något är fel, ingen lägsta homograf hittas för gubbv��lde

Svensk ordbok 2009, webbversion

gubb`välde substantiv ~t ~n gubb|­väld·etsystem där äldre män har makten samh.gubbväldet i riks­dagen har brutitssedan 1926