Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@article{Sköldberg-Emma2009-101453,
	title    = {Charmknutte, viktigpetter och kladdmaja. Substantiverade förnamn i sammansättningar ur ett lexikografiskt perspektiv},
	journal   = {Studia anthroponymica Scandinavica},
	author    = {Sköldberg, Emma and Toporowska Gronostaj, Maria},
	year     = {2009},
	volume    = {27},
	pages    = {73--96},
}

@book{Allén-Sture(vetenskapligrådgivare)2009-99825,
	title    = {Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien. 1-2},
	author    = {Allén, Sture (vetenskaplig rådgivare) and Berg, Daniel and Berg, Sture and Gellerstam, Martin and Holmer, Louise and Hult, Ann-Kristin and Lindstrand, Susanne and Lövfors, Sven and Malmgren, Sven-Göran and Sjögreen, Christian and Sköldberg, Emma and Tegner, Lennart and Toporowska Gronostaj, Maria},
	year     = {2009},
	ISBN     = {978-91-1-302267-3},
}

@article{Sköldberg-Emma2009-113320,
	title    = {Talesätt och talemaader: om ordförbindelser hos Dalin och Molbech},
	journal   = {LexicoNordica},
	author    = {Sköldberg, Emma},
	year     = {2009},
	number    = {16},
	pages    = {219--239},
}