Valmanifest 2022 – En språkteknologisk snabbanalys

En dryg vecka innan valet var äntligen alla riksdagspartiernas valmanifest på plats. Vi tänkte det vore intressant att göra några enkla analyser av texten och se vad vi kan ta reda på med språkteknologiska verktyg. Det första vi gjorde var att köra dokumenten genom Språkbankens annotationsverktyg Sparv. Detta gav oss bland annat läsbarhetsvärden och attitydanalys. Genomsnittslängden på manifesten är ca 6.000 ord, men varierar en hel del, från Kristdemokraternas 1.623 ord till Moderaternas 11.139. Antal ord LIX NK OVIX POS NEG C …

Analyzing data from the Swedish Parliament

The Swedish Parliament (Riksdagen) continuously releases open data on its website, which includes documents approved and used during parliamentary sessions as well as what each member of parliament votes during each roll call (voting session). This data can be used to gain insight on what topics members of parliament and parties discuss and vote. In the following post, I will provide some example analyses that were performed with Python, but it could be done similarly with many other programming languages with data …