SALDO

grundformåterhämta sig
mönstervbm_1ms1_laga
ordklassvbm
böjningstabell
pres ind aktivåterhämtar er/återhämtar oss/återhämtar sig/återhämtar dig/återhämtar mig
pret ind aktivåterhämtade er/återhämtade oss/återhämtade sig/återhämtade dig/återhämtade mig
imperåterhämta er/återhämta dig
inf aktivåterhämta er/återhämta oss/återhämta sig/återhämta dig/återhämta mig
sup aktivåterhämtat er/återhämtat oss/återhämtat sig/återhämtat dig/återhämtat mig
pres_part nomåterhämtande er/återhämtande oss/återhämtande sig/återhämtande dig/återhämtande mig
pres_part genåterhämtandes er/återhämtandes oss/återhämtandes sig/återhämtandes dig/återhämtandes mig