Hoppa till huvudinnehåll

Hufvudstadsbladet 1999

Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går


Korpusen är del av språkbanken för finlandssvenska inom projektet Svenskan i Finland -- i dag och i går. Läs mer hos Svenska litteratursällskapet i Finland

Hufvudstadsbladet (www.hbl.fi) är den största finlandssvenska dagstidningen i Finland. Enligt Upplagekontroll 2012 finns 48 % av tidningens prenumeranter inom huvudstadsregionen och 41 % inom Nyland. Resten fördelar sig jämnt över övriga svenskbygder i Finland. Hufvudstadsbladet har publicerats sedan 1864. Tidningen kommer ut sju dagar i veckan.

Sammanfattning

Resurstyp Corpus
Språk
finlandssvenska
Tokens 10 623 991
Sentences 656 358

Kontakt

Språkbanken (sb-info@svenska.gu.se)