216

Belägg: PO: 1) ... men i Tyskland åker en handfull spelare och officials fast för att deras spelare erhållit några hundra (IB 3-9-30;10:1)

2) ... de båda boxarna och deras managers och sekonder samt samtliga officials accepterat (IB 20-1-50;10:6)

M: Båda beläggen har s-plural (s M 37).

SD: SuL:s översättning (tävlings)funktionär är den vanliga sammanfattan- de beteckningen för personer som administrerar eller biträder med arran-

gemangen vid en idrottstävling. Official lär nog endast förekomma i en- staka fall, särskilt ifråga om exotiska eller internationella förhållanden.
 
 

Offside

Import: offside, NOM och ADJ/ADV

Lexica: SuL: Offside adv; offside (offsideläge).

Avis: Offside: an infringement occurring when a player is closer than the ball to the opposing goal and there are not two opponents between him and the goal line;

NFS: Offside, bollspelst., på fel sida, hade ursprungligen betydelsen, att en spelare befann sig mellan bollen och motståndarens mål och därmed var ur spel.

NEO: 1/2 Offside adv. * i sådant läge att passning från medspelare är förbjuden i fotboll el. ishockey; med den grundläggande idén att det inte skall vara möjligt att stå ensam nära motståndar-

lagets mål och vänta på en förlupen boll resp. puck: stå -

BET.NYANS: utvidgat om mål som görs i sådant läge: kanske var ett av hemmalagets mål - HIST.: sedan 1891

2/2 offside subst. -n * felaktig placering nämligen offside; i fotboll el. ishockey: målet föregicks av klar - BET.NYANS: det att befinna sig på felaktig plats på bollplan: upphäva -n

HIST.: sedan 1905

SAOL11-2: Offside ifråga om spelares regelstridiga placering i fotboll, ishockey m.m. 1/2 adv: stå el. vara o. 2/2 -en s.

Belägg: NOMEN

SO: 1) ... medan hemmalagets mål kom efter en off-side som ena linjemannen vinkade för ... (IB 2-9-40;1:1)

2) Han underkände ju matchens enda fiffiga mål för en offside som var otänkbar (AB 11-9-60;15:4)

SB: 3) ... men med offsiden (IB 27-9-20;573:2)

4) Detta domslut var avgjort felaktigt, då Kongsvik ej ingrep i spelet och dessutom hade bollen på vägen touchat Fritz Tarp, varvid den förmenta offsiden i alla

217

fall borde ha upphävts (IB 22-9-30;1:3)

PO: 5) S. Klang missade ett par, tre offsides men var annars bra domare (IB 7-1-30;8:4)

6) ... trots att han släppte fram Norrköpings vänsterytter i ett par rätt himmelsskriande offsides (IB 8-9-30;11:2)

7) Icke mindre än sju offside hade ådömts svenska anfal- let... (IB 29-9-30;2:5)

FÖRL: 8) ...ävenom Öhberg med sitt upprepade "off side" stående förspillde många goda chanser för Djurgårdarna

(DN 26-9-10;10:3)

9) ... ett mycket tydligt offside mål (IB 12-1-20;20:4)

10) ... offsidemisstag undkommer nästan ingen domare

(IB 1-9-30;11:3)

11) Rättvikarn Söderberg var en snabb herre som dock ofta höll sig i offsideläge (DN 16-1-50;15:6)

12) ... ur offsidenposition (AB 26-1-50;10:1)

ADJEKTIV/ADVERB

SOU/ADV: 1) En passning från vänsterinnern emottogs av högerinnern som dock stod "off side" (IB 8-9-10;3:3)

2) Därför skall han hålla sig långt fram på planen, naturligtvis aktande sig för att stå offside

(IB 19-9-10;2:1)

3) Kyrkan har haft oturen att komma off-side ... Hela uppfattningen ... är ju hopplöst föråldrad ...

(IB 22-1-30;4:1)

SON/ADV: 4) Visst var Didings mål offside. Han stod offside

(IB 4-1-40;7:5)

5) ... tredje målet, som var tydligt offside

(IB 24-9-20;567:5)

P/ADV: 6) ... av vilka de mest betydelsefulla är beslutet att ställa Tyskland, Österrike och Ungern off-side

(DN 26-1-20;46:1)

7) Två belgier stodo offside ... (DN 26-9-30;18:1)

8) Orderna korsade varandra, arrangörerna helt off-side (DN 13-1-50;15:1)

M:
 
  SO SB PO PB
SUMMA
offside      230
offside+     125 
offsiden+      1
+offside       3
offsiden    7

 

offsides  2       offside       1 
240
126

3

359
7
2____1 
-
369

218
 
SOU/ADV offside 58
SON/ADV offside 10
P/ADV   offside 10
SUMMA               78

Böjd form är mycket sällsynt. Ett unikt belägg (ex 12) har SB-form i förled men skall kanske bedömas som tryckfel. Av de 3 plurala beläggen (alla från 1930) förekommer Ø-plural efter numeralen sju i ex 7 medan de båda andra har s-form (s M 42). Även dessa ex föregås emellertid av numerala begrepp.

Det är mycket svårt att lemmatisera offside . SAOB anger ordklasserna substantiv och adverb och det är också möjligt att, liksom SAOL9, klassificera en del av ordets användning som adjektivisk i predikativ ställning. Därtill kommer att offside i tidiga belägg kan ses som en särskriven förled (i ex 8-9), vilken ju formellt även kan tolkas som adjektivattribut. I ovanstående tablå har samtliga belägg som förekom- mer i rubriker o d uppförts som nomen. Ytterligare ett tiotal av de nominala beläggen skulle kunna gälla som adjektiv därför att de förekommer i predikatsfyllnad. För adverbbeläggen har en parallell registrering gjorts för adjektiv med fördelning på genus och numerus.

SD:
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
FÖRK offs. 
LEM offside ADJ
LEM offside NOM
-
3
3
-
19
60
-
17
113
1
11
51
-
24
91
-
2
39
-
2
12
1
78
369
{offside}
6
79
130
63
115
41
14
448

Distributionen avtar märkbart under 60- och 70-talen, mycket beroende på mindre detaljrikedom i referaten. NEO:s förklaring är otillfredsställ-

ande med hänsyn till den begränsning som förlupen utgör. Det är fram- förallt för att förhindra ett medvetet passande av boll eller puck till

en framför motståndarmålet fast placerad spelare som offsideregler har införts.
 
 

Oldboy

Import: oldboy, NOM

Lexica: SuL: Senior 2/2 (generally a competitor at the age of more than 35 years; oldboy (91)

AS: Oldboy. Som idrottsterm leder beteckningen sitt ursprung från de eng. skolorna, spec. internatskolorna, där tidigare elever ofta bereds tillfälle deltaga i inbördes tävl. De betecknas då som o. även om de ännu icke uppnått 20 års ålder.

219

NEO: Oldboy subst. -en, -s äv. -ar, best. plur. -sen äv. arna

* idrottsutövare i åldersklass (klart) ovanför den ålder där det stora flertalet av utövarna på elitnivå befinner sig: oldboy(s)lag, oldboy(s) mästerskap; den undre åldersgränsen för -s är i de flesta idrotter 35 år HIST.: sedan 1908; av eng. old boy med samma bet.

SAOL11-2: Oldboy -en pl. -ar (SAOL12: pl. -s) s. äldre idrottsman (SAOL12: idrottsutövare) över viss åldersgräns I Sverige, liksom i Norden i övrigt, har o. kommit att beteckna en idrotts

man, som uppnått en sådan ålder, att han i vanliga fall icke kan eller bör tävla med de yngre. I vissa grenar är o.-åldern fixerad i tävlingsbestämmelserna, och i en del skiljer man mellan yngre o. (yo) och äldre o. (äo).

Belägg: SO: 1) Denna idrottsbragd är så mycket märkligare som hr Cronholm nu är 36 år, alltså en "old boy" ... af en old boy ... (DN 6-9-10;6:6)

2) ... som nu erövrades av Wiking Cronholm med 25 p. Ett utmärkt resultat af en "oldboy" ... (DN 12-9-10;3:3)

3) Anton Stenberg, världens spänstigaste oldboy ...

(DN 16-1-30;12:7)

4) ... som fyllde 35 år den 4 januari och man brukar ju betecknas som oldboys då man hunnit så långt

(AB 12-1-60;13:3-4)

SB: 5) Scratch-mannen häri, old-boysen Måns Eriksson ...

(IB 30-9-10;2:1)

6) Mitt cykelintresse har jag fått under samvaro med den kände Borlängeoldboyen ... (DN 5-9-30;19:7)

7) ... en överlägsen seger närmast följd av oldboyn Stolpe (DN 8-9-30;16:2)

8) ... befann sig oldboysaren och charmören Stolz

(DN 21-9-30;16:2)

9) Eftersom något liknande ju rapporterades från Nässjö i söndags om oldboyen Uno Wennerholm

(IB 7-1-60;8:1-2)

10) Vad Dan Waern och de andra hittills gått bet på, det gjorde gångaroldboyen, 41 år på fredag

(DN 8-9-60;17:5-6)

PO: 11) ... i hvilka deltogo ett 25-tal medlemmar, mestadels old boys (AB 5-9-10;8:6)

12) Tävlingar för Old Boys (IB 9-1-20;18:5)

13) Även för oldboys anordnar Kristiania Skøyteklub internationella hastighetstävlingar (IB 12-1-30;24:2)

14) Varjämte anordnas tävlan i 30 km. för distriktets old- 220

boys (IB 16-1-20;30:4)

15) Två klasser, seniorer och oldboys (DN 15-1-30;12:5)

16) Enkelspel för oldboys, open (DN 5-9-30;19:6)

17) ... skidor 50 km för seniorer och oldboy samt 10 km för damer (AB 26-1-40;19:5)

PB: 18) Saltsjöbaden har kvar de gamla kända "oldboysarna" ... (IB 3-9-30;16:4)

19) ... men oldboysen ha naturligtvis skött sin kondition

och bollträning på ett utmärkt sätt (IB 2-9-40;8:2)

20) Oldboys fingo nämligen inte alls samma chanser att dra sig runt ... som DM-löparna (AB 30-9-40;16:2)

PB GEN: 21) Om fredag fyller John Zander 40 år och går in i de verkliga oldboysens krets (IB 29-1-30;7:2)

FÖRL: 22) Djurgårdens IF:s old boyslag (AB 12-1-20;6:1)

23) ... en lika stor trupp varibland märkes oförbrännerlige oldboyslöparen Anton Stenberg

(DN 11-1-30;12:1)

G: Särskrivning förekommer i 11 SO-, 22 PO- 8 förleds- och 1 PB-belägg, vilka härstammar från 1910-1920 (såsom i ex 1, 11-12 och 22)

M:
SO SB SUMMA
oldboy        31a)  oldboys   3

oldboy+       7
oldboys+ 186b)
+oldboy       3

oldboyen   14  oldboyn   2  oldboysaren   2
old-boysen   1
 

+oldboyen    2

53
 

193
5

227___________3
230            
16+1________2____________2
21                                 
251
PO POB PB SUMMA
oldboys   300c)   oldboy    1
+oldboys     2
oldboys     2 oldboys d)  15   oldboysen   1  oldboysarna  1
                  oldboysens 1
320
2
1
302__________1
303         
2


 

15___________2____________1
18                                 
TOTALSUMMA
323

574

a) Varav 3 <old boy> b) Varav 8 <old boys+> c) Varav 22 <old boys>
d) Varav 1 <old boys>

SO har s-form endast i 3 belägg och ingetdera är entydigt (s M 13). Ex 4 (med syftning på det indefinita man ) kan således föras till plural. Som förledssammansättning är nomenet mycket frekvent och i denna funktion har det med få undantag s-komposition (s 91).

SB förekommer överraskande sparsamt. Den vanligaste formen är oldboyen (16/21). Det är alltså uttalet - konsonantslutet - som är avgö- rande (s M 59). Blott 2 belägg har n-allomorf, medan det belägg (ex 5) som har s-avledning givetvis måste få en-allomorf.

221

De 2 beläggen för SB oldboysaren kan tyda på att PB oldboysarna (unikt i ex 18) är relativt frekvent i talspråk. Are-avledningen skulle i så fall vara en till PB oldboysarna analogiskt bildad SB-form enligt mönstret lärarna-läraren . I PO saknas helt den som "slangspråklig" betecknade

ar-pluralen till s-avledning.

S-plural är så gott som undantagslös. 1 unikt belägg med Ø-plural (ex 17) är måhända tryckfel. Nomenet oldboy bör ha haft starkt stöd för s- plural i simplex boy , som torde vara ett av de allra mest kända engelska orden, inte minst i pluralformen boys (s M 46). SAOL10-11 har ar-plural i stället för SAOL9:s s-form till vilken SAOL12 dock återvänt. PB visar vanligtvis böjningseskapism (ex 20) efter s-plural (s M 40) och förutom det ovan nämnda citatteckenförsedda ex 18 med oldboysarna finns 2 belägg (varav 1 betecknande nog i PB GEN) med en-allomorf trots nome- nets klara utrala genus.

SD:
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
FÖRK O 
FÖRK oldb 
LEM oldboy
-
-
9
-
-
56
-
-
101
-
2
179
4
32
110
35
-
61
7
-
58
46
34
574
{oldboy} 
9
56
101
181
146
96
65
654

Som ålderskategori i vissa idrottsgrenar har oldboy totaldistribution

(s D 40). I de anförda beläggen förekommer oldboy i ex 9 och 19 i bollag-

sporter, där inga åldersgränser finns, syftande på idrottsmän som skulle ha tävlat i oldboysklass om de hade utövat grenar med dylik indelning. Denna användning (som svarar till den allmänna definitionen i NuO) har fakultativ varians med nomina som gamling , veteran m fl. Oldboy har som framgår av lexica annan ursprunglig betydelse i engelska (s S 4).
 
 

Oldgirl

Pseudolån: oldgirl, NOM

Lexica: Ej belagt i någon ordbok

Belägg: PO: Oldgirls. .... Äldre oldgirls: (DN 14-9-70;25:2)

M: Endast PO har belagts, vilket förklaras av funktionen som klassindel-

ningsrubrik. Mycket talar för att oldgirls är en svensk analogibildning till oldboy och alltså ett pseudolån (s ).

D: Materialets samtliga 5 belägg härstammar från 1970.

Oldtimer

Import: oldtimer, NOM

222

Lexica: Avis: Old Timers: boxers of earlier days, ... (92)

AS: Oldtimers. I allmänhet: pionjärer, ...

NEO: Oldtimer subst. -n , - s * veteran vanl. i ngn idrott HIST.: åtm. sedan 1955

SAOL11-2: Oldtimer -n pl. = s. veteran inom sport o.d.

Belägg: SO: 1) Fyra tungviktare - fr.v. "Gurra" Magnusson, oldtimer ... (bildtext i AB 22-9-30;7:3-5)

2) ... en gammal oldtimer som "Kraxen" Magnusson

(DN 11-1-50;15:1)

3) Bodens old timer Arne Öberg (42) har nu förklarat att han vill lägga upp (IB 21-9-60;9:3)

SB: 4) Planens klart dominerande spelare var Nässjö- oldtimern Uno Wennerholm, 38 år (DN 2-1-60;14:6)

5) 1-0 noterades också rättvist på skott av "old timern" Martin Johansson (DN 11-1-60;19:4)

SB GEN: 6) ... Italien främst vann matchen mot Sovjet tack vare oldtimerns tabbar i buren (IB 21-9-60;12:4)

PO: 7) Är det några av våra oldtimers som icke erinra sig Monsieur Joseph Carpentier (IB 15-1-30;5:5)

8) Varje år kommer en mängd "oldtimers" och slå sig ner på läktarna ... (IB 10-9-30;8:5)

9) En av den göteborgska fotbollsidrottens oldtimers, Henrik Sandberg fyller den 26 ds 50 år (IB 26-1-40;7:2)

PO GEN: 10) ... och danskarna skulle nog känna sig obehagligt berörda av dessa tre oldtimers medverkan i ett landslag (AB 14-9-50;13:5)

G: Särskrivning förekommer (såsom i ex 3 och 5) men vanligen (38/41 belägg) skrivs nomenet i ett ord.

M:
 
SO SB PO PB
SUMMA
oldtimer    16
oldtimer+    1
-
-
oldtimern    15

+oldtimern    1 
oldtimerns    1 

oldtimers    6
 

oldtimers   1 

-
 

-

37
1
1
2
17
17
7
-
41

Samtliga plurala belägg har s-form (s M 38f). I ett unikt belägg (ex 10) har denna form genitivfunktion. Det förefaller, mot bakgrund av denna och övriga er-avledningars pluralbildning, befogat att bedöma exemplet som

s-pluralt med Ø-genitiv (s M 67).

SD: Flera av beläggen innehåller oldtimer med avseende på aktiva idrottsmän (ex 1-6 och 10). I sådana fall är oldtimer väl närmast en synonym till oldboy (se s S 4) i detta ords betydelse 'äldre idrottsman'.

Betydelsen är alltså ej begränsad till 'pionjär' (AS) eller 'idrottsman

223

från idrottsrörelsens genombrottstid' (så Avis) även om ex 7-9 är belägg

för att oldtimer kan förekomma också med denna innebörd. Av beläggen

kommer 2/3 från 1950-60.
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM oldtimer
16 
12 
41 

 
 

On side

Import: on side, ADV (PREP + NOM)

Lexica: SuL: On-side; på gränsen till offside (159:fotboll)

NFS och AS: On side bollspelst. motsatsen till offside.

Avis: On side: the situation where a player plays the ball and has in front of him two opposing players (36: fotboll)

Belägg: SOU/ADV: Ty teoretiskt är det ju alldeles omöjligt att man kan

vara on side när man ligger på mållinjen

(DN 26-9-60;20:7)

SD: Belägget är unikt. Vanligtvis ersätter NEG + offside (inte offside ) begreppet on side . Detta är naturligt eftersom det är offside som är det markerade regelbrottet och det relevanta är om ett dylikt har begåtts eller ej.
 
 

Open

Import: open, ADJ och NOM

Lexica: AS: Öppen tävling -> öppen -> open, i motsats till sluten (closed), beteckn. på tävl. eller tävl.-klass, där restriktioner för deltagande saknas. Att en tävl. är ö. kan sålunda innebära, att såväl amatörer som prof. får delta, eller att den som mästerskapstävl. är ö. även för utlänningar. Beteckn. ö. klass förekommer även som motsats till tävl. med handicap .

NEO: Open adj. ingen böjning * (endast efter subst.) som är öppen för både amatörer och proffs och/eller för både inhemska och utländska spelare om (större) tävling, särsk. i tennis el. golf. Stockholm - i tennis HIST.: sedan 1934

Belägg: SO(U): 1) Enkelspel för herrar, open (DN 3-9-30;15:4)

2) Fick, Östberg förlorade set i mixed open

(rubrik i DN 4-9-30;14:3)
 
 

224

3) ... Englands amatör- och "open"golftitel. Likaså Amerikas "open". (Med "open" menas att tävlingen är öppen för såväl amatörer som professionella golfspela-

re (IB 22-9-30;4-5)

4) Hur matcherna skulle sluta i open bleve alltför enkelt att tippa (DN 26-9-40;15:4)

5) ... men kallt avvisades dennes erbjudande om handikap. Hon ville bara spela open (AB 9-9-50;11:5)

FÖRL: 6) Se ex 3!

M: Open är oböjligt (s M 72). Det bör bedömas som ett nominaliserat adjektiv med match/tävling som elliptiskt bortfallet huvudord.

SD: Med undantag av ex 3, i vilket jämställdheten mellan golfens amatö-

rer och professionella förklaras, är beläggen hämtade från tennis och

open har då betydelsen 'tävling utan handicap'. Ordet är i viss mån redun-

dant, eftersom om en tävling anordnas med handicap eller med viss deltagarbegränsning påpekas detta. Open har relevans endast i direkt mot- sättning till exempelvis handicap som i ex 5 och i kontexten till ex 4.

Med undantag av ströbelägg 1940 och 1950 förekommer lexemet endast

år 1930 (24/28 belägg). Under 70- och 80-talen har open blivit en vanlig beteckning på mästerskapstävlingar, öppna för utländska medborgare, såsom golftävlingarna 'British Open' och 'US Open'.
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
{open} 
 24
1
28 

 
 

Out

Import: out, ADV och ten and out, FRAS (NUM + KONJ + ADV)

Lexica: SuL: Out, bad; ute (212:tennis) - "Out"; "out" (243:boxning)

NFS: Out, användes i Sverige i tennis och stundom i badminton för att beteckna att en boll gått utanför spelplanen. På engelska användes termen ... även i andra idrotter i betydelsen utslagen. I sistnämnda betydelse förekommer ordet även på svenska i sammansättningen knockout .

AS: Out ... I boxn. räknar domaren vid nedslagning ... 8, 9, out, varmed matchen är avslutad genom knock out.

Out

Belägg: SOU/ADV: 1) Det var då han träffats av sluggern Holmgrens väldiga högersving och golvats samt praktiskt taget "out" kravlat sig upp (IB 7-1-30;3:4)

ADV: 2) Den senares våldsamma forehand drives visade under spelet stor benägenhet att gå i själva nätkanten eller "just out" (DN 5-9-10;4:6)

225

3) ... mästaren klubbades ned i andra ronden och räddades sensationellt av gonggongen som ljöd ögonblicket innan domaren uttalat det ödesdigra "out" (AB 14-1-30;7:2)

4) ... fällde honom till 9 i andra ronden, och just som domaren skulle uttala "out" gick gonggongen

(AB 31-1-30;8:2)

FÖRL: 5) ..."fel", säger tennispubliken, när domaren har en annan åsikt om en out-boll ... (AB 11-1-40;16:5)

Ten and out

1) ... medan Urbain i neutral hörna hörde domaren räkna

"ten and out" (DN 13-9-70;25:6-8)

2) Greene tog räkning men var på benen så snabbt efter domarens "ten-and-out" ... (DN 17-9-70;22:5)

SD: Ex 1, 3-4 och ten and out 1-2 kommer från boxning, de 3 förstnämnda från januari 1930. Dessa 30-talsex har svensk proveniens men domarens avgörande ord är ändå det engelska out . Ex 2 och 5 är hämtade från ten- nis, där fel/ute torde vara det gängse vid nationella tävlingar i Sverige. Ex 2 har den engelska bestämningen just . Samtliga belägg är redovisa de ovan.
 
 

Outsider

Import: outsider, NOM

Lexica: SuL: Outsider; outsider (70)

AS: Outsider, en utomstående, i idrottsspråk intern. beteckning för deltagare, vilken icke räknas bland favoriterna. Beteckn. kom först i bruk inom hästsporten, men användes nu allmänt och i olika sammansättningar som t.ex. i uttrycket outsiderchans.

NEO: Outsider subst. -n , plur. - el. -s * tävlingsdeltagare som inte räknas till favoriterna men som ev. kan överraska; om person el. (urspr.) häst: en - som gav 20 gånger insatsen

HIST.: sedan 1904

SAOL11-2: Outsider -ern pl. = el. eng. böjn. s. utomstående; tävlingsdeltagare som inte tillhör favoriterna men som ändå kan tänkas vinna

Belägg: SO: 1) ... den ena till och med för en "outsider" ... äfvenledes "en outsider" ... (IB 20-1-11;1:3)

2) Konkurrenter om första plats äro i första hand Per- Olof Olsson, Arne Johansson samt Rune Löfstrand. Som farlig outsider står den snabbdykande Georg Lyberg

(AB 12-9-40;19:3)

226

3) Striden om medaljerna ... mellan i första hand Burlesson och Roszavölgyi med Bernard som främste outsider (IB 5-9-60;5:2)

SB: 4) ... den ende outsidern som i elfte timmen inrangerades bland aspiranterna (DN 14-1-50;12:3)

PO: 5) ... så många förfrågningar löpt in från rena outsiders och nybörjare (DN 23-9-30;14:6)

6) ... och som obligatorisk överraskning ett par, tre outsider som kuriöst nog förmå hänga de flyende spetsryttarna (IB 24-9-30;3:1)

7) Premiärloppet blev fullt av överraskningar, och det var - så när som på segraren - huvudsakligen outsiders i toppen av prislistan (IB 8-1-40;4:4)

8) ... men däremot var trion enligt vår uppfattning alldeles för snäll mot de många "outsiders" som i mer eller mindre egendomliga attityder vimlade ner för backen utan annan tanke än att över huvud taget stå, sak samma hur labilt och fult hoppen fullföljdes

(DN 22-1-40;14:1)

PB: 9) I lättvikt är stockholmarna Kurt Andersson och Modigh huvudkonkurrenter, landsortsboxarna Sandahl och Wennberg mera att räkna till outsiders (IB 15-1-30;5:4)

10) ... de föreningsanmälda "outsiderna" i första ... tilltrott outsiderna större ... (DN 14-1-50;12:2)

FÖRL: 11) Taktisk outsiderseger i sjunde sexdagarsloppet

(rubr i DN 8-9-30;12:1-7)

G: I ex 8, där betydelsen ej är den vanliga, och i ex 10 (första omnäm-

nandet men ej det andra ifråga om en ovanlig klassificering) förekommer citattecken. I ett unikt fall är initialdiftongen <au> (s G 10).

M:
 
SO SB PO POB PB
SUMMA
outsider   46

outsider+  12
+outsider   1

outsidern    8
 

 

outsiders 37
outsider   1
outsiders    2 

 

outsiderna 4
outsiders  1 
99

12
1

59
8
37+1
38
2
4+1
5
112

Pluralallomorfen i PO är -s med undantag av ex 6 (efter numeralier)

(s M 34). Ø-plural anges annars som primär av SAOB, SAOL, NEO och Ill och som sekundär av NuO. SAOL10 försöker införa ar-plural med Ø-plural som sekundärt alternativ, något som SAOL11 har frångått (Ø, alternativt eng. pl). I SAOL12 saknas plural form. Lexemets fonotax kan väl inte hindra ar- plural (/jdr/ finns ju i t ex ejdrar ), men däremot skulle förmodligen ett

227

<e>-bortfall aktualisera svenskt uttal av <i> (s G 4). I PB har 4 av de 5 säkra beläggen Ø-plural med bestämdhetsallomorfen -na. Samtliga dessa 4 belägg härrör från DN i januari 1950 och avser skidlöpning.

SD: I ex 11 kan man se att en "outsider" mycket väl kan avgå med segern trots att man ej räknat med honom i förhandstipsen. SAOL:s definition med denna innebörd täcker de flesta av exemplen - och i den betydelsen har nomenet totaldistribution - medan ex 5 och 8 innehåller outsider i betydelsen 'nybörjare'.
 
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM outsider 
21 
23 
26 
15 
24 
112 

 
 

Outstanding

Import: outstanding, ADJ och outstanding player, NOM (ADJ + NOM)

Lexica: Web: Outstanding adj. 2/4 prominent, distinguished

NEO: Outstanding adj., ingen böjning * (mest predikativt) som står i en klass för sig särsk. i sportsammanhang: många gjorde

goda insatser men NN var - HIST.: sedan 1951

Belägg: Outstanding

SOU: 1) AIK:s Tony Larsson är tydligen outstanding i svensk bordtennis just nu (DN 19-1-60,16:3)

2) Danielsson visade sig än en gång helt outstanding och dominerade från första minuten till sista

(DN 25-1-60;18:7)

3) Man saknar den där pricken över två i:n: en outstanding målvakt och ett nödvändigt skytte (IB 7-1-70;13:5)

SON: 4) Inte heller i södra Götaland finns något outstanding lag (IB 16-9-70;9:3)

P: 5) ... och i dag tyckte jag att de båda ytterhalvorna var "outstanding" (AB 4-9-50;20:3-4)

Outstanding player

SO: 1) ... en sagolik come back av grand old man Einar Ask, planens "outstanding player" (IB 30-1-50;1:5-6)

2) Så bra är han, Jens, outstanding player på Stadion i Hammarbys match mot Slottsbron (DN 25-1-60;18:6)

3) Matchens outstanding player var norske högerinnern (AB 18-9-60;15:1)

4) Den lille Bergen-gutten Roald Jensen, även kallad Kniksen, var landskampens outstanding player utan all tvekan ... (AB 19-9-60;14:5-6)

228

PO: 5) ... att Pontus Widén och Lasse Pettersson alltmer befäste sin ställning som planens outstanding players

(AB 29-1-50;15:5)

M: Av de 8 beläggen på adjektivet outstanding är det endast ex 3 och 4 som står i attributiv ställning till ett annat nomen än player . Det är värt att notera att ex 4 - som liksom ex 3 och samtliga belägg på outstanding player står attributivt - har ett neutralt huvudord.
 
SO SB PO PB
SUMMA
outstanding player       5 outstanding players    1
SOU: outstanding     6
SON: outstanding     1
P:       outstanding 1
 
SUMMA                                8

Nominalfrasen outstanding player är ej belagd i bestämd form (s M 58). Det unika belägget ex 5 har s-plural, något som förklaras av ordfogningskaraktär (s M 41) och er-avledning (M 38f).

SD: Outstanding (player ) har i svenskt idrottsspråk betydelsen 'totalt överlägsen övriga tävlande/spelare'. Adjektivet outstanding torde i sven- ska knappast förekomma utanför idrottsspråket. Ex 5 är en översättning från ett engelskt yttrande medan övriga ex har svensk proveniens. Distri- butionen är fakultativ i relation till bäste man på plan o d (s D 43). Tidigaste belägg är från 1950 (s D 20).
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM outstanding 
LEM outstanding player 
 -
-
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
4
-
8
6
{outstanding} 
-
-
-
-
3
7
4
14

Overall

Import: overall, NOM

Avledning: overallad, ADJ (PERF PTC)

NEO: Overall subst. - en , -er * helt överdragsplagg med (långa) ärmar och ben främst anv. för att skydda och värma

BET.NYANS: om likn. tvådelat plagg: träningsoverall HIST.: sedan 1917

SAOL11-2: Overall -en -er s.

Belägg: Overall

SO: 1) Ni kan tro att jag blev förvånad när jag fick se Björn Borg jogga och mjuka upp sig i overall ...

(DN 25-9-40;16:6)

229

2) ... en tysk, som utrustat sig med yllestrumpor, yllelångbyxor och overalls på det (IB 9-9-40;1:3)

3) ... en grann grabb i Umeå IK:s overall (IB 27-9-50;2:5)

4) Billi Nieder som stötte i sina blå overalls

(IB 1-9-60;4:5)

SB: 5) ... och overallen åkte av (IB 1-9-30;3:5)

6) Rumänskan drog upp overallen (DN 9-9-60;26:1)

PO: 7) ... när Tysklands och Sveriges landslagspojkar i sina vackra overalls ... (DN 9-9-40;12:1)

8) ... variation i den annars så slätstrukna paraden av overaller (IB 13-1-50;7:2)

9) ... där man kan springa ut och in i sina träningsoveralls (AB 27-1-50;12:6)

10) Overaller är fria för reklam (AB 28-1-60;18:3)

11) ... tyvärr med bara enstaka svenska overalls på banan (DN 4-9-60;32:1-2)

PB: 12) ... allt ylle det förde med sig under overallerna

(DN 20-1-40;14:2-3)

13) När Gunder och Henry sprungo sin första uppvisning i de varma gula overallsen (IB 8-9-40;2:1)

Overallad

SBM: Vi tror inte han får bukt med den guloverallade

(DN 6-9-50;16:6)

M:
 
SO SB PO PB
SUMMA
overall       14
overalls       3
overall+      5
+overall      5
overallen    3
overallsen   1

+overallen   5
 

overaller  2
overalls  13

+overaller 2
+overalls 1 

overallerna     1
overallsen      1

-
 

20
18
5

13

27
9
18
2
56

Av ovanstående morfologitablå framgår att singular s-form är relativt sällsynt. Tre faktorer borde tala för plural form:

1) En träningsoverall består av två delar

2) Overalls är plurale tantum i engelskan och

3) En naturlig semantisk parallell utgörs av andra pluralia tanta som be- tecknar liknande klädespersedlar, t ex byxor , kalsonger och pyjamas

(s M 12).

Med plural betydelse finns 15 s-belägg och 5 er-belägg. Eftersom singular med få undantag (däri inbegripet även förledssammansättningar-

na) har s-lös form förefaller det som om -s fungerar som plural. PB overallsen synes dock förutsätta en singularform med stamslut på -s. 230

Eftersom nomenet är utrum innebär det ett formsammanfall mellan SB och PB (s M 64). Med avseende på de ovan angivna faktorerna 1 och 3 finns onekligen goda betingelser för formsammanfall vid detta nomen. SAO10- 12 har slopat s-plural som sekundärt alternativ.

Att overall ibland de svenska pluralallomorferna har antagit just -er beror säkert på sluttrycket (s M 17).

Adjektivbelägget overallad är ett exempel på att participbildning kan förekomma trots att motsvarande verb (*overalla ) veterligen ej existe-

rar.

D: Något överraskande finns overall belagt först 1930 i materialet

(D 16).
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM overall 
LEM overallad 
-
-
-
-
9
-
11
-
13
1
19
-
4
-
56
1
{overall} 
-
-
9
11
14
19
4
57

 
 

Overhead

Import: overhead ADJ/ADV

Lexica: SuL: Overhead service; serve ovanifrån, overhead serv (212:tennis)

NFS: Overhead, tennist. är en även på svenska stundom använd beteckning på slag, vid vilka bollen slås, när den befinner sig högre än spelarens huvud, t. ex. smash och hög volley.

Avis: Overhead: descriptive of that kind of stroke where the racket is held or moving above the head (259:tennis)

NEO: Overhead ej i sportbetydelse

SAOL11-2: Overhead ej i sportbetydelse

Belägg: FÖRL: 1) I volley-och overheadspelet presterade han förbluffande saker (DN 3-1-30;10:2)

2) Han hade en beundransvärd repertoar med de relativa svagheterna i serven och overheadspelet

(DN 26-1-30;12:3)

M: Endast belagt i förledssammansättningen overheadspel .

SD: Ovanstående 2 DN-belägg från januari 1930 är de enda exemplen på overhead-. Smash torde numera ha totaldistribution med avseende på 'slag över huvudet' i tennis.

Då en tennisserve endast i extrema undantagsfall utföres under huvud-

höjd saknas i praktiken anledning att betona dess normala karaktär av slag över huvudet. Behovet av ett sammanfattande begrepp för serve och smash förefaller inte att vara trängande. Materialets båda belägg synes kunna misstolkas med hänsyn till betydelsen. I ex 1 verkar volley- och i ex 2 serven inte att vara underordnade begrepp till overheadspel . Så gott

231

som alla servar hör som sagt dit och en betydande del av volleyspelet.

Own goal

Import: own goal, NOM (ADJ + NOM)

Lexica: Avis: Own goal: descriptive of a goal scored by a player against his own side; abbreviation o.g. (37: fotboll)

Belägg: Own goal (rubr) Men vad spelar den här own goal som gör mål ideligen ... Det är en gammal historia om killen som brukade titta på de engelska matchresultaten i "Daily Mail" - men inte visste att "own goal" betydde "eget mål" ... Wolverhampton vann på OG, Arsenal vann på OG ... Ipswich vann över Aston Villa på O.G: (DN 26-1-60;7-8)

M: Böjning har ej belagts.

D: Endast belagt i ovanstående exotiska belägg (s D 51). Självmål är den totaldistributiva beteckningen på företeelsen att göra mål i det egna lagets målbur.

Pace

Import: pace, NOM och pacemaker, NOM

Avledning: pacea, V

Lexica: SuL: Pace-setter -> pace-maker; farthållare, dragare, pacemaker, "hare" (72)

AS: Pace ... men har senare kommit att beteckna såväl den fysiska som psykiska fördel man under en tävl. kan dra av att ligga bakom en farthållande konkurrent. Man talar sålunda om att få el. ge p., och ordet anv. även som verb (försvenskad stavning pesa); att p. någon, att hjälpa någon att hålla eller driva upp farten.

Pace-maker, även (amer. pace-setter ) den som ger pace åt någon, ofrivilligt eller enl. överenskommelse. Det senare förekommer bl.a. inom cykelsporten, vid stayeråkning i form av motorpace...

NEO: Pacemaker subst. -n , pacemakrar el. - 2/2 deltagare i hastighetstävling som (under loppets inledande skede) ligger främst i fältet och håller uppe farten {SYN. farthållare,

hare 2} HIST.: sedan 1891

SAOL11-2: Pacemaker -n pl. = el. enl. eng. böjn. - draghjälpsgivare vid löpning o.d. farthållare

232

Belägg: Pace

SO: 1) ... flera intressanta cykellopp, därvid den kända åkaren Tage Carlsson kommer att efter motorpace slå de

nuvarande svenska rekorden... (DN 6-9-10;6:6)

2) ... gjorde en ypperlig jämn och behaglig pace

(IB 20-9-20;558:2)

3) Tack vare rekordmastern - om nu ett rekord satt med sådan pace kan bli godkänt ... (AB 24-9-30;10:2)

4) Lägg dig lugnt och stilla bakom ett hjul och drag fördel av att få pace (IB 4-9-40;6:4)

5) Poul Petersens pace (han sam med drygt hälften av sträckan, vilade så några minuter och hoppade på nytt i för att pacea mot slutet ... (IB 18-9-40;1:5)

6) Gunnels rekord är märkligt såtillvida som hon satte det utan ringaste pace, ja IFK-flickan har väl aldrig haft så långsamt "sällskap" vid en rekordsimning tillförne (DN 22-9-40;17:3)

7) Man bör komma ihåg den svenska lagledningens oftast fina pace åt sina mannar och det är många goda råd som kommer från "Preven" och Co (DN 2-9-60;21:6)

SB: 8) ... hade god nytta av den hårda pacen (IB 30-1-11;2:2)

FÖRL: 9) ... nu skulle äntligen Svängis få en värdig pacekamrat - trodde man, men glädjen blev kort, ty Svängis och Bosse hade inte haft sällskap mer än en knapp kilometer förrän ... (IB 4-9-40;6:3)

Pacea

INF: 1) Att för ständigt låta medtävlare paca sig är en väsentlig fördel (IB 8-9-10;4:2)

2) Calle Lindeström skulle pacea sin unge klubbkamrat (IB 10-9-30;16:2)

3) Se Pace ex 5!

4) Längsta handicapen har bästa löparen - näst scratchmännen förstås - detta därför att han skall kunna pacea ända fram till mållinjen (IB 11-1-50;2:2)

PRET: 5) Poul P paceade åter Hveger! (rubr i IB 18-9-40;1:5)

PERF PTC/SOU: 6) Kellerman förmådde... sina 800 meter... (opacead) ...

(IB 3-9-30;7:2)

/SB: 7) Det motorpaceade banmästerskapet gick som vanligt ... (AB 7-9-30;2:4)

8) Motorpaceade loppet å 1609 meter med flygande start som Tage Carlsson allena absolverade ... (DN 8-9-10;5:5)

/SON: 9) ... under ett motorpacat lopp ... (IB 2-1-60;7:4)

233

Pacemaker

SO: 1) Man får alltså bevittna den ganska ovanliga situationen av en rekordhållare som pacemaker åt en konkurrent som vill åt noteringen (IB 1-9-30;6:2)

2) Vi hade nämligen in till Enköping en motorkö bakom

oss på cirka ett par kilometers längd, och den fungerar ju som en utmärkt pacemaker, levererande både vindskydd och fart... (DN 8-9-30;14:1)

3) Göran Backlund hotade det svenska släggrekordet ... får han rekordchans på nytt med finnen Veirilä som god pace-maker (IB 20-9-40;4:1-2)

4) Till pjäsen hör att de startade tillsammans med Sälen- Janne och i honom fick de en pace-maker som hette duga. Säkert är att de även utan denna draghjälp hållit sig framme (DN 7-1-60;16:1)

SB GEN: 5) Paillard nappade först sin pacemakers bakhjulsrulle ... (IB 24-9-30;5:2)

PO: 6) ... behöft någon som kunnat hjälpa upp den alltför långsamma takten. Björn Zander och Anton Nilsson hade här haft en mission att fylla såsom "pacemakers"

(AB 11-9-10:2:4)

7) ... hade hon två manliga Aarhussimmare som pacemakers (AB 31-1-40;18:1)

PO GEN: 8) ... deras pacemakers motorer ... (IB 24-9-30;5:2)

G: 10-talsbelägget infinitivex 1 och participex 9 uppvisar <e>-bortfall, medan de övriga beläggen på verbalavledningen är bildade med stammen pace + flexionssuffixet -a (s G 4). SAOB:s stavningsvariant <pesa> är

inte känd (s G 3).

M: Pace är genus utrum (ex 2-3 och 8). Bestämd form förefaller vara mycket sällsynt. Plural saknas till följd av betydelsen.

Pacemaker har s-morfem i de 3 funna plurala beläggen. Av dessa är 1 genitiv (s M 67). Både det singulara och det plurala genitivbelägget (ex 5 och 8) finns i samma notis. SAOL10 och NEO försöker lansera ar-plural, alternativt Ø-plural (SAOB och SAOL9 och SAOL11-2 har Ø/-s) medan

NuO enbart har Ø-plural. Ar-plural kan knappast stöta på fonotaktiska hinder (-jkr-) men formen *pacemakrar får troligen svårt att behålla uttalet /ej/ för <a> i -maker . Anslutning till -makare som i matchmaker har ej belagts (s 199).
 
SO SB PO PB
SUMMA
 pace    32
pace+    8
+pace    9
pacen   1

-

-

-

-

-

33
8
9
49
1
-
-
50

234
 
SO SB PO PB
SUMMA
pacemaker      9
pacemaker+     1
pacemakers     1
-

-

pacemakers   2

pacemakers   1

-

-

11
1
2
11
-
3
-
14
INF          paca 1      pacea    3 
PRET                     paceade  1 
PERF PTC/SOU             pacead   1 
       /SON  pacat 1 
       /P                paceade  2 
4
1
1
1
2
SUMMA:                           2                                7
9

SD:
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM pace 
LEM pacea 
LEM pacemaker 
6
2
1
2
-
-
13
3
5
18
2
3
6
1
-
3
1
1
2
-
4
50
9
14
{pace}
9
2
21
23
7
5
6
73

Beläggningen är låg med undantag av åren 1930 och 1940.
 
 

Par

Import: par, NOM

Lexica: Sak: Par (golf) - is the number of strokes a good player should need to play a hole without mistakes under ordinary weather conditions over the average type of ground, always allowing him two putts on the green.

AS: Par ... det antal slag en scratchspelare behöver för att nå banans 18 inslagsplatser plus 36 puttar.

NEO: 2/2 Par subst. ingen böjning * det antal slag på vilket en skicklig golfspelare skall kunna slå bollen i ett hål och som anges med 3, 4 el. 5: par-4-hål, parputt , ... NN klarade hålet på ett slag under - HIST.: åtm. sedan 1960

SAOL11-2: Par ej i sportbetydelse

Belägg: SO: ... han noterade 41 ut mot par 36 ... fyra under par

(DN 29-9-60;29:3)

M: Böjd form har ej belagts och torde ej existera av detta nomen.

D: Materialet innehåller endast ovanstående dubbelbelägg (s D 10).