Fornsvensk lexikalisk databas är en databas över det fornsvenska ordförrådet och omfattar c:a 54.000 uppslagsord. Följande tryckta volymer ingår:
  1. Söderwall, K.F. Ordbok Öfver svenska medeltids-språket. Vol I-III. (Lund 1884—1918). [22.894 uppslagsord]
  2. Söderwall, K.F. Ordbok Öfver svenska medeltids-språket. Supplement. Vol IV—V. (Lund 1953—1973) [21.495 uppslagsord]
  3. Schlyter, C.J. Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. (Saml. af Sweriges Gamla Lagar 13.) Lund 1877. [9.980 uppslagsord]
Databasen har utvecklats vid Språkbanken, Göteborgs universitet.

Upphovsrätt Svenska Fornskriftssällskapet innehar upphovsrätten till K.F. Söderwalls ordbok samt till supplementet. Språkbanken har Svenska Fornskriftssällskapets medgivande att publicera en databas över Söderwalls ordbok (inkl. supplement) på Internet. Schlyters ordbok omfattas inte längre av upphovsrättbestämmelserna, då författaren varit död i mer än 70 år (C.J. Schlyter 1795–1888).
Inkodning Ordböckerna har kodats in manuellt vid Språkbanken, Göteborgs universitet.
Kontrolläsning Uppslagsorden i Söderwalls ordbok (1) är kontrollästa, däremot inte uppslagsorden i supplementet (2) eller i Schlyters ordbok(3). Övriga delar av ordboksartiklarna är inte kontrollästa efter inkodningen.