Nyare version


Språkbankens konkordanssökning görs numera bäst i Korp, vår webbapplikation för korpussökning. Korp har en stor mängd nya, fräscha korpusar och avancerad integrering med våra lexikala resurser. Detta system för konkordanssökning underhålls inte längre.

Information


Välkommen att ta del av Språkbankens konkordanser på Internet! Här har vi i konkordansform gjort tillgängligt ett antal av våra material såsom tidningstexter, skönlitteratur, populärvetenskap, riksdagsdebatt och lagtexter. Även några historiska texter finns med, både nyare såsom Strindbergsutgivningen och äldre såsom Eddan. Vi har även gjort en konkordans över Svenska Akademiens ordlista (SAOL), elfte upplagan, och över Svenska Akademiens ordbok (nästan 30 miljoner ord). Den sistnämnda hittar du på SAOB:s konkordanssida.

Notera att de korpusar du når från denna webbsida inte är taggade. Språkbanken har också materialet morfosyntaktiskt taggat i ett nyare gränssnitt via hemsidan samt en del annat morfosyntaktiskt taggat material.

Instruktioner till hur du söker i konkordanserna under konk hittar du här.

Mer information om korpusarna hittar du nedan. Se även de spanska konkordanserna.

Observera att i uppställningen nedan anges korpusarnas nettostorlek. Nettostorlek är antal sökbara, löpande ord (ord som uteslutande innehåller alfabetiska tecken).
I de närmare beskrivningarna av enskilda korpusar anges vanligen bruttostorlek, dvs samtliga teckengrupper som omges av mellanrum (alltså även rena sifferuttryck m.m.). Särskilt i tidningstext kan det finnas gott om löpande "ord" som inte är några ord i vanlig mening. Vad beträffar senare tidningskorpusar (SVD00 och GP00 -04) innehåller de vardera en hel årgång.
Beträffande tillgänglighet och servicenivå för Språkbankens
webbtjänster i allmänhet samt en översikt över dessa, se:
Tillbaka t. Språkbanken

Korpusarnas storlek

Korpus Kommentar Antal ord (tokens) Antal olika ord (types)
Press 65 990 989 100 705
Press 76 1 156 958 110 451
DN 1987 4 132 784 230 056
Press 95 6 769 649 297 010
Press 96 5 755 168 285 325
Press 97 11 900 570 455 893
Press 98 9 239 336 390 265
GP 01 Göteborg-Posten 15 257 883 484 737
GP 02 Göteborg-Posten 18 434 005 531 331
GP 03 Göteborg-Posten 16 663 701 508 526
GP 04 Göteborg-Posten 19 406 813 597 056
F & F (Forskning & Framsteg) 669 893 57 820
Äl. sv. rom. (Äldre svenska romaner) 3 702 748 126 323
1800-talsrom. (Urval ur 'Äldre svenska romaner') 590 285 40 472
B. romaner I (Bonniersromaner I (1976/77)) 5 626 348 156 883
B. romaner II (Bonniersromaner II (1980/81)) 3 715 690 155 380
Str. brev (Strindbergs brev) 1 223 288 81 952
Str. rom. (Strindbergs romaner och dramer) 2 461 426 119 288
SAOL 11 404 596 66 219
Psalmboken (1937) 111 304 8 523
Sv. förf.saml. (Svensk_författningssamling_1978-81) 612 688 29 724
Källtext 1 096 244 79 652
Äl. Eddan (Äldre Eddan) 36 764 8 190
Panegyrici 86 442 24 107
Manuductio 28 202 9 196
SAOB Diretklänk till SAOB-konkordansen 28 375 720 1 399 985
Senaste ändring .