Skip to main content

Nina Tahmasebi, forskare i språkteknologi: "Change is Key!". Presentation av RJ-program.