Annoteringslabbet har bytt namn till Sparv och finns nu här:

https://spraakbanken.gu.se/sparv


 

The Annotation Lab is now called Sparv and can be found here:

https://spraakbanken.gu.se/sparv