En söksträng kan specificera flera ord i rad, eller mer precist, flera korpuspositioner i rad. Nedan kallas dessa 'positionskomponenter' eller kortare 'PosKomp'. Nedanstående tabeller har (förutom rubrikkolumnen till vänster) lika många kolumner som specificerade korpuspositioner. I tabellhuvudena står söksträngarna som klickbara exempel.

Exempel :

Söksträng"till.*" [msd="D.*"] [ ] [msd="NCUSN@DS"]
PosKomp"till.*"[msd="D.*"][ ][msd="NCUSN@DS"]
FörklaringOrd som börjar på 'till'determinatoralla ordnomen, utrum, sg. normal, NULL, best. simplex)
Resultattilldenkvalmigakorridoren
"
tillhöradensvenskaminoriteten
"
tillsdenhäftigastegråten
"
tilldeförklaringsmodellervetenskapen

Söksträng[msd="D.*"] ("expert.*"|"specialist.*")
PosKomp[msd="D.*"]("expert.*"|"specialist.*")
Förklaringvalfri determinatorord sombörjar på 'expert' eller 'specialist'
Resultatnågonspecialist
"
allspecialistverksamhet
"
ingenexpert
"
Allaexperter

Söksträng".*abba"%c
PosKomp".*abba"%c
Förklaringord som slutar på 'abba' och som innehåller VERSALER eller gemener
ResultatAbba
"
Krabba
"
startsnabba

Söksträng".{1,3}pad"
PosKomp".{1,3}pad"
Förklaringord som består av ett till tre tecken åtföljda av 'pad'
ResultatDämpad
"
doppad
"
spad
Söksträng[word="får" & msd="N.*"]
PosKomp[word="får" & msd="N.*"]
Förklaringsubstantivet 'får'
Resultatfår

Uppdaterad .