Till startsida

Nya ord i SALDO

2019-04-08 08:56:
georadar grå_celler gå_på_grund hämta_upp jordradar köpa_på_sig markradar stöta_på_grund troakar vild2 vild3

2019-03-22 19:06:
tvångsmedicinera tvångsmedicinerad tvångsmedicinerande tvångsmedicinerande2 tvångsmedicinerbar tvångsmedicinerbarhet tvångsmedicinering

2018-11-19 15:09:
braj braja braja2 brajande brajande2 drakflyga drakflygande drakflygande2 drakflygare2 drakflygning driftstörning ecstasy få_en_syl_i_vädret föra_krig gå_snett hux_flux hängflyga hängflygande hängflygande2 hängflygare

Visa fler

Forskning

DReaM

Automatiska metoder för att tillgängliggöra världens språkvetenskapliga kulturarv.

ALZ-RJ
Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt.

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser – mot diakronisk språkanalys

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig informationsutvinning ur svensk text, med fokus på verktyg för sentimentanalys, och automatisk upptäckt av språkförändringar.

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 462
token (total)15 275 284 598
antal meningar1 065 751 171

Karp Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon44
ingångar (totalt)904 207

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Sparv Sparv
Språkbankens annoteringsverktyg

Strix Strix

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst