Till startsida

Nya ord i SALDO

2019-09-02 10:11:
Förenta_staterna Staterna abugida avkraga avkragad avkragande avkragande2 avkragning be_att_få_återkomma dugga_tätt fest_i_Kapernaum glajor gudars_skymning heläga helägande helägande2 hålla_flabben hålla_truten hålla_vatten klinga_falskt

2019-04-08 08:56:
georadar grå_celler gå_på_grund hämta_upp jordradar köpa_på_sig markradar stöta_på_grund troakar vild2 vild3

2019-03-22 19:06:
tvångsmedicinera tvångsmedicinerad tvångsmedicinerande tvångsmedicinerande2 tvångsmedicinerbar tvångsmedicinerbarhet tvångsmedicinering

Visa fler

Forskning

DReaM

Automatiska metoder för att tillgängliggöra världens språkvetenskapliga kulturarv.

ALZ-RJ
Språkliga och extra-lingvistiska parametrar för tidig upptäckt av kognitiv svikt.

Diabase
Språkteknologi för historiska resurser – mot diakronisk språkanalys

Kulturomik

Mot kunskapsbaserad storskalig informationsutvinning ur svensk text, med fokus på verktyg för sentimentanalys, och automatisk upptäckt av språkförändringar.

Fler forskningsprojekt...

Resurser

Korp
Användarhandledning
Sök i korpusmaterialen

antal korpusar 462
token (total)15 275 284 598
antal meningar1 065 751 171

Karp Karp
Användarhandledning
Sök i de lexikala resurserna

antal lexikon44
ingångar (totalt)904 207

Lärka
Lär Språket via KorpusAnalys

Sparv Sparv
Språkbankens annoteringsverktyg

Strix Strix

Statistik
Korpusstatistik för samtliga material i Korp.

SALDO
Semantiskt och morfologiskt lexikon för språkteknologi

Finlandssvenska texter
token: 56 377 542
meningar: 3 207 726

Fler resurser...


Institutionen för svenska språket

Institutionen för svenska språket

SWE-CLARIN

Språkteknologi som
stödjer forskning
inom samhällsvetenskap
och humaniora

Centre for Language Technology

SND

Svensk Nationell Datatjänst