Meny

Votiska

Morfologiskt lexikon för votiska

Sammanfattning

Resurstyplexikon
Språksvenska
Antal ingångar17,565