Skip to main content

Omdirigering

Detta dokument försöker svara på frågorna kring hur omdirigering på webben (redirects) fungerar: varför, var, hur och vem.

Policy

<Var ska en omdirigering ligga?>

Omdirigering i Drupal

Hur

Vad

Vem

sbwebb

Omdirigering på servernivå (webbserver)

Hur

Vad

ServerFilDomänKällaMålMetod
k2.spraakdata.gu.se/etc/httpd/sites.d/spraakbanken.gu.se.confhttps://{spraakbanken.gu.se, www.spraakbanken.gu.se, xn--sprkbanken-35a.gu.se, www.xn--sprkbanken-35a.gu.se, sprakbanken.gu.se, www.sprakbanken.gu.se}^/robots.txt/etc/drupal7/%{HTTP_HOST}/robots.txtRewrite
^(.*)$https://spraakbanken.gu.se$1
^/itg/?$/swe/itg
^/korp/annoteringslabbet/korp/annoteringslabb
^/korplabbet/korplabb
^/tools/crowd-tasking^/tools/crowd-tasking
^/ws/korphttps://ws.spraakbanken.gu.se/ws/korp/
^/ws/korp/annotate/ws/korp/annotate
^/ws/larkahttps://ws.spraakbanken.gu.se/ws/larka/
^/larkalabb(.*)$/larka$1
{/FTS, /ORDAT, /SOL, /Strindberg, /ao, /auth, /av, /bellman, /css, /cgi-bin/fsvldb, /cgi-bin/lexin, /dalin, /fsvldb, /fsvreader, /itg, /ivip, /karplabb, /konk, korplabb, /ktext, /larka, /larkadev, /lb, /lexin, lsi/sharedtask, /minoritetsordlistan, /mirror, /morfologilabbet, /parole, /personal/lars/pblctns, /personal/lars/sd-pub, /personal/markus/publications, /personal/sofie/DAGAS, /personal/sofie/DELTA, /personal/sofie/DISA, /personal/sofie/IKITS, /personal/sofie/NFLSF,/personal/sofie/SCL23, /personal/sofie/SLTC_2009, /pub, /rdf, /resurser/meningsmangder, /resurser/data, /sal/extension, /sal/saldo.css, /saldo-vr, /salt, /saolhist, /snp, /sparvlabb, /sparv, /sporting, /statistik, /strindberg/sbgsok.shtml, /strix, /strixlabb, /suc, /swefn-vr, /swefn/resurser, /swell, /swo, /tolkordlistor, /karp/data, /karp, /korp/annoteringslabb, /korp/data, /korp, /mink, /resurser/suc-stb}http://k2.spraakdata.gu.se/{/FTS, /ORDAT, /SOL, /Strindberg, /ao, /auth, /av, /bellman, /css, /cgi-bin/fsvldb, /cgi-bin/lexin, /dalin, /fsvldb, /fsvreader, /itg, /ivip, /karplabb, /konk, korplabb, /ktext, /larka, /larkadev, /lb, /lexin, lsi/sharedtask, /minoritetsordlistan, /mirror, /morfologilabbet, /parole, /personal/lars/pblctns, /personal/lars/sd-pub, /personal/markus/publications, /personal/sofie/DAGAS, /personal/sofie/DELTA, /personal/sofie/DISA, /personal/sofie/IKITS, /personal/sofie/NFLSF,/personal/sofie/SCL23, /personal/sofie/SLTC_2009, /pub, /rdf, /resurser/meningsmangder, /resurser/data, /sal/extension, /sal/saldo.css, /saldo-vr, /salt, /saolhist, /snp, /sparvlabb, /sparv, /sporting, /statistik, /strindberg/sbgsok.shtml, /strix, /strixlabb, /suc, /swefn-vr, /swefn/resurser, /swell, /swo, /tolkordlistor, /karp/data, /karp, /korp/annoteringslabb, /korp/data, /korp, /mink, /resurser/suc-stb}Proxy
{/geoserver, /lsi/clld, /metashare, /ws/dalin-ws/, /ws/saldo-ws/}http://demo.spraakdata.gu.se/{/geoserver, /lsi/clld, /metashare}
{/prototyp/rook, /prototyp/råka}http://demo.spraakdata.gu.se/cgi-bin/niklas/rook/rook.cgi
{/prototyp/rook/manual.html, /prototyp/råka/manual.html}http://demo.spraakdata.gu.se/niklas/rook/manual.html
{/prototyp/rook/size_adj_graph.svg, /prototyp/råka/size_adj_graph.svg}http://demo.spraakdata.gu.se/niklas/rook/size_adj_graph.svg
{/prototyp/rook/size_adj.txt, /prototyp/råka/size_adj.txt}http://demo.spraakdata.gu.se/niklas/rook/size_adj.txt
/ws/fcs/2.0/endpoint/korphttp://demo.spraakdata.gu.se/ws/fcs/2.0/endpoint/korp
{/hothat, /hothatA, /hothatB, /hothatC,/poltweetA, /poltweetB. /poltweetC, /poltweetD}http://wombat.spraakbanken.gu.se:{8080, 9887, 9888, 9889, 9890, 9891, 9892, 9893}
/ws/fcs/2.0/aggregatorhttp://localhost:4019/Aggregator
/ws/sweclarin/apply-nerhttp://kork.spraakdata.gu.se:8198/exist/rest/db/apps/stanford-corenlp/c…
/ws/sweclarin/tokenizehttp://kork.spraakdata.gu.se:8198/exist/rest/db/apps/stanford-corenlp/t…
/ws/sweclarin/train-nerhttp://kork.spraakdata.gu.se:8198/exist/rest/db/apps/stanford-corenlp/t…
{/cms, /helpdesk, /helpdesk-web, /lingfn/parser, /nya2, /nextcloud, /pacle, /poligraph, /stats, /tools/inception-argumentation, /tools/mfn, /tools/mfn-webtool, /tools/mfndev, /tools/webanno, /tools/webanno-alz-rj, /tools/webanno-argumentation, /tools/webanno-culturomics, /webblabb}https://www02.spraakbanken.gu.se/{/cms, /helpdesk, /helpdesk-web, /lingfn/parser, /nya2, /nextcloud, /pacle, /poligraph, /stats, /tools/inception-argumentation, /tools/mfn, /tools/mfn-webtool, /tools/mfndev, /tools/webanno, /tools/webanno-alz-rj, /tools/webanno-argumentation, /tools/webanno-culturomics, /webblabb}
/blogg2https://www02.spraakbanken.gu.se/blogg
http://{spraakbanken.gu.se, www.spraakbanken.gu.se, xn--sprkbanken-35a.gu.se, www.xn--sprkbanken-35a.gu.se, sprakbanken.gu.se, www.sprakbanken.gu.se}/https://spraakbanken.gu.se/Redirect
/etc/httpd/sites.d/ws.spraakbanken.gu.se.confhttps://ws.spraakbanken.gu.se/ws/karp/morfologilabbhttp://demo.spraakdata.gu.se/malin/mflProxy
/ws/cjstesthttp://demo.spraakdata.gu.se/cgi-bin/cjs/test.cgi
http://ws.spraakbanken.gu.se/https://ws.spraakbanken.gu.se/Redirect
      

Vem

sb-sysadmin