Hoppa till huvudinnehåll

BibTeX

@incollection{Andersson-Felix2021-310965,
	title    = {Ett svenskt vintermord får en upplösning? Medborgare och politiker om nedläggningen av Palmeutredningen och utpekandet av Skandiamannen},
	abstract   = {Ett nationellt trauma som pågått i 34 år, tre månader och tio dagar skulle få en upplösning den 10 juni 2020. Förundersökningsledaren Krister Petersson förklarade vid en presskonferens att det var dags att avsluta utredningen av mordet på statsminister Olof Palme. Samtidigt pekade Petersson ut en skäligen misstänkt gärningsman. I det här kapitlet studerar vi i vilken utsträckning som utpekandet av den så kallade Skandiamannen var trovärdigt enligt det svenska folket och hur stor uppslutningen är kring nedläggningsbeslutet av utredningen. Vi gör det genom att fråga både medborgare och politiker om vad de anser om beslutet och utpekandet. Resultaten visar att svenskarna är beredda att gå vidare. Det anses rätt att avsluta utredningen – även om det är få som tror att Skandiamannen faktiskt var gärningsmannen.},
	booktitle  = {Ingen anledning till oro (?)},
	author    = {Andersson, Felix and Brodén, Daniel and Öhberg, Patrik},
	year     = {2021},
	publisher  = {Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = {978-91-89673-49-6},
	pages    = {293--302},
}

@inProceedings{Edlund-Jens2021-311480,
	title    = {A Multimodal Digital Humanities Study of Terrorism in Swedish Politics: An Interdisciplinary Mixed Methods Project on the Configuration of Terrorism in Parliamentary Debates, Legislation, and Policy Networks 1968–2018},
	abstract   = {This paper presents the design of one of Sweden’s largest digital humanities projects, SweTerror, that through an interdisciplinary multi-modal methodological approach develops an extensive speech-to-text digital HSS resource. SweTerror makes a major contribution to the study of terrorism in Sweden through a comprehensive mixed methods study of the political discourse on terrorism since the late 1960s. Drawing on artificial intelligence in the form of state-of-the-art language and speech technology, it systematically analyses all forms of relevant parliamentary utterances. It explores and curates an exhaustive but understudied multi-modal collection of primary sources of central relevance to Swedish democracy: the audio recordings of the Swedish Parliament’s debates. The project studies the framing of terrorism both as policy discourse and enacted politics, examining semantic and emotive components of the parliamentary discourse on terrorism as well as major actors and social networks involved. It covers political responses to a range of terrorism-related issues as well as factors influencing policy-makers’ engagement, including political affiliations and gender. SweTerror also develops an online research portal, featuring the complete research material and searchable audio made readily accessible for further exploration. Long-term, the project establishes a model for combining extraction technologies (speech recognition and analysis) for audiovisual parliamentary data with text mining and HSS interpretive methods and the portal is designed to serve as a prototype for other similar projects.},
	booktitle  = { Intelligent Systems and Applications. Proceedings of the 2021 Intelligent Systems Conference, September 2–3, 2021 / Arai K. (eds) },
	author    = {Edlund, Jens and Brodén, Daniel and Fridlund, Mats and Lindhé , Cecilia and Olsson, Leif Jöran and Ängsal, Magnus Pettersson and Öhberg, Patrik},
	year     = {2021},
	publisher  = {Springer},
	address   = {Cham},
	ISBN     = {978-3-030-82195-1},
}

@incollection{Brodén-Daniel2021-315058,
	title    = {Vem räds terrorismen? Kluven oro och säkerhetsivrare i Sverige},
	booktitle  = {Ingen anledning till oro (?) : SOM-undersökningen 2020 / Ulrika Andersson, Anders Carlander, Marie Grusell och Patrik Öhberg (red).},
	author    = {Brodén, Daniel and Fridlund, Mats and Öhberg, Patrik},
	year     = {2021},
	publisher  = {SOM-institutet, Göteborgs universitet},
	address   = {Göteborg},
	ISBN     = { 978-91-89673-49-6},
	pages    = {375--385},
}