000 ord, men varierar en hel del, från Kristdemokraternas 1.623 ord till Moderaternas 11.139. Antal ord LIX NK OVIX POS NEG C …

SwedishFromScratch: a mini-course for Ukranians

https://t.me/quizlet4swedish Sweden has received a new wave of refugees – Ukranians. They have sound school backgrounds, good university education, are ambitious and want to work. The Swedish government makes sure that Ukranian refugees get a temporary residence permit and a work permit in a fast application process, which at the moment takes about one month from the application date till decision. Given the above, it is very surprising that the Swedish authorities do not seem to take the most important step at …

Känslor om vaccination…

”Vaccin är ett fult o lömskt ord för att kunna lura friska människor till att injicera sjukdomar och död.” Vaccinskepsis Redan år 2019 listade Världshälsoorganisationen vaccintvekan som ett av de tio största hoten mot global hälsa. Trots att vaccinationer bevisligen är en av de viktigaste insatserna för folkhälsan, skapar vaccintvekan och vaccinmotstånd allvarliga bekymmer för en betydande del av befolkningen i många länder, inklusive Sverige. Vaccinoro, såsom den kommer till uttryck i sociala medier – där vacciners bristande säkerhet och effektivitet, samt …

PRAO at the Department of Swedish

Hi!  Our names are Ebba and Anastasia.  We are fourteen years old and go to Montessoriskolan Kvarnhjulet in 8th grade. Over the past three days we have had a chance to do an internship (=PRAO) at Gothenburg university with a researcher from Språkbanken, Elena Volodina, who is working on automatic support for Swedish as a second language. During these three days we have been doing many different things, but the first day was more of an introduction to what we were going to …

God Jul from the Swedish Word Family

Lexical resources for Natural Language Processing (NLP),  Second Language Acquisition (SLA) and other applied disciplines differ in the choice of the lexical units they use as their main entry. Most widely-spread is use of a lemma, i.e. base form of a word, or a lemgram, i.e. base form + its part of speech (POS), cf François et al. (2016) and Kilgarriff et al. (2014). This is possibly due to the ease of creation of such resources using automatic annotation pipelines and the …

Change is key! 6-year RJ Program funded!

In the RJ-funded program Change is Key!, we will develop tools to turn text into a story of our language, our societies, and our cultures, and how these have changed over time. The program spans six years (2022-2027) and has 11 participating researchers. Read more here!