Klicka på tagg för inmatning i sökruta!

PAROLE Exempel Förklaring SUC
AF00000A tf particip förkortning PC AN
AF00PG0S deporterades particip perfekt utrum/neutrum pluralis obestämd/bestämd genitiv PC PRF UTR/NEU PLU IND/DEF GEN
AF00PN0S kallade particip perfekt utrum/neutrum pluralis obestämd/bestämd nominativ PC PRF UTR/NEU PLU IND/DEF NOM
AF00SGDS åtalades particip perfekt utrum/neutrum singularis bestämd genitiv PC PRF UTR/NEU SIN DEF GEN
AF00SNDS ansedda particip perfekt utrum/neutrum singularis bestämd nominativ PC PRF UTR/NEU SIN DEF NOM
AF0MSGDS knivhuggnes particip perfekt maskulinum singularis bestämd genitiv PC PRF MAS SIN DEF GEN
AF0MSNDS utsände particip perfekt maskulinum singularis bestämd nominativ PC PRF MAS SIN DEF NOM
AF0NSNIS känt particip perfekt neutrum singularis obestämd nominativ PC PRF NEU SIN IND NOM
AF0USGIS uppsagds particip perfekt utrum singularis obestämd genitiv PC PRF UTR SIN IND GEN
AF0USNIS ansedd particip perfekt utrum singularis obestämd nominativ PC PRF UTR SIN IND NOM
AP000G0S asylsökandes particip presens utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd/bestämd genitiv PC PRS UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF GEN
AP000N0S oberoende particip presens utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd/bestämd nominativ PC PRS UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF NOM
AQ00000A St adjektiv förkortning JJ AN
AQC0000C äldre- adjektiv komparativ utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd/bestämd sammansättningsform JJ KOM UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF SMS
AQC00G0S svagares adjektiv komparativ utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd/bestämd genitiv JJ KOM UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF GEN
AQC00N0S senare adjektiv komparativ utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd/bestämd nominativ JJ KOM UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF NOM
AQP0000C utrikes- adjektiv positiv utrum/neutrum sammansättningsform JJ POS UTR/NEU - - SMS
AQP00N0S långtgående adjektiv positiv utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd/bestämd nominativ JJ POS UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF NOM
AQP00NIS rätt adjektiv positiv utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd nominativ JJ POS UTR/NEU SIN/PLU IND NOM
AQP0PG0S dödas adjektiv positiv utrum/neutrum pluralis obestämd/bestämd genitiv JJ POS UTR/NEU PLU IND/DEF GEN
AQP0PN0S politiska adjektiv positiv utrum/neutrum pluralis obestämd/bestämd nominativ JJ POS UTR/NEU PLU IND/DEF NOM
AQP0PNIS flera adjektiv positiv utrum/neutrum pluralis obestämd nominativ JJ POS UTR/NEU PLU IND NOM
AQP0SGDS flirtigas adjektiv positiv utrum/neutrum singularis bestämd genitiv JJ POS UTR/NEU SIN DEF GEN
AQP0SNDS fruktansvärda adjektiv positiv utrum/neutrum singularis bestämd nominativ JJ POS UTR/NEU SIN DEF NOM
AQPMSGDS likställdes adjektiv positiv maskulinum singularis bestämd genitiv JJ POS MAS SIN DEF GEN
AQPMSNDS irakiske adjektiv positiv maskulinum singularis bestämd nominativ JJ POS MAS SIN DEF NOM
AQPNSGIS angelägets adjektiv positiv neutrum singularis obestämd genitiv JJ POS NEU SIN IND GEN
AQPNSN0S eget adjektiv positiv neutrum singularis obestämd/bestämd nominativ JJ POS NEU SIN IND/DEF NOM
AQPNSNIS mycket adjektiv positiv neutrum singularis obestämd nominativ JJ POS NEU SIN IND NOM
AQPU000C låg- adjektiv positiv utrum sammansättningsform JJ POS UTR - - SMS
AQPUSGIS anhörigs adjektiv positiv utrum singularis obestämd genitiv JJ POS UTR SIN IND GEN
AQPUSN0S egen adjektiv positiv utrum singularis obestämd/bestämd nominativ JJ POS UTR SIN IND/DEF NOM
AQPUSNIS optimistisk adjektiv positiv utrum singularis obestämd nominativ JJ POS UTR SIN IND NOM
AQS00NDS bästa adjektiv superlativ utrum/neutrum singularis/pluralis bestämd nominativ JJ SUV UTR/NEU SIN/PLU DEF NOM
AQS00NIS bäst adjektiv superlativ utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd nominativ JJ SUV UTR/NEU SIN/PLU IND NOM
AQS0PNDS flesta adjektiv superlativ utrum/neutrum pluralis bestämd nominativ JJ SUV UTR/NEU PLU DEF NOM
AQS0PNIS flest adjektiv superlativ utrum/neutrum pluralis obestämd nominativ JJ SUV UTR/NEU PLU IND NOM
AQSMSGDS äldstes adjektiv superlativ maskulinum singularis bestämd genitiv JJ SUV MAS SIN DEF GEN
AQSMSNDS siste adjektiv superlativ maskulinum singularis bestämd nominativ JJ SUV MAS SIN DEF NOM
CCA & konjunktion förkortning KN AN
CCS och konjunktion KN
CIS att infinitivmärke IE
CSS att subjunktion SN
D0@00@A D determinerare förkortning DT AN
D0@0P@S alla determinerare utrum/neutrum pluralis obestämd/bestämd DT UTR/NEU PLU IND/DEF
D0@NS@S allt determinerare neutrum singularis obestämd/bestämd DT NEU SIN IND/DEF
D0@US@S all determinerare utrum singularis obestämd/bestämd DT UTR SIN IND/DEF
DF@0P@S de determinerare utrum/neutrum pluralis bestämd DT UTR/NEU PLU DEF
DF@0S@S vardera determinerare utrum/neutrum singularis bestämd DT UTR/NEU SIN DEF
DF@MS@S denne determinerare maskulinum singularis bestämd DT MAS SIN DEF
DF@NS@S det determinerare neutrum singularis bestämd DT NEU SIN DEF
DF@US@S den determinerare utrum singularis bestämd DT UTR SIN DEF
DH@0P@S vilka frågande/relativ determinerare utrum/neutrum pluralis obestämd HD UTR/NEU PLU IND
DH@NS@S vilket frågande/relativ determinerare neutrum singularis obestämd HD NEU SIN IND
DH@US@S vilken frågande/relativ determinerare utrum singularis obestämd HD UTR SIN IND
DI@00@S samma determinerare utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd DT UTR/NEU SIN/PLU IND
DI@0P@S några determinerare utrum/neutrum pluralis obestämd DT UTR/NEU PLU IND
DI@0S@S varje determinerare utrum/neutrum singularis obestämd DT UTR/NEU SIN IND
DI@MS@S samme determinerare maskulinum singularis obestämd DT MAS SIN IND
DI@NS@S ett determinerare neutrum singularis obestämd DT NEU SIN IND
DI@US@S en determinerare utrum singularis obestämd DT UTR SIN IND
FE . meningsskiljande interpunktion DL MAD
FI - interpunktion DL MID
FP " interpunktion DL PAD
I ja interjektion IN
MC0000C 1950- grundtal sammansättningsform RG SMS
MC00G0S fyras grundtal genitiv RG GEN
MC00N0S två grundtal nominativ RG NOM
MC0SNDS ena grundtal utrum/neutrum singularis bestämd nominativ RG UTR/NEU SIN DEF NOM
MCMSNDS ene grundtal singularis bestämd nominativ RG MAS SIN DEF NOM
MCNSNIS ett grundtal neutrum singularis obestämd nominativ RG NEU SIN IND NOM
MCUSNIS en grundtal utrum singularis obestämd nominativ RG UTR SIN IND NOM
MO0000C andra- ordningstal utrum/neutrum singularis/pluralis obestämd/bestämd sammansättningsform RO UTR/NEU SIN/PLU IND/DEF SMS
MO00G0S I:s ordningstal genitiv RO GEN
MO00N0S tredje ordningstal nominativ RO NOM
MOMSG0S andres ordningstal maskulinum singularis obestämd/bestämd genitivRO MAS SIN IND/DEF GEN
MOMSN0S förste ordningstal maskulinum singularis obestämd/bestämd nominativ RO MAS SIN IND/DEF NOM
NC000@0A kr substantiv förkortning NN AN
NC000@0C styr- substantiv sammansättningsform NN - - - SMS
NC000@0S fjol substantiv NN - - - -
NCN00@0C hotell- substantiv neutrum sammansättningsform NN NEU - - SMS
NCN00@0S orda substantiv neutrum NN NEU - - -
NCNPG@DS landstingens substantiv neutrum pluralis bestämd genitiv NN NEU PLU DEF GEN
NCNPG@IS års substantiv neutrum pluralis obestämd genitiv NN NEU PLU IND GEN
NCNPN@DS stormaktsblocken substantiv neutrum pluralis bestämd nominativ NN NEU PLU DEF NOM
NCNPN@IS raketvapen substantiv neutrum pluralis obestämd nominativ NN NEU PLU IND NOM
NCNSG@DS områdets substantiv neutrum singularis bestämd genitiv NN NEU SIN DEF GEN
NCNSG@IS års substantiv neutrum singularis obestämd genitiv NN NEU SIN IND GEN
NCNSN@DS testamentet substantiv neutrum singularis bestämd nominativ NN NEU SIN DEF NOM
NCNSN@IS töväder substantiv neutrum singularis obestämd nominativ NN NEU SIN IND NOM
NCU00@0C planerings- substantiv utrum sammansättningsform NN UTR - - SMS
NCU00@0S dags substantiv utrum NN UTR - - -
NCUPG@DS irakiernas substantiv utrum pluralis bestämd genitiv NN UTR PLU DEF GEN
NCUPG@IS nationers substantiv utrum pluralis obestämd genitiv NN UTR PLU IND GEN
NCUPN@DS konflikterna substantiv utrum pluralis bestämd nominativ NN UTR PLU DEF NOM
NCUPN@IS missiler substantiv utrum pluralis obestämd nominativ NN UTR PLU IND NOM
NCUSG@DS västvärldens substantiv utrum singularis bestämd genitiv NN UTR SIN DEF GEN
NCUSG@IS fredags substantiv utrum singularis obestämd genitiv NN UTR SIN IND GEN
NCUSN@DS avspänningen substantiv utrum singularis bestämd nominativ NN UTR SIN DEF NOM
NCUSN@IS smygrustning substantiv utrum singularis obestämd nominativ NN UTR SIN IND NOM
NP000@0C Göteborgs- egennamn sammansättningsform PM SMS
NP00G@0S DN:s egennamn genitiv PM GEN
NP00N@0S Mats egennamn nominativ PM NOM
PF@00O@S sig pronomen utrum/neutrum singularis/pluralis bestämd objektsform PN UTR/NEU SIN/PLU DEF OBJ
PF@0P0@S dessa pronomen utrum/neutrum pluralis bestämd PN UTR/NEU PLU DEF SUB/OBJ
PF@0PO@S dem pronomen utrum/neutrum pluralis bestämd objektsform PN UTR/NEU PLU DEF OBJ
PF@0PS@S de pronomen utrum/neutrum pluralis bestämd subjektsform PN UTR/NEU PLU DEF SUB
PF@MS0@S denne pronomen maskulinum singularis bestämd PN MAS SIN DEF SUB/OBJ
PF@NS0@S det pronomen neutrum singularis bestämd PN NEU SIN DEF SUB/OBJ
PF@UPO@S oss pronomen utrum pluralis bestämd objektsform PN UTR PLU DEF OBJ
PF@UPS@S vi pronomen utrum pluralis bestämd subjektsform PN UTR PLU DEF SUB
PF@US0@S den pronomen utrum singularis bestämd PN UTR SIN DEF SUB/OBJ
PF@USO@S mig pronomen utrum singularis bestämd objektsform PN UTR SIN DEF OBJ
PF@USS@S han pronomen utrum singularis bestämd subjektsform PN UTR SIN DEF SUB
PE@000@S vars frågande/relativt possesivt pronomen bestämd HS DEF
PH@000@S som frågande/relativt pronomen HP - - -
PH@0P0@S vilka frågande/relativt pronomen utrum/neutrum pluralis obestämd HP UTR/NEU PLU IND
PH@NS0@C vad- frågande/relativt pronomen neutrum singularis obestämd sammansättningsform HP NEU SIN IND SMS
PH@NS0@S vad frågande/relativt pronomen neutrum singularis obestämd HP NEU SIN IND
PH@US0@S vem frågande/relativt pronomen utrum singularis obestämd HP UTR SIN IND
PI@0P0@S många pronomen utrum/neutrum pluralis obestämd PN UTR/NEU PLU IND SUB/OBJ
PI@NS0@S någonting pronomen neutrum singularis obestämd PN NEU SIN IND SUB/OBJ
PI@US0@S en pronomen utrum singularis obestämd PN UTR SIN IND SUB/OBJ
PI@USS@S man pronomen utrum singularis obestämd PN UTR SIN IND SUB
PS@000@A h:s possesivt pronomen förkortning PS AN
PS@000@S mina possesivt pronomen utrum/neutrum singularis/pluralis bestämd PS UTR/NEU SIN/PLU DEF
PS@0P0@S sina possesivt pronomen utrum/neutrum pluralis bestämd PS UTR/NEU PLU DEF
PS@NS0@S sitt possesivt pronomen neutrum singularis bestämd PS NEU SIN DEF
PS@US0@S sin possesivt pronomen utrum singularis bestämd PS UTR SIN DEF
QC in- partikel sammansättningsform PL SMS
PL under partikel PL
RG0A kl adverb förkortning AB AN
RG0C upp- adverb sammansättningsform AB SMS
RG0S inte adverb AB
RGCS oftare adverb komparativ AB KOM
RGPS fullkomligt adverb positiv AB POS
RGSS främst adverb superlativ AB SUV
RH0S när frågande/relativt adverb HA
SPA inkl. preposition förkortning PP AN
SPS av preposition PP
V@000A jfr verb förkortning VB AN
V@000C läs- verb sammansättningsform VB SMS
V@IIAS hänvisade verb preteritum aktiv VB PRT AKT
V@IISS tillfrågades verb preteritum s-form VB PRT SFO
V@IPAS har verb presens aktiv VB PRS AKT
V@IPSS betingas verb presens s-form VB PRS SFO
V@IUAS myntat verb supinum aktiv VB SUP AKT
V@IUSS synts verb supinum s-form VB SUP SFO
V@M0AS låt verb imperativ aktiv VB IMP AKT
V@M0SS skäms verb imperativ s-form VB IMP SFO
V@N0AS ge verb infinitiv aktiv VB INF AKT
V@N0SS regleras verb infinitiv s-form VB INF SFO
V@SIAS vore verb konjunktiv preteritum aktiv VB KON PRT AKT
V@SISS funnes verb konjunktiv preteritum s-form VB KON PRT SFO
V@SPAS vare verb konjunktiv presens aktiv VB KON PRS AKT
XF the utländskt ord UO

PAROLEs taggsätt har i görligaste mån anpassats till de taggar som
används i Stockholm-Umeå-Korpusen (SUC). Tabellen är utformad av
Eva Ejerhed och Daniel Ridings.

Uppdaterad av Leif-Jöran Olsson.