(Källförteckning till Ordbok Öfver svenska medeltids-språket. Vol I-III. (Lund 1884--1918).)

Källskrifter