Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@inProceedings{Brodén-Daniel2017-267366,
	title    = {Bitmaps or Vectors? Brief Reflection on Digital Aesthetics in Comics},
	booktitle  = {DHN 2017. Digital humaniora i Norden / Digital Humanities in the Nordic Countries Göteborg, Marh 14 – 16 2017. Book of abstracts / ed. Brodén, Daniel, s. 47-50},
	author    = {Brodén, Daniel},
	year     = {2017},
	publisher  = {Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-88348-83-8},
}

@techreport{Brodén-Daniel2017-263194,
	title    = {Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv
 },
	abstract   = {Rapporten Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv är ett resultat av samverkan mellan 
SOM-institutet och Kulturarvsakademin. Den senare är ett samarbetsprojekt mellan Västra 
Götalandsregionen och Göteborgs universitet där målet är att skapa mötesplatser, samverkansprojekt 
och diskussioner kring frågor om kulturarv. },
	author    = {Brodén, Daniel and Bergström, Annika and Synnestvedt, Anita},
	year     = {2017},
	publisher  = {SOM-institutet, Göteborg universitet},
	address   = {Göteborg},
}

@techreport{Brodén-Daniel2017-256686,
	title    = {Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv},
	author    = {Brodén, Daniel},
	year     = {2017},
	publisher  = {SOM-institutet, Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
}

@article{Brodén-Daniel2017-256691,
	title    = {Old-school modernism? On the cinema of Roy Andersson},
	abstract   = {Too little attention has been paid to the aesthetic and cultural contexts of the cinema of Roy Andersson. Arguing that his filmmaking is informed by a high-modernist sensibility, I wish to draw attention to how its style and themes are tied to a vital, ‘old school’ exploration of the essentials of the human condition.},
	journal   = {Journal of Scandinavian Cinema},
	author    = {Brodén, Daniel},
	year     = {2017},
	volume    = {7},
	number    = {1},
	pages    = {8},
}

@misc{Brodén-Daniel2017-256688,
	title    = {Digital humaniora i Norden. Göteborg, March 14–16 2017. Book of abstracts},
	author    = {Brodén, Daniel},
	year     = {2017},
	publisher  = {LIR},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-88348-83-8},
}

@article{Brodén-Daniel2017-251130,
	title    = {En oundviklig ambivalens? Betraktelse om pedagogik och jämlikhet i seminarier med estetisk inriktning},
	journal   = {LIR.journal},
	author    = {Brodén, Daniel},
	year     = {2017},
	number    = {8},
	pages    = {116--127},
}