Skip to main content

Arbetsgruppsmöten

Minnesanteckningar från våra arbetsgruppsmöten finns tillgängliga för alla medarbetare inom Språkbanken Text och nås via nedanstående länk. 

Länk till katalog.