Hoppa till huvudinnehåll

Resurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Utforska Typ Språk Ladda ner
Ordfrekvenser Aftonbladet 2012
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Aftonbladet 2013
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Aftonbladet 2014
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Aftonbladet 2015
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Aftonbladet 2016
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Aftonbladet 2017
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Aftonbladet 2018
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Aftonbladet 2019
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Aftonbladet 2020
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Aftonbladet 2021
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2010
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2011
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2012
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2013
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2014
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2015
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2016
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2017
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2018
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2019
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2020
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Dagens Nyheter 2021
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2010
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2011
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2012
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2013
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2014
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2015
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2016
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2017
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2018
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2019
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2020
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Expressen 2021
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Göteborgsposten 2013
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Göteborgsposten 2014
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Göteborgsposten 2015
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Göteborgsposten 2016
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Göteborgsposten 2017
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Göteborgsposten 2018
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Göteborgsposten 2019
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Göteborgsposten 2020
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Göteborgsposten 2021
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2010
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2011
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2012
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2013
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2014
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2015
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2016
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2017
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2018
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2019
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2020
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Svenska Dagbladet 2021
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Sydsvenskan 2013
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Sydsvenskan 2014
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Sydsvenskan 2016
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Sydsvenskan 2017
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Sydsvenskan 2018
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Sydsvenskan 2019
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Sydsvenskan 2020
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordfrekvenser Sydsvenskan 2021
Del av samlingen Kubord
Korp
Korpus svenska
Ordklasstaggningsmodell: Flair
Förtränade modeller för ordklasstaggning.
Modell svenska
Ordklasstaggningsmodell: Marmot
Förtränade modeller för ordklasstaggning.
Modell svenska
Ordklasstaggningsmodell: Stanza
Förtränade modeller för ordklasstaggning.
Modell svenska
OSA (SAOB)
Svenska Akademiens ordbok på nätet
Lexikon svenska
Österbottens tidning 2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Österbottens tidning 2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Österbottens tidning 2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Österbottens Tidning 2014
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Östergötlands Veckoblad 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östergötlands veckoblad 1880-talet
En korpus med texter från Östergötlands veckoblad på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Östergötlands Veckoblad 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östergötlands veckoblad 1890-talet
En korpus med texter från Östergötlands veckoblad på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Östgöta Correspondenten 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgöta Correspondenten 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgöta Correspondenten 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgöta Correspondenten 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgöta Correspondenten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgöta Correspondenten 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgöta Correspondenten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgötaposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgötaposten 1890-talet
En korpus med texter från Östgötaposten på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Östgötaposten 1900-talet
En korpus med texter från Östgötaposten på 1900-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Östgötaposten 1900-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgötaposten 1910-talet
En korpus med texter från Östgötaposten på 1910-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Östra Nyland 2012–2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Pargas Kungörelser 2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Pargas Kungörelser 2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Parole
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information
Lexikon svenska
Parole korpus
En korpus annoterad med morfologisk och syntaktisk information
Korp
Korpus svenska
Parole+
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information, kopplade till betydelser i SALDO
Karp
Lexikon svenska
Podiet
Artiklar från Konsertmagasinet Podiet
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1770-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1770-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1780-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1780-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1790-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1790-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1800-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1800-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1810-talet
En korpus med texter från Post- och Inrikes Tidningar på 1810-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska