Meny

Votiska

Morfologiskt lexikon för votiska

Sammanfattning

Resurstyp lexikon
Språk svenska
Antal ingångar 17,565