Så här söker man i SAOLhist-databasen

Orden finns lagrade både så som de skrevs i respektive bok och i en modern, "normaliserad"* form.
Systemet söker automatiskt både bland de ursprungliga och de normaliserade ordformerna.
Skriv in det ord du söker och tryck på någon av funktionsknapparna för att välja hur informationen ska presenteras, så får du se i vilka SAOL-upplagor det förekommer och hur det stavades förut. För de äldre upplagorna (i vilka orden inte alltid står i alfabetisk ordning) kan man även få en klickbar sidhänvisning och, där det är relevant, information om i vilket stycke ordet förekommer om man väljer Detaljer eller Sorterat_per_bok.

Använd _ som "joker" för en bokstav och % som "joker" för godtyckligt antal bokstäver.
Om man t.ex. vill se alla ord som börjar på ko och slutar på ing + en bokstav, skriver man ko%ing_

Om sökningen ger väldigt många träffar ombeds man begränsa sökningen, det kan man göra genom att omformulera sökordet eller klicka på "avancerade sökmöjligheter" och ange ett intervall eller sökning i någon enstaka utgåva av SAOL.

Databasen uppdateras kontinuerligt med rättelser och korrigeringar av olika slag. Vill man vara helt säker på att man fått korrekt information bör man kontrollera genom att titta i de inskannade boksidorna. I tabellrubrikerna finns länkar till respektive SAOL-upplaga.

Uppgift om ordklass saknas på många ord. I ordklassgrupperingen i funktionen Tabell_med_ordklass förs ord som saknar uppgift om ordklass till gruppen substantiv. Ordklass inom dubbel parentes betyder att ordklassen inte har hittats i boken utan har härletts på något sätt (t.ex. utifrån efterledens ordklass). Beteckningen (hv) efter ordet innebär att ordformen endast hänvisar till annat uppslagsord och därför saknar ordklass.

Observera att man kan använda webbläsarens zoom-funktionalitet för att förstora bilden vid behov.

SAOL upplaga 1, 6, 7, 8, 9 och 10 har skannats in från pappersutgåvorna som en del av detta projekt. De inskannade sidorna av SAOL 11 har vi fått tillgång till via Projekt Runeberg.

För att öppna valfri boksida, klicka på rubriken i Tabell-visningen eller på boknamnet på välkomstsidan och välj därefter önskad sida.
I SAOLhist-projektet har bildkvaliteten inte haft högsta prioritet, om man i första hand är ute efter att bläddra i böckerna rekommenderas Projekt Runeberg. Där hittar man även förorden, med förklaring av förkortningar mm.

*normaliserad form är modern stavning utan accenttecken o.dyl.

------------------------------------------

Projektet finansieras av Svenska Akademien