Äldre svenska romaner

Språkbanken har genom samarbete med Textalk AB, Mölndal erhållit ett antal optiskt inlästa äldre svenska romaner. Texterna är stavningskontrollerade med hjälp av ett vid Språkbanken utvecklat system och därefter manuellt korrigerade av Textalk AB.

Korpusen består av följande verk:

Almqvist, Carl Jonas Love:

 • almq_detg: Det går an
 • almq_tref: Tre fruar i Småland
 • almq_gabr: Gabrièle Mimanso
 • almq_kape: Kapellet
 • Andersson, Dan:

 • ande_detk: Det kallas vidskepelse
 • ande_deth: De tre hemlösa
 • ande_kola: Kolarhistorier
 • Benedictsson, Victoria:

 • bene_denb: Den bergtagna
 • bene_frum: Fru Marianne
 • bene_fskå: Från Skåne
 • bene_peng: Pengar
 • Bergman, Hjalmar:

 • berg_chef: Chefen fru Ingeborg
 • berg_clow: Clownen Jack
 • berg_endm: En döds memoarer
 • berg_fovh: Farmor och vår Herre
 • berg_fgph: Fru Gunhild på Hviskingeholm
 • berg_hans: Hans nåds testamente
 • berg_hvha: Herr von Hancken
 • berg_mark: Markurells i Wadköping
 • berg_misu: Mor i Sutre
 • Boye, Karin:

 • boye_kall: Kallocain
 • Bremer, Fredrika

 • brem_famh: Familjen H***
 • Carlén, Emile:

 • carl_rpti: Rosen på Tistelön
 • von Heidenstam, Verner:

 • heid_folk: Folke Filbyter
 • heid_bjal: Bjälboarvet
 • heid_karo: Karolinerna
 • Koch, Martin:

 • koch_arbe: Arbetare
 • koch_elle: Ellen
 • koch_gud1: Guds vackra värld 1
 • koch_gud2: Guds vackra värld 2
 • von Krusenstjerna, Agnes:

 • krus_avsa: Av samma blod
 • krus_dbru: Den blå gardinen
 • krus_kvin: Kvinnogatan
 • krus_hösk: Höstens skuggor
 • krus_povj: Porten vid Johannes
 • krus_tonl: Tonys läroår
 • krus_tons: Tonys sista läroår
 • Lagerlöf, Selma:

 • lage_ansv: Anna Svärd
 • lage_chlö: Charlotte Löwensköld
 • lage_gost: Gösta Berlings saga
 • lage_ingm: Ingmars-sönerna
 • lage_jer1: Jerusalem 1
 • lage_jer2: Jerusalem 2
 • lage_julb: Julberättelser
 • lage_kejs: Kejsaren av Portugallien
 • lage_nils: Nils Holgerssons underbara resa
 • Nordström, Ludvig:

 • nord_plan: Planeten Markattan
 • nord_tola: Tomas Lack och hans familj
 • Rydberg, Viktor:

 • rydb_sing: Singoalla
 • rydb_vape: Vapensmeden
 • Söderberg, Hjalmar:

 • sode_dale: Den allvarsamma leken
 • sode_dokt: Doktor Glas
 • sode_forv: Förvillelser
 • sode_hjor: Hjärtats oro
 • sode_sbaf: Sista boken / Aforismer
 • sode_mbun: Martin Bircks ungdom
 • Språkbanken  Senaste ändring av Torgny Rasmark.