FSvReader

Texterna och metainformationen i FSvReader har hämtats från Fornsvenska textbanken. För utförligare information, inklusive introducerande kommentarer för varje text om inskrivningsprinciperna, hänvisar vi till Fornsvenska textbanken.

Kategorier