Frågor och problem

Linjer som försvinner eller ändrar tjocklek
Det här är ett problem som hör ihop med webbläsaren Firefox. Radavgränsande linjer i tabeller förändras vid förstoring/förminskning (Ctrl +, Ctrl -). Om man störs av detta kan man använda en annan webbläsare.
Felmeddelande 'endast en popup' när man försöker öppna bild av en boksida från innehållsförteckning
Det här problemet kan man få på vissa Android-telefoner. Om man vrider telefonen i horisontellt läge försvinner problemet.

Kontakta oss gärna med tips och frågor på adress saol(at)svenska.gu.se