SALDO

grundformåterfinna
mönstervb_4a_dricka
ordklassvb
böjningstabell
pres ind aktivåterfinner
pres ind s-formåterfinns/återfinnes
pres konj aktivåterfinne
pres konj s-formåterfinnes
pret ind aktivåterfann
pret ind s-formåterfanns
pret konj aktivåterfunne
pret konj s-formåterfunnes
imperåterfinn
inf aktivåterfinna
inf s-formåterfinnas
sup aktivåterfunnit
sup s-formåterfunnits
pres_part nomåterfinnande
pres_part genåterfinnandes
pret_part indef sg u nomåterfunnen
pret_part indef sg u genåterfunnens
pret_part indef sg n nomåterfunnet
pret_part indef sg n genåterfunnets
pret_part indef pl nomåterfunna
pret_part indef pl genåterfunnas
pret_part def sg no_masc nomåterfunna
pret_part def sg no_masc genåterfunnas
pret_part def sg masc nomåterfunne
pret_part def sg masc genåterfunnes
pret_part def pl nomåterfunna
pret_part def pl genåterfunnas
cåterfinn-/återfinn
smsåterfinn-