Valmanifest 2022 – En språkteknologisk snabbanalys

En dryg vecka innan valet var äntligen alla riksdagspartiernas valmanifest på plats. Vi tänkte det vore intressant att göra några enkla analyser av texten och se vad vi kan ta reda på med språkteknologiska verktyg. Det första vi gjorde var att köra dokumenten genom Språkbankens annotationsverktyg Sparv. Detta gav oss bland annat läsbarhetsvärden och attitydanalys. Genomsnittslängden på manifesten är ca 6.000 ord, men varierar en hel del, från Kristdemokraternas 1.623 ord till Moderaternas 11.139. Antal ord LIX NK OVIX POS NEG C …

The Swedish PoliGraph

Continuing on last month’s theme on Swedish parliamentary data, we would like to introduce a new tool designed to use and explore them. The Swedish PoliGraph is unfortunately not able to tell when a politician lies, at least not yet. Rather it is a graph that connects politicians to their roles and participation in the Swedish parliament. With it, we can ask questions such as: Who was present in the parliament on a given date? Who spoke on that date? Which party …