Grym och häftig ordförändring

Ord kan förändra sina betydelser. Man behöver inte en doktorgrad i språkvetenskap för att upptäcka att grym i (1) betyder inte samma sak som i (2). (1) — Ja, så här grym kan fotbollen vara. Tyvärr, menade Gefles tränare Lennart ’Liston’ Söderberg. Dagens Nyheter 1987-05-18 (2) Jag hörde inte vad mina lagspelare sa, om de kallade på mig eller minsta lilla, för det var en sådan skön och grym stämning. Svenska Dagbladet 2013-09-03 Det finns dock en del svårare frågor. Finns det …

Vad är en tsunami för slags våg egentligen?

Ordet tsunami var helt okänt för de flesta i Sverige före julhelgen 2004. Då inträffade ju det som så småningom kom att kallas tsunamikatastrofen, en förfärlig naturkatastrof som skördade otaliga dödsoffer i Sydasien och Sydostasien. Det är klart att en tsunami är en sorts våg, men vilken sorts våg handlar det om? Hur talade man om detta naturfenomen på svenska före 2004? I fackkretsar – bland seismologer, etc. – har man förstås länge känt till ordet tsunami, men även i allmänspråket dyker …