SALDO

grundformåtalbar
mönsterav_0_medelstor
ordklassav
böjningstabell
pos indef sg u nomåtalbar
pos indef sg u genåtalbars
pos indef sg n nomåtalbart
pos indef sg n genåtalbarts
pos indef pl nomåtalbara
pos indef pl genåtalbaras
pos def sg no_masc nomåtalbara
pos def sg no_masc genåtalbaras
pos def sg masc nomåtalbare
pos def sg masc genåtalbares
pos def pl nomåtalbara
pos def pl genåtalbaras