SALDO

grundformänglalik
mönsterav_1_gul
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomänglalik
pos indef sg u genänglaliks
pos indef sg n nomänglalikt
pos indef sg n genänglalikts
pos indef pl nomänglalika
pos indef pl genänglalikas
pos def sg no_masc nomänglalika
pos def sg no_masc genänglalikas
pos def sg masc nomänglalike
pos def sg masc genänglalikes
pos def pl nomänglalika
pos def pl genänglalikas
komp nomänglalikare
komp genänglalikares
super indef nomänglalikast
super indef genänglalikasts
super def no_masc nomänglalikaste
super def no_masc genänglalikastes
super def masc nomänglalikaste
super def masc genänglalikastes
cänglalik-/änglalik
smsänglalik-