SALDO

grundformåldersfixerad
mönsterav_0_korkad
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomåldersfixerad
pos indef sg u genåldersfixerads
pos indef sg n nomåldersfixerat
pos indef sg n genåldersfixerats
pos indef pl nomåldersfixerade
pos indef pl genåldersfixerades
pos def sg no_masc nomåldersfixerade
pos def sg no_masc genåldersfixerades
pos def sg masc nomåldersfixerade
pos def sg masc genåldersfixerades
pos def pl nomåldersfixerade
pos def pl genåldersfixerades