Litteratur om ordböckerna

Nordling, Anna. 2001. "Ordbok öfver svenska medeltids-språket ­ en lexikografisk översikt". I Pa swänsko. Studier i lexikalisk förnyelse hos Peder Månsson. Appendix I. s. 291­-302. [Disputationsupplaga.] Göteborg.

Noreen, Erik. 1944. "Några anteckningar till Söderwalls ordbok." Arkiv för nordisk filologi 44, s. 251--252.

Tamm, Fredrik. 1889. [Rec. av] "Ordbok öfver Svenska medeltidsspråket af K. F. Söderwall, h. 1--9, Lund 1884--1888, 664 sid 4:o." I: Arkiv för nordisk filologi 6, s. 164--170.