Nationalupplagan av
August Strindbergs Samlade VerkKonkordanssökning (ny) | Konkordanssökning (gammal) | Frekvens- och ordförklaringssökning |
Strindbergsprojektets hemsida


Nyheter

060216: Frekvenssökningen är bearbetad och uppdaterad efter påpekande om att felaktig kommentartext smugit sig in. Konkordansen (i nya konkordanssökningen) lider delvis av samma fel, men även detta är under bearbetning.

Några ord om materialet


Databaserna består av material från de 59 volymer som utgivits fram till år 2003. På den nya konkordanssidan kan du söka i de 14 senast utgivna volymerna. För närvarande ligger de 45 först utgivna volymerna i Språkbankens generella konkordanssystem (=gamla konkordanssidan) men de skall så småningom integreras i det nya gränssnittet. Frekvens- och ordförklaringssidan innefattar däremot samtliga utgivna volymer.

Materialet i databaserna är ej korrekturläst av utgivarna, smärre felaktigheter och avvikelser från de tryckta volymerna kan därför förekomma. För mer information om utgivningen av Samlade Verk, se Strindbergsprojektets hemsida.


Senast uppdaterad 060216. E-post: Strindbergsprojektet | E-post: Språkbanken.