Meny

Forskning

Språkbankens forskningsenhet utvecklar toppmodern språkteknologi och strävar efter både teoretiska och praktiska mål inom olika forskningsområden. Vår forskning fokuserar både på själva språkteknologin (skapandet av omfattande högkvalitativa resurser som behövs för utvecklingen av verktyg och algoritmer) och frågor från andra discipliner.

Filtrera och sortera projekt

Forskningstema

ICALL - Intelligent Computer-Assisted Language Learning

Språkbanken is working on integration of available language technology for Swedish into the area of language learning, so-called ICALL.

Forskningstema

ALZ-RJ-Cognitive Decline

Gold reserve

SuperLim: en svensk testmängd för språkmodeller

2020–2021

Målet med projektet är att skapa högkvalitativa testmängder för att möjliggöra för alla aktörer inom svensk NLP att utvärdera och jämföra språkmodeller.

 • Markus Forsberg
 • Yvonne Adesam
 • Aleksandrs (Sasha) Berdicevskis
 • Dana Dannélls
 • Felix Morger
 • Gerlof Bouma
 • Magnus Sahlgren
 • Love Börjeson
 • Johanna Bergman
 • utvärdering
 • språkmodeller
 • fördomar

Argumentation analysis and technology

2020–    

Ett samarbetsprojekt mellan Språkbanken Text, FLoV och CLASP som syftar att utarbeta metoder för språkteknologisk behandling av argumentation.

 • Anna Lindahl
 • Stian Rødven Eide
 • Axel Almquist
 • Bill Noble
 • Christine Howes
 • Ellen Breitholtz
 • Vladislav Maraev
 • Martin Kaså
 • linguistics
 • computational linguistics
 • argumentation
 • text
 • dialogue
 • pragmatics
 • semantics
 • politics
 • forum
 • online discussion
 • argumentation technology
 • argument mining

Rumour mining

2020–2023
 • Jacobo Rouces
 • Lars Borin
 • Mia-Marie Hammarlin
 • Fredrik Miegel
 • digital humanities

Text Mining of medical publications about Personal Centered Care

2019–2019
 • Jacobo Rouces

  Svenskt språkdatalabb

  2019–2021

  Målet med Svenskt Språkdatalabb är att skapa en nationell kunskapsnod inom språkteknologi, och ta fram svenska referensdatamängder för NLP som sedan tillgängliggörs med öppen access i AI Innovation of Swedens datafabrik.

  • Peter Ljunglöf
  • Aleksandrs (Sasha) Berdicevskis

   Towards Computational Lexical Semantic Change Detection

   2019–2022

   I det här projektet bygger vi automatiska, korpus-baserade verktyg för att studera lexikala semantiska förändringar för både det svenska och engelska språket.

   • Nina Tahmasebi
   • Simon Hengchen
   • Richard Johansson
   • Maria Koptjevskaja Tamm

    Evaluation and refinement of an enhanced OCR-process for mass digitisation

    2019–2020

    The purpose of this project is to fine-tune and evaluate a test platform for OCR-production that was developed by Kungliga biblioteket (KB) in cooperation with the Norwegian software company Zissor in 2017.

    • Dana Dannélls
    • Lars Björk
    • Torsten Johansson
    • OCR

    The rise of complex verb constructions in Germanic

    2018–    

    The project studies the rise of complex verb constructions in Germanic.

    • Evie Coussé
    • Gerlof Bouma
    • Nicoline van der Sijs
    • Dirk-Jan de Kooter
    • Trude Dijkstra

     Milage: Multilingual Automated Grammar Extraction

     2018–2022
     • Shafqat Mumtaz Virk
     • Markus Forsberg
     • Harald Hammarström

      DReaM: The Dictionary/Grammar Reading Machine

      2018–2020

      A Multilingual Annotated Corpus of Grammars for the World's Languages

      • Shafqat Mumtaz Virk
      • Markus Forsberg
      • Harald Hammarström

       L2 profiler för svenska

       2018–2021

       The L2P project sets to describe Swedish Second Language learner lagnuage from the point of view of receptive and productive linguistic knowledge by level of proficiency, as contrasted on the basis of learner essays (SweLL-pilot corpus) and textbook texts (COCTAILL corpus).

       • Elena Volodina
       • Therese Lindström Tiedemann
       • Yousuf Ali Mohammed
       • David Alfter
       • ICALL
       • NLP4CALL
       • linguistic complexity
       • SLA
       • second language learning
       • CEFR profiles

       SweLL - Infrastruktur för L2 svenska

       2017–2020

       SweLL syftar till att skapa en plattform för att samla in, digitalisera, normalisera, lingvistiskt annotera och elektroniskt tillgängliggöra texter skrivna av inlärare av svenska.

       • Elena Volodina
       • Yousuf Ali Mohammed
       • Arild Matsson
       • Mats Wirén
       • Beáta Megyesi
       • Julia Prentice
       • Gunlög Sundberg
       • Lena Granstedt
       • Monica Reichenberg
       • Lisa Rudebeck
       • Second language infrastructure
       • Swedish as a second language
       • essay annotation
       • correction annotation
       • pseudonymization

       Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt

       2016–2019
       • Dimitrios Kokkinakis
       • Kristina Lundholm Fors
       • Malin Antonsson
       • Marie Eckerström
       • Charalambos Themistocleous
       • language disorders

       Digital LSI

       2015–2021

       Digitization of Grierson’s Linguistic Survey of India (LSI; 1903-1927)

       • Lars Borin
       • Shafqat Mumtaz Virk
       • Anju Saxena
       • Bernard Comrie

        Språkteknologiska länkade öppna data vid Språkbanken

        2014–2014

        Syftet med projektet är att tillgängliggöra lexikala resurser för språkteknologi i form av länkade öppna data åtkomliga via Språkbanken.

        • Lars Borin
        • Dana Dannélls
        • Markus Forsberg
        • LOD
        • Semantiska webben
        • länkad data

        Koala – Korps lingvistiska annotationer

        2014–2017

        Förbättrad annotering för Korps korpusinfrastruktur

        • Yvonne Adesam
        • Lars Borin
        • Gerlof Bouma
        • Markus Forsberg
        • Richard Johansson

         Corpus-driven induction of linguistic knowledge

         2014–2018

         We will apply corpus-driven methods as a way to expand and correct existing hand-crafted linguistic resources, and conversely we will use hand-crafted resources as additional sources of supervision when learning meaning representations automatically.

         • Richard Johansson
         • Luis Nieto Piña

          MAÞiR

          2014–2017

          Utveckling av automatiska annoteringsverktyg för fornsvenska texter.

          • Gerlof Bouma
          • Yvonne Adesam

           En fri molntjänst för OCR

           2013–2014
           • Dana Dannélls
           • Lars Borin
           • Gerlof Bouma
           • OCR
           • historiskt material

           SweCcn -- ett svenskt konstruktikon

           2013–2016

           Projektet går ut på att utveckla en databas över svenska konstruktioner, ett s.k. konstruktikon.

           • Lars Borin
           • Dana Dannélls
           • Markus Forsberg
           • Leif-Jöran Olsson
           • Jonatan Uppström
           • Benjamin Lyngfelt
           • Kristian Blensenius
           • Linnea Bäckström
           • Anna Ehrlemark
           • Per Malm
           • Joel Olofsson
           • Julia Prentice
           • Rudolf Rydstedt
           • Emma Sköldberg
           • Sofia Tingsell
           • Lexicography
           • integrerad lexikonresurs
           • constructicon

           Towards a Knowledge-Based Culturomics

           2013–2018

           The main aim of this research program is to advance the state of the art in language technology resources and methods for semantic processing of Swedish text, in order to provide researchers and others with more sophisticated tools for working with the information contained in large volumes of digitized text, e.g., by being able to correlate and compare the content of texts and text passages on a large scale.

           • Jacobo Rouces
           • Lars Borin
           • Nina Tahmasebi
           • Dimitrios Kokkinakis
           • Pierre Nugues
           • Richard Johansson
           • Dubhashi Devdatt
           • culturomics

           Funktionella somatiska symtom

           2013–2014

           Tolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvården

           • Dimitrios Kokkinakis
           • Eva Lidén
           • Elisabeth Björk Brämberg
           • Sylvia Määttä
           • Staffan Svensson

            PINCORE

            2012–2016

            Personcentrerad information och kommunikation till personer med kolorektal cancer som genomgår kirurgi

            • Dimitrios Kokkinakis

             META-NORD

             2011–2013

             Projektet META-NORD har som mål att etablera en öppen lingvistisk infrastruktur i de baltiska och nordiska länderna.

             • Lars Borin
             • Markus Forsberg

              Akademiska ordlistor

              2011–2014
               • Lexicography
               • second language learning
               • NLP4CALL

               A System Architecture for ICALL

               2011–2013
               • Lars Borin
               • Elena Volodina
               • Hrafn Loftsson
               • Birna Arnbjörnsdóttir
               • ICALL
               • NLP4CALL
               • Swedish as a second language
               • Second language infrastructure
               • second language learning
               • s

               MedEval

               2011–2012

               En svensk medicinsk testkollektion

               • Karin Friberg Heppin
               • Anni Järvelin

                Svenskt frasnät++ (SweFN++)

                2011–    

                SweFN++-projektet handlar om att skapa en central infrastrukturkomponent för svensk språkteknologi, nämligen en stor fritt tillgänglig lexikonresurs med rik lingvistisk information.

                • Lars Borin
                • Dana Dannélls
                • Dimitrios Kokkinakis
                • Markus Forsberg
                • Jonatan Uppström
                • Leif-Jöran Olsson
                • Malin Ahlberg
                • Maria Toporowska Gronostaj
                • Karin Friberg Heppin
                • Richard Johansson
                • lexikon
                • lexikal semantik
                • modern
                • integrerad lexikonresurs
                • frasnät

                MOLTO - Multilingual Online Translation

                2010–2013

                MOLTO: s mål är att utveckla en uppsättning verktyg för att översätta texter mellan flera språk i realtid med hög kvalitet. Språk är separata moduler i verktyget och kan varieras. prototyper som täcker en majoritet av EU: s 23 officiella språk kommer att byggas.

                • Dana Dannélls
                • Generation
                • translation
                • multilingual
                • cultural heritage
                • GF

                Digital areal linguistics

                2010–2014

                The goal of this project is to create a database of comparable lexical items in a number of representative languages spoken in the Himalayan region in India and to use this database for investigating the Himalayas as a linguistic area.

                • Lars Borin
                • Taraka Rama
                • Anju Saxena
                • Bernard Comrie
                • language technology
                • areal linguistics
                • linguistic typology
                • computational linguistics
                • Lexicography

                Kelly - KEywords for Language Learning for Young and adults alike

                2009–2011
                • Elena Volodina
                • Sofie Johansson Kokkinakis
                • ICALL
                • NLP4CALL
                • second language learning
                • CEFR profiles
                • Swedish as a second language

                CONPLISIT

                2009–2010

                Consumption patterns and life-style in Swedish literature – novels 1830-1860

                • Lars Borin
                • Markus Forsberg
                • Christer Ahlberger