En syntaktisk beskrivningsmodell för modern svensk text

Sverige har en relativt lång tradition av att skapa en typ av korpus som brukar kallas trädbank. En trädbank är en samling texter som har annoterats (märkts upp) med ordklasser och syntaktisk struktur. Den syntaktiska strukturen för en mening kan ritas upp så att den liknar ett träd. Trädbanken Talbanken skapades redan på 70-talet (Teleman, 1974) och texterna (och delar av annoteringen) har återanvänts i flera trädbanker sedan dess. Trädbankerna kan sedan t ex användas för att studera grammatiska frågor, för att …

The five lives of Talbanken

A dependency tree from Talbanken

This post is about Talbanken, one of the most widely used and important Swedish corpora. There exist at least five versions of this treebank, and the purpose of this post is to reduce ambiguity of the name ”Talbanken”, which sometimes leads to confusion. I am going to list the five versions, explain the basic differences between them and suggest unambiguous version names.

Om ordklasser för svenska språket

Ordklassindelning används i många språkteknologiska verktyg därför att det är ett sätt att skilja mellan olika användningar av ett ord. Genom ordklasserna kan man enklare söka efter liknande ord och uttryck i stora textmängder, eller skapa en ny text med liknande form. Att automatiskt dela in orden i texter i ordklasser är därmed en av de grundläggande metoderna inom artificiell intelligens, för att få datorn att förstå mänskligt språk. Människan har länge delat in ord i olika klasser eller kategorier, beroende på …

Argumentation Mining

What if you could find all arguments in a text without having to read it? Or, what if you could search a database for a controversial topic and immediately get arguments for and against it, gathered from text all around the internet? Or, imagine when writing an essay you would automatically get an estimation of how persuasive your arguments are. Scenarios such as these could be possible with techniques developed in the field of argumentation mining. The aim of this relatively new …

The Swedish PoliGraph

Continuing on last month’s theme on Swedish parliamentary data, we would like to introduce a new tool designed to use and explore them. The Swedish PoliGraph is unfortunately not able to tell when a politician lies, at least not yet. Rather it is a graph that connects politicians to their roles and participation in the Swedish parliament. With it, we can ask questions such as: Who was present in the parliament on a given date? Who spoke on that date? Which party …

The Kubhist corpus of Swedish newspapers

Among the flurry of Språkbanken’s historical resources we find the Kubhist corpus – a diachronic collection of historical newspaper texts – in two versions: Kubhist 1 spanning the time period of 1750–1950, and Kubhist 2 spanning the time period of 1645–1926. Historical corpora of this kind, especially when available in searchable format, are valuable sources of information for learning about our history, language and culture. These are especially appealing for researchers coming from the digital humanities who study history, literature, linguistics, sociology …