Hoppa till huvudinnehåll

Resurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Utforska Typ Språk Ladda ner
Skönlitteratur 1960-1999
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Skönlitteratur 2000–2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Skriftliga frågor
Riksdagens öppna data: Skriftliga frågor från ledamöterna till regeringen och svaren på dessa.
Korp
Korpus svenska
Smittskydd
Smittskyddsinstitutets tidning Smittskydd
Korp
Korpus svenska
SNP 1978-79
Riksdagens snabbprotokoll 1978-1979
Korp
Korpus svenska
Söderwall
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
Lexikon svenska
Söderwall Supplement
Ordbok över svenska medeltidsspråket
Karp
Lexikon svenska
Somaliska Wikipedia
Korpus av somaliska Wikipedia
Korp
Korpus somaliska
Spanska Flugan 1839–1841
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Sportanglicismer
Engelska lånord i svenska sportspalter
Lexikon svenska
Språkprov SO 2009
Korp
Korpus svenska
Statens offentliga utredningar
Korp
Korpus svenska
Statens offentliga utredningar
Riksdagens öppna data: Olika utredningars förslag till regeringen.
Korp
Korpus svenska
Stockholms Dagblad 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholms Dagblad 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholms Dagblad 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholms Dagblad 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholms Dagblad 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholms Dagblad 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholms Dagblad 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholms Dagblad 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholms stads tänkeböcker
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1770-talet
En korpus med texter från Stockholmsposten på 1770-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1770-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1780-talet
En korpus med texter från Stockholmsposten på 1780-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1780-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1790-talet
En korpus med texter från Stockholmsposten på 1790-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1790-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1800-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1800-talet
En korpus med texter från Stockholmsposten på 1800-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1810-talet
En korpus med texter från Stockholmsposten på 1810-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1820-talet
En korpus med texter från Stockholmsposten på 1820-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1830-talet
En korpus med texter från Stockholmsposten på 1830-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Stockholmsposten 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Studentbladet 2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
SUC 2.0
Stockholm-Umeå-korpus 2.0
Korpus svenska
SUC 3.0
Stockholm-Umeå-korpus 3.0
Korp
Korpus svenska
SUC Romaner (StorSUC)
Stockholm-Umeå-korpus
Korp
Korpus svenska
SUCX 2.0
Stockholm-Umeå-korpus 2.0 omkastad
Korp
Korpus svenska
SUCX 3.0
Stockholm-Umeå-korpus 3.0 omkastad
Korp
Korpus svenska
Sundsvalls Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Sundsvalls Tidning 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Sundsvalls Tidning Norrländska Korrespondenten 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
SuperSim (paketterat för Superlim)
En test mängd för betydelsemässig likhet och koppling mellan svenska ord.
Korpus svenska
Suugaan
Korp
Korpus somaliska
Suugaan (Turjuman)
Korp
Korpus somaliska
Suugaan 2
Korp
Korpus somaliska
sv-COVID-19
Blandade artiklar relaterade till corona.
Korp
Korpus svenska
Svensk ABSAbank
Svensk annoterad korpus för aspektbaserad attitydanalys
Korpus svenska
Svensk ABSAbank-Imm 1.0
Svensk annoterad korpus för aspektbaserad attitydanalys (en version av Absabank)
Korpus svenska
Svensk analogi testmängd v1.0
Svensk semantisk och syntaktisk likhet: testmängd
Korpus svenska
Svensk författningssamling
Svensk författningssamling
Korp
Korpus svenska
Svensk fraktur 1626-1816
Ett urval av svensk fraktur texter tryckta mellan 1626 och 1816 från samlingarna på Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet (UB). För OCR analys.
Korpus svenska
Svensk prosafiktion 1800–1900
All svensk skönlitteratur som trycktes första gången åren 1800, 1820, 1840, 1860, 1880 och 1900
Korp
Korpus svenska
Svensk Tidskrift
Korp
Korpus svenska
Svensk trädbank
En svensk trädbank med återanvändning av existerande resurser
Korpus svenska
Svensk Twitter 2015
Material från ett urval av svenskspråkiga Twitteranvändare från 2015
Korp
Korpus svenska
Svensk Twitter 2016
Material från ett urval av svenskspråkiga Twitteranvändare från 2016
Korp
Korpus svenska
Svensk Twitter 2017
Material från ett urval av svenskspråkiga Twitteranvändare från 2017
Korp
Korpus svenska
Svensk-finska ordlistor
Karp
Lexikon svenska
Svenska historiska inbäddningar (word embeddings)
Förtränade inbäddningar (word embeddings) för historisk svenska
Modell svenska
Svenska ord, LEXIN
Lexikon för invandrare. Andra upplagan
Karp
Lexikon svenska, albanska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, kurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, turkiska
Svenska partiprogram och valmanifest
Svenska partiprogram och valmanifest 1887-2010
Korp
Korpus svenska
Svenska tidningar 1818-1870
Ett urval av svenska tidningar tryckta mellan 1818 och 1870 från samlingarna på Kungliga biblioteket (KB). För OCR analys.
Korpus svenska
Svenska tidningar 1871-1906
Ett urval av svenska tidningar tryckta mellan 1871 och 1906 från samlingarna på Kungliga biblioteket (KB). För OCR analys.
Korpus svenska
Svenska Wikipedia
Korpus av svenskspråkiga Wikipedia
Korp
Korpus svenska
Svenskbygden 2010-2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Svenskt frasnät (SweFN)
En lexikalisk-semantisk resurs baserad på samma principer som engelska Berkeley FrameNet. Denna del av resursen innehåller corpusexemplen, automatiskt annoterade med språklig information.
Korp
Korpus svenska
Svenskt frasnät (SweFN)
En lexikal-semantisk resurs baserad på samma principer som engelska Berkeley FrameNet. Denna resurs är fullständig i den bemärkelse att den innehåller både det semantiska och det syntaktiska innehållet.
Lexikon svenska
Svenskt frasnät (SweFN)
En lexikal-semantisk resurs baserad på samma principer som engelska Berkeley FrameNet. Denna del av resursen innehåller de semantiska ramarna och det manuellt annoterade semantiska innehållet.
Karp
Lexikon svenska
SveParafras
En delmängd av referensdatan för semantisk textjämförelse (STS Benchmark).
Korpus svenska
SVT nyheter 2004
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2005
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2006
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2007
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2008
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2009
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2010
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2011
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2012
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2013
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2014
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2015
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2016
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2017
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2018
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2019
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2020
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2021
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter 2022
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SVT nyheter unknown date
Nyhetstexter från svt.se
Korp
Korpus svenska
SW1203-uppsatser
Essays written by L2 Swedish language learners, university courses
Korp
Korpus svenska
Swedbergs Swensk ordabok
Swedbergs Swensk Ordabok
Karp
Lexikon svenska, latin
Swedbergs Swensk ordabok (morfologi, f.n. rudimentär)
Swedbergs Swensk Ordabok (morfologi, f.n. rudimentär)
Karp
Lexikon svenska
SweDiagnostics
Svenska versionen av (Super)GLUE diagnostik
Korpus svenska, engelska
SweFraCas 1.0
Textual inference/entailment problem set
Korpus svenska
SweLL-gold
Essays written by adult learners of Swedish
Korpus svenska
SweLL-pilot
Essays written by adult learners of Swedish
Korpus svenska