Hoppa till huvudinnehåll

Språkresurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Utforska Typ Språk Ladda ner
Östgötaposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgötaposten 1890-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Östgötaposten 1900-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Östgötaposten 1900-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Östgötaposten 1910-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Östra Nyland 2012–2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Pargas Kungörelser 2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Pargas Kungörelser 2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Parole
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information
Lexikon svenska
Parole korpus
En korpus annoterad med morfologisk och syntaktisk information
Korp
Korpus svenska
Parole+
Svenskt PAROLE lexikon - En språkteknologisk resurs med syntaktisk information, kopplade till betydelser i SALDO
Karp
Lexikon svenska
Podiet
Artiklar från Konsertmagasinet Podiet
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1770-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1780-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1790-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1800-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1810-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1820-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1830-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1840-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1850-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1860-talet
Del av samlingen Kubhist
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Post- och Inrikes Tidningar 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1640-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1650-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1660-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1670-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1680-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1690-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1700-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1710-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1720-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1730-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1740-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1750-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1760-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Posttidningar 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Press 65
Svensk press 1965
Korp
Korpus svenska
Press 76
Svensk press 1976
Korp
Korpus svenska
Press 95
Svensk press 1995
Korp
Korpus svenska
Press 96
Svensk press 1996
Korp
Korpus svenska
Press 97
Svensk press 1997
Korp
Korpus svenska
Press 98
Svensk press 1998
Korp
Korpus svenska
Profan prosa – Fornsvenska textbankens material
Korp
Korpus svenska
Propositioner 1993–2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Protokoll vid lantdagen i Borgå år 1809
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Psalmboken (1937)
Psalmboken från 1937
Korp
Korpus svenska
Raadiyaha Denmark 2014
Korp
Korpus somaliska
Raadiyaha Iswiidhan 2014
Korp
Korpus somaliska
Riksdagens öppna data - Anföranden
Alla riksdagens anföranden från och med riksmötet 1993/94 till och med riksmötet 2017/2018
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Betänkande
Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Departementsserien
Utredningar från regeringens departement
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - EUN
Dokument från EU-nämnden, bland annat möteskallelser, föredragningslistor, protokoll och skriftliga samråd med regeringen
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Faktapromemoria
Regeringens faktapromemorior om EU-kommissionens förslag
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Föredragningslista
Föredragningslistor för kammarens sammanträden
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Framställning/redogörelse
Framställningar och redogörelser från organ som utsetts av riksdagen
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Interpellation
Interpellationer från ledamöterna till regeringen
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Kammaraktiviteter
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - KOM
EU-kommissionens förslag och redogörelser, så kallade KOM-dokument
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Motion
Motioner från riksdagens ledamöter
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Övrigt
Dokumentserierna Riksrevisionens granskningsrapporter, Utredningar från Riksdagsförvaltningen och Rapporter från riksdagen samt planeringsdokument, bilagor till dokument och uttag ur riksdagens databaser och de gamla dokumentserierna Utredningar från riksdag
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Proposition
Propositioner och skrivelser från regeringen
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Protokoll
Protokoll från kammarens sammanträden
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Riksdagsskrivelse
Skrivelser från riksdagen till regeringen
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Sammanträden
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Skriftliga frågor
Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Statens offentliga utredningar
Olika utredningars förslag till regeringen
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Talarlista
Talarlistor för kammarens sammanträden
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Utredningar
Kommittédirektiv och kommittéberättelser för utredningar som regeringen tillsätter
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Utskottsdokument
Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen
Korp
Korpus svenska
Riksdagens öppna data - Yttrande
Utskottens yttranden
Korp
Korpus svenska
Rösträtt för kvinnor
Korp
Korpus svenska
Rösträtt för Kvinnor
En korpus med texter från kvinnotidningen Rösträtt för Kvinnor
Korp
Korpus svenska
Rysk Konstruktikon
Ett ryskt konstruktikon
Karp
Lexikon ryska, engelska
Sakprosa 1700–1749
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Sakprosa 1750–1799
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Sakprosa 1800–1849
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Sakprosa 1850–1899
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Sakprosa 1900–1959
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Sakprosa 2006-2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Saldo
SALDO (Svenskt Associationslexikon version 2) är ett semantiskt och morfologiskt lexikon för modernt svenskt skriftspråk för språkteknologi.
Karp
Lexikon svenska
SALDO: exempel
Exempelmeningar för SALDO-betydelser
Karp
Lexikon svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
Karp
Lexikon svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
Karp
Lexikon svenska
Saldo: morfologi II
Experimentell morfologisk resurs för Saldo
Karp
Lexikon svenska
SALDOs morfologi
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi
Karp
Lexikon svenska
SALT – svenska-nederländska
Korp
Korpus svenska, nederländska
Saynis 1980–89
Korp
Korpus somaliska