(Förord till Schlyter, C.J. Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. (Saml. af Sweriges Gamla Lagar 13.) Lund 1877.

FÖRORD

[Inkodning av förordet är under arbete]