Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@misc{Blensenius-Kristian2017-251662,
	title    = {Svenska Akademiens ordlista, 14:e upplagan, som app (för Android)},
	author    = {Blensenius, Kristian and Wang, Petrus and Longhi, Lars-Erik and von Martens, Monica and Berg, Sture and Sköldberg, Emma and Holmer, Louise and Hult, Ann-Kristin and Ribeck, Judy Carola and Malmgren, Sven-Göran},
	year     = {2017},
}

@article{Sköldberg-Emma2017-257007,
	title    = {Ordböcker som språkhistoriska källor},
	journal   = {Svenskläraren. Tidskrift för svenskundervisning},
	author    = {Sköldberg, Emma and Holmer, Louise},
	year     = {2017},
	volume    = {Årgång 61},
	number    = {3-2017},
	pages    = {20--21},
}

@book{Lorentzen-Henrik2017-260578,
	title    = {Navne i nordiske ordbøger},
	author    = {Lorentzen, Henrik and Sköldberg, Emma and Becker-Christensen, Christian and Berg-Olsen, Sturla and Karlholm, Annika and Skog-Södersved, Mariann and Svavarsdóttir, Ásta},
	year     = {2017},
	publisher  = {Nordisk forening for leksikografi i samarbeit med Nordisk språksekretariat},
	address   = {Oslo },
}

@article{Sköldberg-Emma2017-261923,
	title    = {Folkmun och Luxikon. En jämförelse mellan två användargenererade ordbokssajter},
	abstract   = {This study examines two Swedish user-generated dictionary sites: Folkmun.se and Luxikon.se. The web sites have been initiated by non-lexicographers (approx. 2007–2008), are freely available and of comparable size (2500–4000 headwords).},
	journal   = {Språk & Stil},
	author    = {Sköldberg, Emma and Wenner, Lena },
	year     = {2017},
	number    = {27},
	pages    = {21--48},
}

@inProceedings{Sköldberg-Emma2017-259937,
	title    = {Innehållet i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien – eller kampen mellan norm och bruk},
	booktitle  = {Språk och norm. Rapport från ASLA:s symposium Uppsala universitet 21–22 april 2016. Red. av S. Bendegard, U. Melander Marttala & M. Westman},
	author    = {Sköldberg, Emma},
	year     = {2017},
	publisher  = {ASLA: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap },
	address   = {Uppsala},
	ISBN     = {978-91-87884-26-9},
}

@misc{Sköldberg-Emma2017-252661,
	title    = {Svenskans beskrivning 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11-13 maj 2016},
	author    = {Sköldberg, Emma and Andréasson, Maia and Adamsson Eryd, Henrietta and Lindahl, Filippa and Lindström, Sven and Prentice, Julia and Sandberg, Malin},
	year     = {2017},
	publisher  = {Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {9789187850646},
}

@inProceedings{Sköldberg-Emma2017-252655,
	title    = {Svenska ord – men vilka? Om uppslagsorden i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien},
	booktitle  = {Svenskans beskrivning 35, Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten, Göteborg 11–13 maj 2016.},
	author    = {Sköldberg, Emma and Hannesdottir, Anna Helga},
	year     = {2017},
	publisher  = {Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {9789187850646},
}