SALDO

dokumentation (pdf)

år

⇧[2]tid PRIM

år (nn)

[korpus]


107
PRIM anno kalenderår månad solvarv solår tolvmånadersperiod årgång årstid årtal
arbeta arbetsår
arton artonårig
bas basår
beskattning beskattningsår
bokföring bokföringsår räkenskapsår
boom boomår
drunkningsolycka drunkningsår
dödsår
elva elvaårig
en ettårig
farsot farsotsår
fem femårig
femtio femtioårig
femton femtonårig
finanskris+Littorin skitår
fjorton fjortonårig
fjärdedel kvartal
flera i_åratal åratal
forskarledighet sabbatsår
fred fredsår
fyra fyraårig
fyrtio fyrtioåring
född födelseår
föregående i_fjol
författa skrivår
förlust förlustår
halv halvår
hel helår året_om året_runt
hundra hundraårig
hundra+mången månghundraårig
hunger hungerår
högtid högtidsår
krig krigsår
kyrka2 kyrkoår
leva levnadsår
lyckosam lyckoår
lämmeltåg lämmelår
lärlingstid lärlingsår
missväxt missväxtår
mången flerårig mångårig
nio nioårig
nitton nittonårig
normal normalår
nöd nödår
ofärd ofärdsår
olycka olycksår
orolighet orosår
pojke pojkår
samma årsbarn årsklass
sex sexårig
sexton sextonårig
sju septennium sjuårig
sjutton sjuttonårig
skola läsår skolår
skottdag skottår
småbarn småbarnsår
sorg sorgeår
studera studieår
taxering taxeringsår
tillverkning tillverkningsår
tio tioårig årtionde
tjugo tjugoårig
tjugoen tjugoettårig
tjugofem tjugofemårig
tjugofyra tjugofyraårig
tjugotre tjugotreårig
tjugotvå tjugotvåårig
tjänst2 tjänsteår
tolv tolvårig
torka2 torkår
tre treårig triennal
trettio trettioårig
tretton trettonårig
trycka2 tryckår
tusen tusenårig
tusentals mångtusenårig
två tvåårig
ungdom ungdomsår
uppbörd uppbördsår
val4 valår
varje en_gång_om_året årlig årsvis
verksamhet verksamhetsår
x3 x-årig
ålder bast2
åtta åttaårig
öde2 ödesår

47
arbete manår
avgift årsavgift
bok årsbok
bäst årsbästa
cykel2 årscykel åttaårscykel
dos årsdos
födelsedag artonårsdag femtioårsdag sextiofemårsdag sextioårsdag
förbrukning årsförbrukning
förändra år_för_år
gräns elvaårsgräns
gröda årsväxt
hundra århundrade
högtid jubileum
inkomst årsinkomst
jubileum femtioårsjubileum hundraårsjubileum sextioårsjubileum
kort6 årskort
kurs3 årskurs
lång årslång
medeltemperatur årsmedeltemperatur
miljon årmiljon
minne4 hundraårsminne
modell3 årsmodell
myndighet2 artonårsmyndighet
nyligen häromåret
period elvaårsperiod femårsperiod hundraårsperiod sexårsperiod tioårsperiod
pågå år_efter_år
rapport årsrapport
skifte årsskifte
straff femtonårsstraff
student förstaårsstudent sistaårsstudent
tryck2 årstryck
tusen årtusende
ålder sjuttioårsålder tjugoåttaårsålder tolvårsålder trettiofemårsålder