Svenska språkets historia 10

Språkhistoria - Hur och för vem?

Hem
Anmälningsformulär
Program
Deltagare
Praktisk information
Länkar
Sammandrag
För föredragshållare


Nästa upplaga av Svenska språkets historia kommer att hållas i Göteborg den 25–26 april 2008; som värd står Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Eftersom konferensserien denna gång firar sin tionde sammankomst, har vi funnit det passande att frågande mana till konstruktiv självreflexion;
Språkhistoria – Hur och för vem? är sålunda det tema vi valt. Till detta anknyter på olika sätt de fyra inbjudna plenarföreläsarna:

Bo Lindberg (Inst. för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborg):
Teori och ideologi i språkvetenskapens historia

Saara Haapamäki (Svenska språket, Åbo):
Språkhistoria och nordistikens historia

Bo Ralph (Inst. för svenska språket, Göteborg):
Språkhistoria för massorna?

Tomas Riad (Inst. för nordiska språk, Stockholm):
Ljudhistoriens grannskap

Naturligtvis hoppas vi dessutom på ett stort antal sektionsföredrag. Sådana får gärna ansluta till temat, men bidrag med annan inriktning är, som vanligt, också välkomna. Vi räknar med tre sektioner, en temasektion och två fristående. Närmare information ges i faktarutan till höger . Länkarna till vänster fylls med innehåll allteftersom.


Göteborg 1690-1710

Gravyr av Göteborg från Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna 1690-1710.

Konferensavgift

Avgiften är 800 SEK. För denna summa får man fikor under de två konferensdagarna samt middag på fredagskvällen. I priset ingår också den konferensvolym som kommer att föreligga någon tid efter konferensens avslutande.


Deltagaranmälan

Deltagande anmäls senast den 4 februari 2008 via vårt elektroniska formulär. Den 4 februari gäller också som slutdatum för betalning av konferensavgiften. Pengarna sätts in på plusgirokonto 4455894-8; fyll i SSH10 och ditt namn i fältet för meddelanden.
Nordea Bank Sweden AB
SE-105 71 Stockholm
Sweden
Kontonr (IBAN)
SE09 9500 0099 6034 0015 6273
SWIFT (BIC) NDEASESS

Anmälan av preliminär   föredragstitel

Den som vill hålla föredrag bockar för föredragstitel alternativet ”föredrag” i anmälningsformuläret och anger i samband härmed också en preliminär titel. Slutdatum för titelanmälan är den 19 november 2007.


Insändande av sammandrag

Sammandrag av anmälda föredrag skickas som bifogade pdf-filer till erik.magnusson@svenska.gu.se senast den 4 februari 2008; skriv SSH10-sam i ämnesfältet. Sammandragen (inklusive käll- och litteraturförteckning) får inte överstiga 800 ord.


Organisationskommité [sic!]

Erik Magnusson
Lena Rogström


Kontaktperson

Erik Magnusson
Inst. för svenska språket
Box 200
405 30 GÖTEBORG
erik.magnusson@svenska.gu.se
031-7865298