Hoppa till huvudinnehåll

Resurser

Här kan du leta och filtrera bland våra korpusar och lexikon. Du kan klicka på en rad för att få fram nedladdningsbara filer. Genom att klicka på Korp- eller Karp-ikonen kommer du direkt till gränssnittet där du kan utforska resursen.
Resurs Utforska Typ Språk Ladda ner
SweSAT Högskoleprovet ordförståelse
Högskoleprovet ordförståelse
Lexikon svenska
Swesaurus
Ett svenskt ordnät
Karp
Lexikon svenska
SweWiC
En svensk ord-i-sammanhang utvarderingsmängd.
Korpus svenska
SweWinogender
En svensk utvärderingsmängd för koreferens och könsbias.
Korpus svenska
SweWinograd
En svensk utvärderingsmängd för pronomentolkning.
Korpus svenska
Syd-Österbotten 2010
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Syd-Österbotten 2011
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Syd-Österbotten 2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Syd-Österbotten 2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Syd-Österbotten 2014
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Syntag trädbank
En svensk trädbank med syntaktisk analys av 158 artiklar ur Press-65.
Korpus svenska
Sæmundaredda
Korp
Korpus fornnordiska
Taariikh iyo Dhaqan (Turjuman)
Korp
Korpus somaliska
Talarlista
Riksdagens öppna data: Talarlistor för kammarens sammanträden.
Korp
Korpus svenska
TalbankenSBX
Talbanken är en svensk trädbank. Detta är Språkbanken Texts version av Talbanken.
Korp
Korpus svenska
TalbankenSTB
Talbanken är en svensk trädbank.
Korpus svenska
The English-Swedish Parallel Corpus (ESPC)

Mer information om ESPC finns på https://sprak.gu.se/forskning/korpuslingvistik/korpusar-vid-spl/espc.

ESPC är en skyddad korpus och kan därför inte göras tillgänglig för nedladdning. Om du vill få tillgång till att söka i korpusen via Korp, vänligen kontakta Anna-Lena Fredriksson.

Korp
Korpus svenska, engelska
The Swedish Culturomics Gigaword Corpus
Korpus svenska
Tiden
Korp
Korpus svenska
Tidevarvet
En korpus med texter från kvinnotidningen Tidevarvet
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wenersborgs stad och län 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wenersborgs stad och län 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wenersborgs stad och län 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wenersborgs stad och län 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wenersborgs stad och län 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wenersborgs stad och län 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wernersborgs stad och län 1840-talet
En korpus med texter från Tidning för Wernersborgs stad och län på 1840-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wernersborgs stad och län 1850-talet
En korpus med texter från Tidning för Wernersborgs stad och län på 1850-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wernersborgs stad och län 1860-talet
En korpus med texter från Tidning för Wernersborgs stad och län på 1860-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wernersborgs stad och län 1870-talet
En korpus med texter från Tidning för Wernersborgs stad och län på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wernersborgs stad och län 1880-talet
En korpus med texter från Tidning för Wernersborgs stad och län på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Tidning för Wernersborgs stad och län 1890-talet
En korpus med texter från Tidning för Wernersborgs stad och län på 1890-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo 1771–1783
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
TISUS-texter
Essays written by L2 Swedish learners as part of a TISUS exam
Korp
Korpus svenska
Twitter: Party Leader Debate June 2013
Material från ett urval av svenska Twitteranvändare. Uppdateras regelbundet.
Korp
Korpus svenska
Twitter: Party Leader Debate May 2014
Material från ett urval av svenska Twitteranvändare. Uppdateras regelbundet.
Korp
Korpus svenska
Twitter: Party Leader Debate October 2013
Material från ett urval av svenska Twitteranvändare. Uppdateras regelbundet.
Korp
Korpus svenska
Twittermix
Material från ett urval av svenska Twitteranvändare. Uppdateras regelbundet.
Korp
Korpus svenska
Typografiskt minnesblad 1891
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Typograftidning 1889–1890
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Uleåborgs Tidning 1877–1887
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Umebladet 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Umebladet 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Umebladet 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Umebladet 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Umebladet 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Umebladet 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Upsala 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Upsala 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Upsala 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Upsala 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Upsala 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Upsala 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Ur Dagens Krönika
Korp
Korpus svenska
Utredningar
Riksdagens öppna data: Kommittédirektiv och kommittéberättelser för utredningar som regeringen tillsätter.
Korp
Korpus svenska
Utskottsdokument
Riksdagens öppna data: Dokument från utskotten, bland annat KU-anmälningar, protokoll, verksamhetsberättelser och den gamla dokumentserien Utredningar från riksdagen.
Korp
Korpus svenska
Vanliga frågor (randomiserad) 1.0
Vanliga frågor från svenska myndigheters webbsidor med svar i randomiserad ordning
Korpus svenska
Vasabladet 1991
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Vasabladet 2012
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Vasabladet 2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus finlandssvenska
Vasabladet 2014
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Västra Nyland 2012–2013
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Verser – Fornsvenska textbankens material
Korp
Korpus svenska
Vestmanlands Läns Tidning 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Vestmanlands Läns Tidning 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Vestmanlands Läns Tidning 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Vestmanlands Läns Tidning 1860-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Vestmanlands Läns Tidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Vestmanlands Läns Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Vestmanlands Läns Tidning 1890-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Votiska
Morfologiskt lexikon för votiska
Karp
Lexikon svenska
Votiska (kandidater)
Morfologiskt lexikon för votiska
Karp
Lexikon svenska
Votiska (paradigm)
Morfologiskt lexikon för votiska
Karp
Lexikon svenska
Vuxna bloggare
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Wasabladet 1866–1896
Del av finlandssvensk språkbank över svenskan i Finland i dag och i går
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2001
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2002
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2003
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2004
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2005
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2006
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2007
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2008
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2009
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2010
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2011
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2012
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Webbnyheter 2013
Nyheter från svenska dagstidningars webbplatser.
Korp
Korpus svenska
Wermlands läns tidning 1870-talet
En korpus med texter från Wermlands läns tidning på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Wermlands läns Tidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Wermlandstidningen 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Wermlandstidningen 1850-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Wernamo Tidning 1870-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Wernamo tidning 1870-talet
En korpus med texter från Wernamo tidning på 1870-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Wernamo Tidning 1880-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Wernamo tidning 1880-talet
En korpus med texter från Wernamo tidning på 1880-talet; del av Kubhist-korpusen
Korp
Korpus svenska
Wexjöbladet 1810-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Wexjöbladet 1820-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Wexjöbladet 1830-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska
Wexjöbladet 1840-talet
Del av samlingen Kubhist2
Korp
Korpus svenska