How reliable is sense disambiguation in texts by native and non-native speakers?

(This blog is based on a joint research and publication in collaboration with David Alfter, Therese Lindström Tiedemann, Maisa Lauriala and Daniela Piipponen) At our department, and outside, we are used to search Korp corpora using the linguistic categories available there. Some of us know that these linguistic categories come as a result of automatic annotation by the Sparv-pipeline. The pipeline automatically splits raw text into tokens, sentences, finds a base form to each of the running (inflected) words, assigns word classes, …

Grierson’s “Linguistic Survey of India” as open-access digital data resource for studying languages of South Asia

Lars Borin, Anju Saxena, Shafqat Mumtaz Virk, Bernard Comrie South Asia – comprising the seven countries Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, and the Maldives, as well as immediately adjacent areas of neighboring countries (parts of Afghanistan, China, and Myanmar) – is the home of hundreds of languages belonging to several unrelated language families. The region has a long history of far-ranging multilingualism and close linguistic and cultural contacts, the details of which are still far from completely understood. Today, the …

En syntaktisk beskrivningsmodell för modern svensk text

Sverige har en relativt lång tradition av att skapa en typ av korpus som brukar kallas trädbank. En trädbank är en samling texter som har annoterats (märkts upp) med ordklasser och syntaktisk struktur. Den syntaktiska strukturen för en mening kan ritas upp så att den liknar ett träd. Trädbanken Talbanken skapades redan på 70-talet (Teleman, 1974) och texterna (och delar av annoteringen) har återanvänts i flera trädbanker sedan dess. Trädbankerna kan sedan t ex användas för att studera grammatiska frågor, för att …

Korp searches in Second Language data

Korp offers a lot of different corpus collections for various types of search (and research). Swedish as a Second Language (L2) is one of the subcategories of the language that can be studied with the help of Korp. At the moment, Korp provides access to five L2 corpora through its interface: ASU – Andraspråksutveckling SpIn – texts from the centrum for Språkintroduktion SW1203 – texts from a preparatory course for university students SweLL – Swedish Learner Language – adult-written essays from a …

The five lives of Talbanken

A dependency tree from Talbanken

This post is about Talbanken, one of the most widely used and important Swedish corpora. There exist at least five versions of this treebank, and the purpose of this post is to reduce ambiguity of the name ”Talbanken”, which sometimes leads to confusion. I am going to list the five versions, explain the basic differences between them and suggest unambiguous version names.

Om ordklasser för svenska språket

Ordklassindelning används i många språkteknologiska verktyg därför att det är ett sätt att skilja mellan olika användningar av ett ord. Genom ordklasserna kan man enklare söka efter liknande ord och uttryck i stora textmängder, eller skapa en ny text med liknande form. Att automatiskt dela in orden i texter i ordklasser är därmed en av de grundläggande metoderna inom artificiell intelligens, för att få datorn att förstå mänskligt språk. Människan har länge delat in ord i olika klasser eller kategorier, beroende på …

Common Pitfalls in the Development of ICALL Applications

This blog is a piece of opinion where I sketch the process of developing NLP-based applications for second language learning and look at the process from the point of view of typical (mis)conceptions and challenges, as I have experienced them. Are we over-trusting the potential of NLP? Are teachers by definition reluctant to use NLP-based solutions in classrooms? How, if at all, can academic universities ensure sustainability of the developed applications? 1 Introduction Natural Language Processing (NLP) and Language Technology (LT) deal …

En data-intensiv forskningsmetodologi 1

I en värld där AI tar en allt större plats har datadriven forskning blivit orden på allas läppar. I det här blogginlägget tänkte jag prata lite om vad det innebär att forska med hjälp av stora mängder textdata, primärt inom humaniora. Detta inlägg är det första i en serie om de olika delarna av en data-intensiv forskningsmetodologi. Jag som skriver detta inlägg heter Nina Tahmasebi och är docent inom Språkteknologi och en data scientist, en dataforskare, med över 12 års erfarenhet av …