Vad är en tsunami för slags våg egentligen?

Ordet tsunami var helt okänt för de flesta i Sverige före julhelgen 2004. Då inträffade ju det som så småningom kom att kallas tsunamikatastrofen, en förfärlig naturkatastrof som skördade otaliga dödsoffer i Sydasien och Sydostasien. Det är klart att en tsunami är en sorts våg, men vilken sorts våg handlar det om? Hur talade man om detta naturfenomen på svenska före 2004? I fackkretsar – bland seismologer, etc. – har man förstås länge känt till ordet tsunami, men även i allmänspråket dyker …