SALDO

dokumentation (pdf)

äga

⇧[2]ha PRIM

äga (vb)

[korpus]


33
PRIM allod besitta egendom förfoga i_ägo inneha pengar rå_om tillgångar tillhöra ägande ägare ägodel
aktie aktieägande
bostad bostadsrätt
dansk2 danskägd
finne finskägd
form2 ägarform
gods2 godsherre
grammatik possessiv
helt_och_hållet helägd
idé IP
kommun kommunägd
majoritet majoritetsäga
mark4 jordägande
mycken rik
norrman norskägd
privat privatägd
stat förstatliga statsägd
svensk2 svenskägd
tillsammans samägd
vara4 varuhavare

9
begär habegär
bevis2 ägarbevis
förklara2 tillerkänna
hyreslägenhet hyresvärd
jordegendom odal
kollektiv kollektivisera
rätt2 äganderätt
tecken ägotecken
åker äga2