SALDO

grundformägnad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomägnad
pos indef sg u genägnads
pos indef sg n nomägnat
pos indef sg n genägnats
pos indef pl nomägnade
pos indef pl genägnades
pos def sg no_masc nomägnade
pos def sg no_masc genägnades
pos def sg masc nomägnade
pos def sg masc genägnades
pos def pl nomägnade
pos def pl genägnades