374

PB: 4) ... de för tipparna välkända reglerna... (DN 7-9-30;8:2)

Tippning

SO: 1) Båda lagen hade ... visat saker som gjorde all tippning mer än vansklig (DN 3-9-20;8:2)

SB: 2) Tippningen överlåter jag åt min högt värderade vän ... (IB 23-1-20;40:4)

3) Idrotten har alltså genom tippningen blivit en icke föraktlig inkomstkälla för staten (DN 12-1-50;16:5)

Tips

SO: 1) Skulle vi våga ett tip, så lär det emellertid ej heller denna gång bli något definitivt avgörande

(IB 10-1-30;2:5)

2) 4-4 norskt tips i boxningen i Oslo

(rubr i DN 23-1-30;12:2)

3) Nu när matchen är över och mitt tips slog in precis (DN 4-9-30;16:1)

SB: 4) ... en närmare motivering av tipset torde vara av intresse (DN 23-1-30,12:2)

5) Första omgången på tipset upptar..(AB 3-1-60;11:3-4)

6) ... inkomster han får genom idrotten i form av tipset (DN 15-1-60;20:8)

PO: 7) Några tips (rubr i IB 2-9-10;3:4)

8) ... och luften vibrerade av tips och eggande maningsrop (IB 16-1-20;26:5)

9) I överensstämmelse med våra tips blev Austin segrare (DN 27-1-30;13:5)

PB: 10) Vi taga dock risken, ty tipsen göra sig nästan själva (IB 16-1-20;25:4)

11) Tipsen skola vara oss tillhanda ... (IB 22-9-30;14:2)

12) ... ty tipsen går just nu enbart i hemmafavör

(IB 15-9-30;8:4)

G: <Tipps> är uppslagsform i NuO, men inget enda belägg finns för dubbel-

teckning av stamslutskonsonanten <p> framför <s>. Däremot är <pp> undan-

tagslöst vid verbet tippa och i verbalabstraktet tippning (s G 11).

M:
 
SO SB PO PB
SUMMA
tippande    1 tippandet    2     
tippare       22
tippare+      2
tippar+        7
+tippare      5
tipparen    22
 
 

tipparens    1

tippare      76
 

+tippare    11
tippares       2

tipparna     88
 

+tipparna    8
tipparnas     8

208

9
24
11

36
23
89
104
252

375
 
 
SO SB PO PB
SUMMA
tippning      53
tippnings+    23
+tippning     14
tippningen     40
 

tippningens     2
+tippningens   37

tippningar       3
 

 

tippningarna  1

+tippningarna 1

 

97
23
15
2
37
90
79
3
2
174
SO SB PO SPO PB SUMMA
tip        1
tips   311
tips+ 629
tipp+    1
+tips 343
+tips+ 80

tipset    138
 

+tipset  389

tipsets      3
+tipsets    2


tips   207
 

+tips   23
 

 


tips  48
 

+tips  6
 

 


tipsen   109
 

+tipsen   24
 

 

 

814

630
786
80
3
2

1365
532
231
54
133
2314

INF    tippa   240  tippas    8 
IMP    tippa     8 
PRES   tippar  205  tippas   44
       tippa    39 
PRET   tippade  81  tippades 16  tipsade  1 
SUP    tippat   76  tippats   9  tipsat   1 
SUMMA
248
8

288
98
86

SUMMA       649               77             2 
728

PRES PTC   tippande     1
     /GEN  tippandes    1 
PERF PTC /SOU tippad   68 
         /SON tippat   27 
         /P   tippade  41 
         /SB  tippade  65 
SUMMA
2
68
27
41
65
SUMMA                                   203
203
TOTALSUMMA   931

Tip ex 1 är unikt ifråga om avsaknad av <s> (s M 4). S-avledningen tips böjs som ett regelrätt 5:te deklinationens neutrum. I initialskedet kanske tip antog neutralt genus på grund av association till andra korta verbal- abstrakter. S-lexikaliseringen, som torde ha kollektivbetydelsen som förklaringsgrund, har sannolikt ytterligare förstärkt anknytningen till 5:te deklinationens neutrer på konsonant (s M 34). Samtliga belägg på tippning har ning-avledning beroende på verbets frekvens (s M 86).

Verbet har i 2 70-talsbelägg formen tipsa . Betydelseopposition föreligger i allmänhet gentemot tippa . Tipsa = 'ge någon tips/informa-

tion om' medan tippa = 'förutsäga utgången av'.

376

Att formen tippa och dess avledningar med -are, -ning med undantag av dessa sena fall är allenarådande kan tyda på att nomenformen tips är sekundär.

SD: Tips och tippa är högfrekventa lemman från och med 40-talet. Det

är tillkomsten av AB Tipstjänst 1934 - och därmed en systematiskt bedriven tipsverksamhet - som kraftigt ökar den redan tidigare stora beläggningen (s D 2 och D 42).
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM tippa 
LEM tippande 
LEM tippare 
LEM tippning
LEM tips 
LEM tipsa
4
-
-
-
5
-
39
-
-
7
13
-
161
-
47
103
189
-
225
2
99
50
594
-
186
1
25
8
413
-
178
-
55
5
535
-
136
-
26
1
566
2
929
3
252
174
2315
2
{tip}
9
59
500
970
633
773
731
3675

 

Tip-top

Import: tip-top, ADJ

Lexica: NEO: Tiptop el. tipptopp adj. ingen böjning *som är av högsta klass eller i bästa skick: [ej med sportexemplifiering] HIST.: sedan 1872

SAOL11-2: Tiptop el. tipptopp oböjl. adj. utmärkt, fulländad o.d. -form

i t.

Belägg: ADJ

SOU: 1) Norrköpingskamraterna äro i tip-top form just nu

(IB 23-9-10;2:1) ... ett par av våra spelare ha hela sommaren spelat i Sydafrika och äro nu i tip-top form (2:4)

2) ... och sedan i början av juni befann sig i tip-top form (IB 5-1-20;10:3)

3) Till våra internationella den 14 och 15 februari bör Blomgren däremot kunna vara i tip-top form

(IB 23-1-20;40:1)

4) ... få en tipp topp form (IB 10-9-20;529:4)

SON: 5) ... allt är som sagt tip-top (DN 11-1-50;15:1)

6) ... för medan tyska laget var tiptop hade ...

(AB 18-9-50;13:5)

P: 7) Till dess måste våra spelare bli tip-top ...

(DN 8-1-20;11:1)

8) ... halvbackarna voro ej tip top med undantag för ...

(IB 22-9-50;559:4)

377

FÖRL: 9) Lundberg befinner sig nu i tiptopform ...

(DN 29-1-20;10:4)

NOMEN

SO: Klimat och diet på en främmande ort äro tillräckliga för att taga knäcken på en i tip-top varande idrottsman

(IB 5-1-20;11:5)

G: Dubbelteckning av <p> förekommer endast undantagsvis (2/23 belägg,

t ex belägg nr 4) (s G 12).

M:
 
SOU   tip-top       6
SON   tip-top       2
P     tip-top       2
FÖRL: tiptop+  11
      tipptopp+ 2   13
SUMMA           23

Kongruensböjning saknas i genus (ex 5-6) och numerus (ex 7-8) (s M 72). Konversion förekommer i det nominala belägget i vilket form har fallit bort elliptiskt (s M 89).

SD: Tip top står framför allt attributivt till form och har 2/3 av sina belägg 1910-1920. Efter 1950 saknas lexemet i materialet (s D 12).
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM tip-top ADJ 
LEM tip-top NOM 
5
-
10
1
2
-
2
-
4
-
-
-
-
-
23
1
{tip-top} 
5
11
2
2
4
-
-
24

 
 

Topnotcher

Import: topnotcher, NOM

Lexica: SuL: Boxer: first class_, top-ranking _, top-rate _, outstanding _, great _, first-rate _, top-notcher, top fighter, main event fighter, head line fighter, big name fighter; elitboxare, storboxare, champion, topnotcher (224)

AS: "Topnotcher", idrottsman el.-kvinna av högsta klass.

Belägg: SO: 1) New York-pressen om Porats nederlag, "Norrmannen slut som topnotcher" (rubr i IB 13-1-30;2:3)

2) Wilde är ingen topnotcher (DN 21-1-50;11:4)

PO: 3) Ingen av dessa topnotchers har förmått slå honom i golvet (IB 17-9-30;2:4)

4) ... förbittrad över att ej ha fått möta någon av Amerikas topnotchers (IB 22-9-30;3:3)

378

PB: 5) ... har han ganska gott hävdat sin ställning bland "the topnotchers" genom segern över Porat (DN 12-1-30;16:4)

M:
 
SO SB PO PB
SUMMA
topnotcher    5 topnotchers 4  the topnotchers 1 
10 

Endast s-plural finns till detta ord (s M 38f) och det unika PB-belägget ex 5 har the + s-form (s M 64).

SD: Alla belägg rör boxning och med undantag av ex 2 är alla exotiska (ex 5 och 1 - med inquithänvisning - med en dags mellanrum i IB, syftande på samma amerikanska topnotchers ) (s D 22). SuL:s många synonymer och översättningar ger en föreställning om mängden av ord för 'framstående boxare'.
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM topnotcher 
10 

 
 
 
 

Track

Import: track, NOM och track and field, NOM (NOM + NOM)

Lexica: SuL: Track, running track, bana, löpbana, löparbana (115)

Track and field athletics, track and field events, athletics; friidrott, fri idrott, allmän idrott, idrott (115)

AS: Track, löpningsbana, track and field , anglosaxisk benämning på frii.

NFS: Track and field ... är en i USA vanlig beteckning för fri idrott.

Sak: Track and field -... usually separated into two categories: track, the running events; field, the throwing and vaulting events.

Belägg: Track

SO: 1) ... just därför att dom inte tidigare haft tillfälle att mäta sina krafter på en liknande "track" hemma i England (IB 6-9-50;1:5)

2) Det förvånade oss alla och nu ska vi inte underskatta dem längre utan acceptera dem som fullt jämbördiga med oss i "track". Nu tror vi på resultaten som nåtts av sovjethopparna (IB 3-9-60;8:4-5)

3) Men det var i "track", fri idrott, som skolans tränare först upptäckte att han hade en blivande stjärna att göra med (IB 6-9-60;4:2)
 
 

379

Track and field

SB: USA behöll herraväldet i lekarnas huvudidrott "the track and field" (IB 12-9-60;6:3)

G: Materialets samtliga 4 belägg har citattecken, vilket tyder på låg införlivningsgrad, exotism och - beträffande track and field - morfolo-

gisk eskapism.

M: Track är genus utrum i ex 1. Till detta bidrar väl den semantiskt närliggande associationen till bana . PB uttrycks i det unika belägget på track and field med the + Ø-form (s M 60). I ex 2 och 3 står track ellip-

tiskt för track and field .

S: Track i ex 1 i betydelsen bana är exotiskt med proveniensangivelse

(s D 51). Ex 2 och 3 är amerikanska exotismer (ex 2 citat av en amerikan) medan the track and field i ex 4 brukas för friidrott (omedelbart efter

en sammansättning med -idrott ) om USA:s insats i en olympiad. I ex 2 syftar det elliptiska track på hopp, alltså en gren som egentligen bör hänföras till det elliptiskt bortfallna field .

D: Distributionen är betingad av exotism och starkt komprimerad i tiden. Ex 2-3 och track and field förekommer alla i IB under tiden 3-12 september 1960 (s D 22).
 
 

Transfer

Import: transfer, NOM

Lexica: SuL: Transfer; transfer (175:fotboll)

AS: Transfer, överlåtelse av en spelare från en klubb till en annan. Ursprungligen gällde uttrycket blott transaktionerna inom den prof. fotbollssporten men anv. numera om allehanda spelareövergångar.

Avis: Transfer: a change by a player from one club to another (48:fotboll)

NEO: Transfer 1/3 överföring av tillgångar i ett lands valuta till ett annat lands valuta BET.NYANSER b/b spec. överlåtelse mot betalning av en idrottsman från en klubb till en annan: transferlista HIST.: sedan 1935

SAOL11-2: Transfer -n s. ... överlåtelse av idrottsman

Belägg: SO: 1) Med denna transfer har Huddersfield i en och samma vecka varit köpande och säljande part i två av de största och mest sensationella spelartransfers som någonsin förekommit inom den engelska fotbollsvärlden

(IB 15-9-30;13:2)

SB: 2) ... att Norrköpingskamraterna kunnat lugna sig en tid framåt med transfern (DN 20-9-50;16:8)

380

PO: 3) Se ex 1!

4) Arsenal sätter av 25000 till transfers

(DN 3-1-50;13:5)

5) ... eftersom alla transfers måste slutföras före 8 september (DN 7-9-60;19:6)

FÖRL: 6) ... Andy Wilson, som uppges blivit uppsatt på "the transfer list" (IB 24-9-30;9:3-4)

7) Värdefullast var Albert Quixall, som ju toppar transferlistan med sina 45 000 pund

(DN 26-1-60;17:1-2)

M:
 
SO SB PO PB
SUMMA
transfer   26
transfer+  44
+transfer   2
transfern     9

+transfern    1

transfers   9

+transfers  2

-

-

44
44
5
72
10
11
-
93

Samtliga 11 plurala belägg har s-form (s M 38f). Fonotaktiska skäl (/nsfr/ ) lär hämma ar-plural. SAOL10 har anmärkningsvärt nog SB transferen men materialets 10 SB-belägg följer huvudregeln och antar

n-allomorf (s M 59).

SD: Transfer står i fakultativ distribution till (spelar)övergång

(s D 44). Ex 1, 4 och 6-7 är exotiska. Troligen är exotismen en förstär- kande men ingalunda nödvändig orsak till ordets användning (s D 52). Om så är fallet kan den låga 40-talssiffran möjligen vara en spegling av proveniensförhållandena.
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
{transfer} 
27 
39 
15 
93 

 
 

Trick

Import: trick, NOM

Avledningar: trickig, ADJ, tricks, NOM, tricksa, V, tricksande, NOM och

tricksig, ADJ

Lexica: SuL: Trick, ruse, speltrick, trick n (175:fotboll) -

Trick; trick n, knep (256:boxning)

AS: Tricksa, att söka överlista motståndaren med något knep (trick). Har fått betydelsen av att i onödan krångla till spelet.

NFS: Trick, plur. tricks, knep.

Tricksa, bollspelst. briljera (ofta i onödan).
 
 
 
 

381

NEO: 1/2 Trick Subst- -et, plur. -, best. plur. -en * listigt tillvägagångssätt för att komma tillrätta med ngn svårighet eller lösa ett problem e.d. BET.NYANS: ofta om otillbörlig el. otillåten metod, för att vinna ngn fördel:...den ene brottaren använde fula - som domaren inte såg HIST.: sedan 1946

SAOL11-2: 2/2 Trick äv. tricks (SAOL12: 1/2 Trick) -et; pl.= s. konstgrepp, knep, konststycke

tricksa -ade v. ... göra finter

Belägg: Trick

SO: 1) jag använde mig nämligen av ett trick som ... Tricket fick de 3 500 åskådarna att falla på nåd och onåd

(DN 5-1-70;13:2)

2) ... och vid ställningen 0-0 mot Sandviken gjorde han debut med sitt bravur-tricks (AB 18-1-60;13:1)

SB: 3) ... finnen använde det urgamla trickset att lägga bollen på ena sidan och själv kila förbi på den andra

(IB 13-9-40;2:1)

4) Se ex 1!

PO: 5) ... till denne, som efter några trics placerar bollen i mål utom räckhåll för målvakten (IB 5-9-10;1:4)

6) ... att sparka bollen död titt och tätt samt draga ut på tiden genom allehanda trics (IB 6-9-20;519:3)

7) ... även en professionell match kan vinnas utan hjälp av fula tricks (AB 25-1-30;7:3)

8) ... de som låta bluffa oss av ABS-intressenters unika trick i avsikt att få monopol på boxningen

(AB 28-1-30;7:3)

9) IB:s "flygande stab" garanterar att alla ljusa bragder blir förföljda och alla nattsvarta tric bli avslöjade (bildtext i IB 3-9-30;7:3)

10) Den där Flisberg är en fräck spelare med en massa otillåtna trics för sig (IB 8-9-30;8:5)

11) De våra voro med sina tjuvtrics inga änglar

(IB 24-9-30;8:3)

12) ... onödiga finter och självändamålsenliga trix

(AB 2-1-50;12:4)

13) Få vi se någon A-lagsman göra lika fina trics i dag på Ullevål? (AB 18-9-50;15:1)

14) Charles har inga trick för sig som Walcott...

(AB 24-9-50;15:1)

PB: 15) Och så spelar inte hela laget, utan en enda man, d v s efter de första missledande tricksen (IB 24-9-30;6:4)

382

Tricksa

INF: 1) ... att de nya pojkarna inte vågar sig på att trixa och konstra i onödan (IB 11-9-50;8:4)

2) ... medan "Gammal-Mulle" gått tillbaka och snart endast kan tricksa (DN 18-9-50;8:4)

PRES: 3) ... han tricsar blott och ler ... (B 17-1-30;5:5)

PRET: 4) ... behöll han icke bollen så länge som vanligt och tricksade mindre (IB 26-9-10;1:3)

5) När det dalade tricksade förbundet litet grann för att inte tappa AIK (AB 23-1-50;10:5)

6) Kedjan trollade och tricksade och glömde bort att skjuta (DN 4-9-50;12:2)

PRES PTC: 7) Andersson Brothers var som vanligt d.v.s. delikat bolltricksande (IB 11-9-40;9:1)

8) Hade han inte tricksat något mycket förut så gjorde han det inte nu ... (IB 6-9-20;519:1)

Tricksande

SO: ... deras evinnerliga tricksande (AB 27-9-20;10:1)

Trick(s)ig

SOU: 1) ... med trickig finurlighet och briljerade med snitsig och fiffig bollbehandling (IB 17-9-30;8:4)

SBIM: 2) ... som själv krossat detta trickiga vattendrag ...

(AB 12-9-50;12:2)

P: 3) Torbjörn Jonsson... hade en svår uppgift mot de tricksiga norska inrarna (IB 19-9-60;8:6)

G: I 2 PO-belägg och tricksa ex 2 återges konsonantföljden /ks/ med <x> . Hyperanglicistisk stavning av /k/-ljudet, d v s med enbart <c>, har belagts i 11 nominala och 1 verbalt fall. Av dem står 2 i ordslut och 9 framför <s> (s G 16).

M:
 
SO SB PO PB
SUMMA
tric        1
trick      4
tricks    2
tricks+  1
+trick    2
+trics    1
+tricks  1
-
tricket  2
trickset 1

+tricket 2

 

tric       1
trick     4
tricks  20 trics  6 trix  2
 

                +trics  2
+trics    7

-
-
tricksen  1
 

 

2
10
32
1
4
3
8
12
5
      32______8_____2
                      42
1
60
tricksande   1
+tricksande 1
1
1
2
2

383
 
   
INF           tricksa      4 trixa 1 
PRES          tricksar     1             tricsar 1 
PRET          tricksade    8 
SUP           tricksat     1 
PRES PTC      tricksande   3 
SUMMA
5
2
8
1
3
SUMMA                                             17                 1                             1
19

SOU   trickig   1 
SBIM  trickiga  1  tricksiga 1 
SBM                tricksige 1 
SUMMA
1
2
1
SUMMA                   2                              2
4

7/12 SO-ex, 4/5 SB-ex, 5/42 PO-ex (men ej det unika PB-ex) saknar

s-form (s M 13). Det är tydligt att <s> företrädesvis uppfattas pluralt även om s-lös form , d v s NEO:s och SAOL11:s primära form, inte bara finns singulart utan även pluralt. SAOL12 har både trick och tricks

som uppslagsord.

Verbet har genomgående bildats på nominalstammen tricks , vilket kan förklaras med att betydelsen är 'att utföra tricks' (s M 78). De fåtaliga adjektivbeläggen utgörs av 2 med och 2 utan <s> (s M 73).

Med utgångspunkt i den totala s-distributionen kan det kanske anses vara befogat att ange s-plural som huvudalternativ. Den enklaste beskriv-

ningen uppnås dock genom att bedöma både trick och tricks som nomina med böjning efter 5:te deklinationen (s M 34). För detta talar neutrum

som genomgående genus (s M 4).

SD: Betydelsen av trick(s ) är dels pejorativ (ex 6-12, 14 och tricksa

ex 5), dels positiv (ex 1-5 och 13 och tricksa ex 7). Påfallande många av beläggen (1/3) härstammar från 1950, men lexemet har belagts samtliga år om än i relativt begränsad utsträckning.
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM trick(s) 
LEM trickig 
LEM tricksa 
LEM tricksande
LEM tricksig 
4
-
1
-
-
7
-
1
1
-
14
1
2
-
-
7
-
4
-
-
16
1
10
-
1
4
-
1
1
1
8
-
-
-
-
60
2
19
2
2
{trick}
5
9
17
11
28
7
8
85

 

Trim

Import: trim, NOM

Avledningar: trimma, V, trimmare, NOM och trimning, NOM

384

Lexica: SuL: Condition, fitness, form, shape, fettle, trim, "colour" also form, and fit; form, kondition (22)

NFS: Trimma... Stundom användes uttrycket även om idrottsmän, man säger t.ex. att ett lag är väl trimmat

NEO: Trim subst. -men el. -met 1/2 (i vissa uttr) fullgott och funktionsdugligt skick BET.NYANS: spec. god fysisk form: topptrim; hålla sig/ kroppen i - med motion HIST.: sedan 1919

Trimma verb -de - t SUBST.: trimmande,trimning 1/2 BET.NYANSER: b/c spec. äv. förbättra den fysiska prestations- förmågan hos (ngn) genom träning e.d. : vältrimmad; - kroppen på ett träningsläger HIST.: sedan 1855

SAOL11-2: Trim -men el. -met s. god form

Trimma -ade v. ... träna m.m.

Trimning s.

Belägg: Trim

SO: 1) ... på fin is och med båda lagen utvilade och i full trim bör det kunna bli en stormatch (DN 7-1-30;14:1)

2) Lindford... har även i Sverige hållit sig i god trim ... (AB 16-1-30;7:3)

3) Malmström har tränat mer i det tysta, men man kan vara förvissad om att även han befinner sig i fullgott trim (DN 25-1-30;11:1)

4) ... om han vill vara i högsta trim vid en bestämd tidpunkt på året ... (DN 10-9-40;16:6)

5) ... sitt bästa trim (AB 27-1-60;14:3)

6) ... att vara i god trim (AB 7-9-60;14:1-2)

Trimma

INF: 1) Nu går han till verket med största omsorg då ett landslag skall trimmas och slutligt sammansättas

(AB 3-9-30;7:1)

2) Med så kort varsel kan inget landslag trimmas

(IB 6-9-50:4:6)

PRES: 3) Den som "trimmar" Linnéas boxare

(bildtext i DN 29-1-20;10:7)

PERF PTC/SOU: 4) ... möter väl icke alltför vältrimmad ...

(AB 19-1-40;8:1)

5) Det blir alltså en topptrimmad Bergqvist som aspirerar (IB 19-1-40;8:1)

/SON: 6) Men Broberg som har ett mycket ungdomligt lag, trimmat av landslagscentern Wasberg

(DN 7-1-40;15:2)

/P: 7) ... då de icke äro på långt när färdigtrimmade

(AB 26-1-30;3:5)

385

Trimning

SO: 1) Samling, trimning, uppställning, start på sekunden

(DN 5-9-30:16:1)

2) ... märkesprov med nationellt betonad fysisk trimning i bakgrunden (AB 20-9-40;16:5)

SB: 3) den förberedande fysiska trimningen (IB 8-9-30;5:1)

PO: 4) ... hälsotester och specialtrimningar av manskapet

(IB 21-1-70;12:1)

G: Dubbelteckning av <m> förekommer efter engelska och svenska regler framför vokal, d v s i verbbeläggen och i trimmare (s G 12).

M: Trim förekommer både som genus utrum (ex 1-2 och 6) och som neutrum (ex 3 och 5) (s M 3). Böjd form har ej belagts i materialet.

Verbalnomenet har genomgående ning-suffix (s M 86), något som är naturligt mot bakgrund av verbfrekvensen.
 
 
SO SB PO PB
SUMMA
trim    65
trim+   9
+trim  13
-    
 65
9
13
87
-
87
+trimmare    1 - - -
11
trimning    11
+trimning    8
trimningen      8
+trimningen    3
-
+trimningar   1
-
-
19
12
19
11
1
-
31
SUMMA
INF     trimma   22 trimmas  7              29
PRES    trimmar   8 trimmas  8              16
PRET    trimmade  1                          1
SUP     trimmat   9 trimmats 3              12
SUMMA                        40                     18                                 58
SUMMA
PERF PTC/SOU trimmad    42                  42
        /SON trimmat    16                  16
        /SB  trimmade    8                   8
        /P   trimmade   31                  31
SUMMA                   97                  97
TOTALSUMMA                                 155

SD:
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM trim 
LEM trimma 
LEM trimmare
LEM trimning
2
-
-
-
1
1
-
-
11
18
-
8
10
33
-
4
16
32
-
9
20
39
1
7
27
32
-
3
87
155
1
31
{trim} 
2
2
37
47
57
67
62
274

386

Trim är synonymt med (god) form (s D 45) och varierar fakultativt med träna och dess avledningar. Morfemet är belagt samtliga undersökningsår och håller sig från och med 1930 på en jämn måttlig frekvens.
 
 

Tripping

Import: tripping, NOM

Lexica: Avis: Tripping : wilful tripping, by means of stick, skates, etc. is a foul and subject to a minor penalty (251: ishockey)

NEO: Tripping subst. -en -ar * fällning av en motståndare med klubban i ishockey: två minuters utvisning för - HIST.: sedan 1967

SAOL11-2: Tripping - en s. förseelse (SAOL12: -ar fällning med klubba)

i ishockey

Belägg: SB: Vad som ställer rabalder och blodsutgjutelse är klubbspetsarna, "trippingen" och armbågarna... det raffinerade krokbenet, trippingen, med skridskorna eller klubban (DN 14-1-60;16:4)

M: Det unika dubbelbelägget har bestämd form.

SD: Tripping hör till den grupp av ord som i sen tid har inlånats från kanadensisk ishockey (s D 29). I dubbelbeläggets andra del utgör trippingen en terminologisk explikation av ett allmänt känt svenskt ord

(s D 49).
 
 

Trunk

Import: trunk, NOM

Lexica: NEO: Trunk subst. -en -ar 1/2 * stor resväska el. koffert HIST.: sedan 1928 [ej med sportexemplifiering]

SAOL11-2: Trunk -en -ar s. koffert (SAOL12: stor resväska)

Belägg: SO: 1) ... i Olles stora trunk (IB 9-1-50;5:3)

SB: 2) ... åter till gamla England med 2 plusmål i trunken

(IB 4-1-50;9:5)

3) Man förstår av prylarna i trunken att Berndt Körnemark spelar pingis och fotboll... (AB 26-1-60;13:1)

PO: 4) ... låter packa sina trunkar, sätter sig med dem på tåg ifrån Stockholm hastigt dunkar (IB 17-1-30;5:2)

5) ... andra förmågor ... sjönk ner vid barriärsidan på sina trunkar och gapade av häpnad (AB 29-1-50;16:1)

PB: 6) Trunkarna packades (rubr i DN 31-1-50;16:1)

387

G: Endast engelsk stavning finns belagd och läsuttal har säkerligen varit det enda förekommande (s G 7).

M:
 
SO SB PO PB
SUMMA
trunk   6
+trunk 4
trunken    18
+trunken    1 
trunkar    2 trunkarna     4
30
5
10
19
2
4
35

Trunk böjs efter 2:dra deklinationen (s M 24).

SD:
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
{trunk} 
12 
10 
35 

Idrottsmännens väskor med kläder och redskap kallas i allmänhet trunkar . I synnerhet gäller detta de stora väskor i vilka ett bollsportlags utrustning fraktas från och till matcher. I ex 2 föreligger överförd mening: 'i bagaget'.
 
 

Train

Import: träning, NOM

Avledningar: träna, V, tränande, NOM, tränare, NOM och tränarskap, NOM

Lexica: SuL: Train, practise condition oneself, exercise, work out, drill - also coach; träna (sig) (116)

Coach -> trainer, track mentor; tränare, idrottsinstruktör, instruktör (19)

Training, practice, exercise, work out, drill also coaching; träning, övning (116)

?? Träning, ett metodiskt uppövande av organismen för att förbättra prestationsförmågan och bättre avpassa de olika organen för arbete.

NEO: Träna verb -de -t SUBST.: tränande,träning 1/2 metodiskt försöka förbättra sin färdighet i (ngt) genom särskilt anpassade övningar spec. i sportsammanhang men äv. allmännare: löpning; ... han -r hårt inför olympiaden HIST.: sedan 1870 2/2 metodiskt försöka förbättra färdigheten

(i ngt) hos (ngn) genom särskilt anpassade övningar: han -r skolpojkar i tennis BET. NYANS: med avs. på kroppsdel e.d. - musklerna

Tränare subst. -n äv. tränarn, plur. -, best. plur. tränarna

* person som leder eller ansvarar för (ngns) träning; idrottstränare ... HIST.: sedan 1868

388

Träning subst. -en -ar * metodiska försök att förbättra färdighet genom särskilt anpassade övningar: träningsmatch.; ... han skadade sig under - ... HIST. sedan 1868

SAOL11-2: Träna -ade v.

- are -ar[e]n; pl. -are (SAOL12: best. pl. tränarna) s.

träning (SAOL12: -en -ar) s. till träna

Belägg: Träna

INF: 1) ... men han skall träna hastighet... (IB 23-9-10;3:1)

2) ... måste man antingen bli proff eller - för att säga samma sak på ett mera humant sätt: specialträna

(IB 3-1-30;11:3)

3) Lindgrenarna kunna nu träna för storloppen

(rubr i DN 9-1-30;9:4)

4) ... samt "how to train" av Rudolf Svensson och Arvid Östman (AB 6-9-30;8:6)

PRES: 5) Nu, då jag tränar blott sällan ... (IB 2-1-50;6:1)

PRET: 6) ... har säkerligen större chanser om han tränade 100 meter (IB 2-9-10;2:2)

PERF PTC/SOU: 7) ... då han inte känner sig tillräckligt tränad ännu

(DN 12-1-30;12:1)

/SBIM: 8) ... då otränade Jansson i stället drog uppmärksamheten till sig (DN 7-1-30;12:4)

SUP: 9) Malmström har tränat mer i det tysta ...

(DN 25-1-30;11:1)

Tränande

SB GEN: ... därvid besinna tränandets, krafttillväxandets natur

(IB 2-1-50;6:1)

Tränare

SO: 1) Här har en tränare mycket att göra (DN 15-9-30;18:5)

SO GEN: 2) ... under Linnéas tyske tränares ledning

(DN 15-9-30;18:5)

SB: 3) ... sade tränaren ifrån att ... (DN 13-9-50:14:2)

PO: 4) ... utan omskrivna utländska och svenska tränare

(IB 27-9-40;12:5)

PB: 5) ... tränarna ha haft sammanträde (IB 16-1-20;27:1)

FÖRL: 6) Svensk tränarexport (rubr i IB 9-1-20;17:2)

Träning

SO: 1) ... legat i hård träning (DN 14-1-10;8:2)

2) Det är gifvetvis af stor vikt för spelare, att äfven under träning följa fotbollsreglerna (IB 5-9-10;4:3)

3) Någon skidträning att tala om har det inte blivit för oss men både John och jag har marschat och gymnastiserat (DN 14-1-30;11:1)

389

SB: 4) ... han hittills har kommit längst med träningen

(DN 18-1-50;14:1)

PO: 5) Varför kan ej GIF försöka påskynda sina träningar i bandy ... (IB 16-1-20;26:5)

PB: 6) ... på träningarna (IB 8-9-20;524:2)

FÖRL: 7)... tog sig en sista träningsavslipning (DN 7-1-30;3:5)

G: Stammens digraf <ai> skrivs genomgående med <ä> - bortsett från verbalfrasen i ex 4 (s G 8).

M: Eftersom stammen slutar på -n kan endast ing-avledning komma ifråga (s M 85). Att de plurala beläggen är så fåtaliga i relation till de högfrekventa singulara beror på att lexemet i allmänhet avser förfarings- sättet och mera sällan tillämpningstillfällena.
 
SO SB PO SPO PB SUMMA
tränade    2 tränandet   1
tränandets  1
3
1
2
2
 
4
tränare    825

tränare+    18
tränar+    173
+tränare   263
+tränar+      8
+tränare+    1
tränares       6

+tränares     2

tränaren    442
 
 

+tränaren  315
 

tränarens     17

+tränarens    5

tränare    2044
 
 

+tränare    47
 

tränares       3

 

tränare    4
 
 

+tränare   1
 
 
 

 

tränarna     69
tränarne       1
 

+tränarna    25
 

tränarnas      8
tränarnes      1
+tränarnas    3

 

1545

191
651

9

35
10

1296
779
254
5
107
2441
tränarskap     3
-
3
träning     1531
träning+         2
tränings+ 1596
+träning     587
+tränings      10
träningen    775
 

+träningen  288

träningens     14
+träningens     8

träningar   13
 

+träningar   2
 

 

träningarna   18
 

träningarna      1
 
 

 

2337

1598
878
10
14
8

3726
1085
15
 
19
4845
SUMMA

 
 
 

390
 
SUMMA
INF    träna    855 tränas    21 
       train      1
PRES   tränar   415 tränas    25 
       träna     56
IMP    träna     13 
PRET   tränade  168 tränades   5 
SUP    tränat   514 tränats   17
877

496

13
173
531

SUMMA                    2022                          68
2090
PERF PTC/SOU  tränad         310
        /SON  tränat          51
        /P    tränade          2
        /SB   tränade         89
    PRES PTC  tränande        52
SUMMA                                                    744

{Trän} hör till de allra vanligaste morfemen i materialet med en ständigt ökande beläggning. Medan verbalnomenet träning haft praktiskt taget samma absoluta tal sedan 1930 har tränare och i viss mån träna orsakat den fortgående ökningen. Are-avledningens stigande frekvens speglar säkert det förhållandet att allt flera personer erhåller yrkesmässig anställning som tränare . Redan 1910 har träna hög frekvens och det är därför naturligt att er-avledning ej belagts (s M 82).
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM träna 
LEM tränande 
LEM tränare 
LEM tränarskap
LEM träning
53
-
56
-
186
127
-
135
-
380
493
2
162
-
880
590
-
203
1
865
453
1
402
1
850
546
1
644
-
872
572
-
839
1
812
2834
4
2441
3
4845
{trän} 
295
642
1537
    1659
1707
2063
2224
10127

 
 

Turn

Import: turn, NOM

Lexica: SuL: Curve -> turn also edge 1.: kurva (487: skridskoåkning)
 
 

391

Belägg: PO: Det är omöjligt att beskriva Vivi-Ann Hulténs smidighet i blott termer, som t.ex. "turns, "leaps", "charges", "spins" och "spread eagles" ...

(DN 16-1-30;13:5)

M: Formen turns är samordnad med 4 andra unika s-plurala former

(s M 41).

SD: Det unika belägget ingår i en uppräkning av engelska konståknings-

termer.

Turnstile

Import: turnstile, NOM

Lexica: AS: Turnstile, vändkors, räkneapparat vid ingången till en

idrottsplats

Avis: Turnstile: an admission gate installed at some boxing venues whereby the spectators are controlled and counted as they are admitted (104)

Belägg: PO: 1) 63. 386 betalande personer räknades in genom St. James Park's turnstiles vilka måste stängas en god stund före matchen (IB 15-9-30;13:4)

2) ... eftersom bara 250 betalande passerat Zinkens trånga turnstiles (IB 18-1-50;3:4)

M: Båda beläggen har s-plural (s M 41f).

SD: Ex 1 är en exotism men turnstile kan också som synes av ex 2 någon gång förekomma med svensk proveniens, synonymt med det svenska vändkors .
 
 

Umpire

Import: umpire, NOM

Lexica: SuL: Judge, referee, umpire, "ump", "ref"; domare, prisdomare (53)

Sak: Umpire - an official ... mainly are to see that the rules are obeyed and to decide on doubtful points

AS: Umpire, domare i vissa bollspel, bl.a. tennis (den direkte matchledaren som har sin plats på en särskild domarstol)

Belägg: SO: 1) Under fotbollsspelets guldålder ... Då tillsattes en överdomare ("umpire") som avgjorde ...

(DN 20-9-70;24:1-2)

FÖRL: 2) Två umpirepris tilldelades... (DN 7-1-10;6:7)

392

M: Böjning har ej belagts.

SD: De båda beläggen utgörs av dels ett 10-talsex, dels av ett retrospek-

terande 70-talsbelägg, i vilket umpire utgör en explikationsvarians till överdomare (s D 49).

I tennis kallas överdomaren istället för referee (s 267).

Understudy

Import: understudy, NOM

Lexica: Web: Understudy, 2/2 any person who learn the duties of another so that he can serve as a substitute.

Belägg: SO: 1) Imam Bux, Gamas yngre bror och "understudy" slog den 5 dennes bekante brottaren Leune med stor öfverlägsen-

het (IB 19-9-10;4:3)

2) ... och flera klubbar ligga redan ute för att haffa Jackssons "understudy" ... (IB 17-1-30;8:5)

3) ... Kullerstrand i elfte timman uttogs som "understudy" åt Forsman & Gunnar Lindström

(IB 1-9-30;2:2)

4) Jackson får väl återgå till sin högerytterplats, vilket är synd på G. Kelly, Jacksons understudy som anses som en spelare av största mått (DN 11-9-30;11:3)

5) Redan förra året lät hans "understudy" Gerald Kelly tala om sig ... (DN 20-9-30;16:6)

M: Böjd form har ej belagts.

SD: Endast ex 3 rör svenska förhållanden medan de övriga är exotiska (ex 2 och 4-5 syftar på en viss engelsk fotbollsspelare och är liksom ex 3 från 1930) (s D 51). Distributionen är sålunda betingad av exotism och tidsbegränsad. De vanliga synonymerna är reserv och ersättare (s D 43).
 
 

Uppercut

Import: uppercut, NOM

Avledning: uppercutta, V

Lexica: SuL: Upper-cut; uppercut, uppåtslag (257:boxning)

AS: Uppercut (boxn), krokslag vid infighting, varvid handen föres nerifrån och upp mot motståndarens käke el. mellangärde.

Web: Uppercut in boxing, a short, swinging blow, directed upward, as to the chin.

NEO: Uppercut subst. -en -s * boxningsslag (med böjd arm) rakt underifrån och uppåt mot hakan HIST.: sedan 1920

393

SAOL11-2: Uppercut -en -ar s. slag underifrån mot hakan i boxning

Belägg: SO: 1) ... till följd av en höger uppercut (DN 20-1-20;9:6)

2) Nu skall jag slå en uppercutt

(rim på 'hutt' i IB 15-1-30;7:2)

3) ... en fruktansvärd höger, någonting mitt emellan uppercut och sving (DN 22-9-30;19:6)

SB: 4) Och ett speciellt kort slag var som bortblåst ur juniorboxningarna nämligen uppercutten

(IB 13-1-30;5:5)

5)... att sagde Roland var en av de få som behärskade upper-cuten (IB 11-1-50;2:4)

PO: 6) ... svarade Harry med utmärkt närkamp och hårda uppercuts (DN 16-1-30;12:6)

7) ... presterade trots sitt frånvarande tillstånd en del välmenta hooks och uppercuts ... (IB 20-1-30:5:1)

8) Miller tvangs på defensiven med goda uppercuts

(IB 10-9-30;1:5)

PB: 9) Nu inlät han sig i slagväxling med sin hårdare och skickligare motståndare och hann inte gardera svingarna och uppercuts (DN 21-1-50;11:2)

Uppercutta

PRES PTC: ... lika vild som Ormen själv, svingande och uppercuttande för hela slanten (IB 20-1-50;2:6)

G: Dubbelteckning av stammens slutkonsonant finns förutom i particip-

belägget endast i 2 ex (SO ex 2 (rim) och ex 4). Tillsammans med avsaknad av <k>-stavning kan detta bero på eufemism (s G 12f).

M:
 
SO SB PO POB PB
SUMMA
uppercut      33
uppercutt      1
+uppercut     12
upper-cuten    1
uppercutten    1
uppercuts    23

 

uppercuts   2

 

uppercuts   1

 

60
2
12
46
2
23
2
1
74

Endast s-plural har belagts, något som boxningsproveniens (s M 44) och eufemism (s M 43) torde ha bidragit till. Genus är utrum (s M 7). I ex 9 är uppercuts samordnat med swingarna . Därför har detta belägg klassifi-

cerats som materialets enda säkra PB (s M 64).

SD:
 
10
20
30
40
50
60
70
TOTALT
LEM uppercut 
LEM uppercutta 
-
-
2
-
51
-
7
-
13
1
1
-
-
-
74
1
{uppercut} 
-
2
51
7
14
1
-
75